AJTR Copyright © 2009-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 10, Number 1:1-333;2018
American Journal of Translational Research


Kangsheng Liu, Xiaodong Mao, Yajun Chen, Taiping Li, Hua Ton: Regulatory role of long non-coding RNAs during reproductive disease. Am J Transl Res 2018;10(1):1-12. (Full text, PDF).

Josef Finsterer, Sinda Zarrouk-Mahjoub: Polycystic ovary syndrome in mitochondrial disorders due mtDNA or nDNA variants. Am J Transl Res 2018;10(1):13-15. (Full text, PDF).

Min Ma, Qiong-Jie Zhou, Yu Xiong, Bin Li, Xiao-Tian Li: Preeclampsia is associated with hypermethylation of IGF-1 promoter mediated by DNMT1. Am J Transl Res 2018;10(1):16-39. (Full text, PDF).

Yuanqing Huang, Ning Chen, Dengshun Miao: Pyrroloquinoline quinone plays an important role in rescuing Bmi-1-/- mice induced developmental disorders of teeth and mandible--anti-oxidant effect of pyrroloquinoline quinine. Am J Transl Res 2018;10(1):40-53. (Full text, PDF).

Zheng-Wei Fu, Zhen-Yu Zhang, Hai-Yan Ge: Mesenteric injection of adipose-derived mesenchymal stem cells relieves experimentally-induced colitis in rats by regulating Th17/Treg cell balance. Am J Transl Res 2018;10(1):54-66. (Full text, PDF).

Yanxin An, Yan Song, Zhaoling Wang, Jing Wang, Gaoyi Wu, Guoxiong Zhu, Lei Chen: Effect of low-intensity pulsed ultrasound on the biological behaviors of bone marrow mesenchymal stem cells on titanium with different surface topographies. Am J Transl Res 2018;10(1):67-76. (Full text, PDF).

Abudunaibi Maimaitiaili, Junhong Li, Aili Aibibula, Mulati Abudureheman: Inhibition of nuclear factor kappa B pathway protects myocardial ischemia/reperfusion injury in rats under treatment with abnormal savda munziq. Am J Transl Res 2018;10(1):77-85. (Full text, PDF).

Lin Tao, Yue Zhu: Melatonin regulates CRE-dependent gene transcription underlying osteoblast proliferation by activating Src and PKA in parallel. Am J Transl Res 2018;10(1):86-100. (Full text, PDF).

Haoyuan Jia, Wanzhu Liu, Bin Zhang, Juanjuan Wang, Peipei Wu, Nitin Tandra, Zhaofeng Liang, Cheng Ji, Lei Yin, Xinyuan Hu, Yongmin Yan, Fei Mao, Xu Zhang, Jing Yu, Wenrong Xu, Hui Qian: HucMSC exosomes-delivered 14-3-3ζ enhanced autophagy via modulation of ATG16L in preventing cisplatin-induced acute kidney injury. Am J Transl Res 2018;10(1):101-113. (Full text, PDF).

Yongsen Wang, Jing Sun, Kun Zhang, Xin Hu, Yuchu Sun, Jun Sheng, Xueqi Fu: Black tea and D. candidum extracts play estrogenic activity via estrogen receptor α-dependent signaling pathway. Am J Transl Res 2018;10(1):114-125. (Full text, PDF).

Badreldin H Ali, Mohammed Al Za’abi, Turan Karaca, Yousuf Al Suleimani, Khalid A Al Balushi, Priyadarsini Manoj, Mohammed Ashique, Abderrahim Nemmar: Potassium bromate-induced kidney damage in rats and the effect of gum acacia thereon. Am J Transl Res 2018;10(1):126-137. (Full text, PDF).

Guanfang Ping, Wancheng Xiong, Lanfang Zhang, Yanru Li, Yusong Zhang, Yongli Zhao: Silencing long noncoding RNA PVT1 inhibits tumorigenesis and cisplatin resistance of colorectal cancer. Am J Transl Res 2018;10(1):138-149. (Full text, PDF).

Jun-Chao Xie, Xiao-Ye Ma, Xiao-Hui Liu, Jia Yu, Yi-Chen Zhao, Yan Tan, Xue-Yuan Liu, Yan-Xin Zhao: Hypoxia increases amyloid-β level in exosomes by enhancing the interaction between CD147 and Hook1. Am J Transl Res 2018;10(1):150-163. (Full text, PDF).

Fang Fu, Yan Li, Ru Li, Ting-Ying Lei, Dan Wang, Xin Yang, Jin Han, Min Pan, Li Zhen, Yan-Mei Ou, Jian Li, Fao-Tao Li, Xiang-Yi Jing, Dong-Zhi Li, Can Liao: NDUFA4 enhances neuron growth by triggering growth factors and inhibiting neuron apoptosis through Bcl-2 and cytochrome C mediated signaling pathway. Am J Transl Res 2018;10(1):164-174. (Full text, PDF).

Yan-Ping Hou, Zhi-Yuan Zhang, Xiao-Yu Xing, Jin Zhou, Jie Sun: Direct conversion of human fibroblasts into functional Leydig-like cells by SF-1, GATA4 and NGFI-B. Am J Transl Res 2018;10(1):175-183. (Full text, PDF).

Song Cao, Bangyong Qin, Yi Zhang, Jie Yuan, Bao Fu, Peng Xie, Ganjun Song, Ying Li, Tian Yu: Herpes zoster chronification to postherpetic neuralgia induces brain activity and grey matter volume change. Am J Transl Res 2018;10(1):184-199. (Full text, PDF).

Fanyou Ning, Chong Wang, Suling Niu, Haiyan Xu, Kai Xia, Nan Wang: Transcription factor Phf19 positively regulates germinal center reactions that underlies its role in rheumatoid arthritis. Am J Transl Res 2018;10(1):200-211. (Full text, PDF).

Mingyao Meng, Ying Liu, Wenju Wang, Chuanyu Wei, Feifei Liu, Zhiqin Du, Yanhua Xie, Weiwei Tang, Zongliu Hou, Qihan Li: Umbilical cord mesenchymal stem cell transplantation in the treatment of multiple sclerosis. Am J Transl Res 2018;10(1):212-223. (Full text, PDF).

Huihui Guo, Xilin Zhang, Qiuqiang Chen, Ying Bao, Chaohui Dong, Xiang Wang: miR-132 suppresses the migration and invasion of lung cancer cells by blocking USP9X-induced epithelial-mesenchymal transition. Am J Transl Res 2018;10(1):224-234. (Full text, PDF).

Kang Li, Shengxu Liu, Xiufeng Zhong, Jian Ge: Generation of an acute retinal photoreceptor degeneration model in rabbits. Am J Transl Res 2018;10(1):235-245. (Full text, PDF).

Jingling Zhao, Fei Zhou, Lei Chen, Bin Shu, Qiyi Zhai, Jun Wu, Xusheng Liu, Shaohai Qi, Yingbin Xu: Negatively-charged aerosol improves burn wound healing by promoting eNOS-dependent angiogenesis. Am J Transl Res 2018;10(1):246-255. (Full text, PDF).

Ji Wu, Hong Zhu, Jianqiang Wu, Wei Chen, Xiaoqing Guan: Inhibition of N-acetyltransferase 10 using remodelin attenuates doxorubicin resistance by reversing the epithelial-mesenchymal transition in breast cancer. Am J Transl Res 2018;10(1):256-264. (Full text, PDF).

Bu-Chun Zhang, Zhi Li, Wu Xu, Chu-Han Xiang, Yan-Feng Ma: Luteolin alleviates NLRP3 inflammasome activation and directs macrophage polarization in lipopolysaccharide-stimulated RAW264.7 cells. Am J Transl Res 2018;10(1):265-273. (Full text, PDF).

Ke Cao, Minhuan Li, Ji Miao, Xiaofeng Lu, Xing Kang, Hao Zhu, Shangce Du, Xue Li, Qian Zhang, Wenxian Guan, Ying Dong, Xuefeng Xia: CCDC26 knockdown enhances resistance of gastrointestinal stromal tumor cells to imatinib by interacting with c-KIT. Am J Transl Res 2018;10(1):274-282. (Full text, PDF).

Shengnuo Fan, Ahsan Habib, Jun Liu, Jun Tan: LED enhances anti-inflammatory effect of luteolin (3’,4’,5,7-tetrahydroxyflavone) in vitro. Am J Transl Res 2018;10(1):283-291. (Full text, PDF).

Jiu-Yang Liu, Chun-Wei Peng, Xiao-Jun Yang, Chao-Qun Huang, Yan Li: The prognosis role of AJCC/UICC 8th edition staging system in gastric cancer, a retrospective analysis. Am J Transl Res 2018;10(1):292-303. (Full text, PDF).

Shuzheng Song, Guoqing Pei, Yaqiong Du, Jugang Wu, Xiaochun Ni, Shoulian Wang, Bojian Jiang, Meng Luo, Jiwei Yu: Interaction between CD133 and PI3K-p85 promotes chemoresistance in gastric cancer cells. Am J Transl Res 2018;10(1):304-314. (Full text, PDF).

Liu Gao, Shilun Li, Yukun Li: Exendin-4 promotes the osteogenic differentiation of osteoblasts via the Hedgehog/Gli1 signaling pathway. Am J Transl Res 2018;10(1):315-324. (Full text, PDF).

Yanru Chen, Sha Gao, Yufei Yan, Jihong Qian, Hao Chen: Aerosolized deferoxamine administration in mouse model of bronchopulmonary dysplasia improve pulmonary development. Am J Transl Res 2018;10(1):325-332. (Full text, PDF).

Zhonge Chen, Shuishan Zhu, Gaosi Xu: Targeting gut microbiota: a potential promising therapy for diabetic kidney disease: Am J Transl Res. 2016; 8(10): 4009-4016. Am J Transl Res 2018;10(1):333. (Full text, PDF).