AJTR Copyright © 2009-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 10, Number 11:3291-3876;2018
American Journal of Translational Research


Finosh G Thankam, Matthew F Dilisio, Richard M Gross, Devendra K Agrawal: Collagen I: a kingpin for rotator cuff tendon pathology. Am J Transl Res 2018;10(11):3291-3309. (Full text, PDF).

Cen-Zhu Wang, Fei Deng, Hao Li, Dan-Dan Wang, Wei Zhang, Li Ding, Jin-Hai Tang: MiR-101: a potential therapeutic target of cancers. Am J Transl Res 2018;10(11):3310-3321. (Full text, PDF).

Xiaofei Hu, Yaqi Zhang, Yuan Xue, Zhuoli Zhang, Jian Wang: Berberine is a potential therapeutic agent for metabolic syndrome via brown adipose tissue activation and metabolism regulation. Am J Transl Res 2018;10(11):3322-3329. (Full text, PDF).

Jie Xiao, Zhao Peng, Yuxiao Liao, Hui Sun, Weiqiang Chen, Xing Chen, Zhanjie Wei, Chuanlei Yang, Andreas K Nüssler, Jinping Liu, Wei Yang: Organ transplantation and gut microbiota: current reviews and future challenges. Am J Transl Res 2018;10(11):3330-3344. (Full text, PDF).

Jia Ma, Yingying Hou, Jun Xia, Xueqiong Zhu, Z Peter Wang: Tumor suppressive role of rottlerin in cancer therapy. Am J Transl Res 2018;10(11):3345-3356. (Full text, PDF).

Zhenlong Liu, Xiaoqing Hu, Xin Zhang, Yanfang Jiang, Jianquan Wang, Yingfang Ao: Clinical study of anatomical ACL reconstruction with adjustable oval shaped bone tunnels: a CT evaluation. Am J Transl Res 2018;10(11):3357-3369. (Full text, PDF).

Yang Yang, Jing-Jing Wu, Chuan-Dong Cheng, De-Jun Bao, Yong-Fei Dong, Dong-Xue Li, Wan-Xiang Niu, Chen-Xu Zhou, Chao-Shi Niu: G-protein-coupled receptor kinase-5 promotes glioblastoma progression by targeting the nuclear factor kappa B pathway. Am J Transl Res 2018;10(11):3370-3384. (Full text, PDF).

Sung Ae Koh, Kyung Hee Lee: HGF-mediated S100A11 overexpression enhances proliferation and invasion of gastric cancer. Am J Transl Res 2018;10(11):3385-3394. (Full text, PDF).

Lei Meng, Pengju Ma, Ruiyan Cai, Qingkai Guan, Mingying Wang, Baozhe Jin: Long noncoding RNA ZEB1-AS1 promotes the tumorigenesis of glioma cancer cells by modulating the miR-200c/141-ZEB1 axis. Am J Transl Res 2018;10(11):3395-3412. (Full text, PDF).

Zan Liu, Licheng Ren, Xu Cui, Le Guo, Bimei Jiang, Jie Zhou, Pengfei Liang, Jizhang Zeng, Zhiyou He, Pihong Zhang: Muscular proteomic profiling of deep pressure ulcers reveals myoprotective role of JAK2 in ischemia and reperfusion injury. Am J Transl Res 2018;10(11):3413-3429. (Full text, PDF).

Chunqiang Zhang, Bing Wang, Xueling Zhao, Xingguo Li, Zhenkai Lou, Xun Chen, Fan Zhang: Iron deficiency accelerates intervertebral disc degeneration through affecting the stability of DNA polymerase epsilon complex. Am J Transl Res 2018;10(11):3430-3442. (Full text, PDF).

Li-Ya Zhu, Lan Li, Jian-Ping Shi, Zong-An Li, Ji-Quan Yang: Mechanical characterization of 3D printed multi-morphology porous Ti6Al4V scaffolds based on triply periodic minimal surface architectures. Am J Transl Res 2018;10(11):3443-3454. (Full text, PDF).

Xiao Li, Zhihua Huang, Song Liu, Xueliang Zeng, Jiali Xie, Chaoming Liu, Hai Xiao, Ruizhen Liu, Liangdong Li, Jing Zeng: 3’-Daidzein sulfonate sodium provides neuroprotection by promoting the expression of the α7 nicotinic acetylcholine receptor and suppressing inflammatory responses in a rat model of focal cerebral ischemia. Am J Transl Res 2018;10(11):3455-3464. (Full text, PDF).

Yiming Wang, Chang Jiang, Shuang Cong, Changan Guo, Zuoqin Yan: Extracellular matrix deposited by Wharton’s jelly mesenchymal stem cells enhances cell expansion and tissue specific lineage potential. Am J Transl Res 2018;10(11):3465-3480. (Full text, PDF).

Xiaoqiang Li, Fangming Li, Li Ling, Chuqiao Li, Yulan Zhong: Intranasal administration of nerve growth factor promotes angiogenesis via activation of PI3K/Akt signaling following cerebral infarction in rats. Am J Transl Res 2018;10(11):3481-3492. (Full text, PDF).

Ning Zhang, Guohua Li, Xiaoxing Li, Lixia Xu, Minhu Chen: Circ5379-6, a circular form of tumor suppressor PPARα, participates in the inhibition of hepatocellular carcinoma tumorigenesis and metastasis. Am J Transl Res 2018;10(11):3493-3503. (Full text, PDF).

Xiao Bi, Jingjing Wang, Yuqing Liu, Yingdeng Wang, Wei Ding: MnTBAP treatment ameliorates aldosterone-induced renal injury by regulating mitochondrial dysfunction and NLRP3 inflammasome signaling. Am J Transl Res 2018;10(11):3504-3513. (Full text, PDF).

Yalu Zhang, Rundong Zhang, Xi Ding, Kaixing Ai: EFNB2 acts as the target of miR-557 to facilitate cell proliferation, migration and invasion in pancreatic ductal adenocarcinoma by bioinformatics analysis and verification. Am J Transl Res 2018;10(11):3514-3528. (Full text, PDF).

Yuan Jiang, Huan Xie, Wei Tu, Hua Fang, Chenxing Ji, Tengfeng Yan, Hongming Huang, Cong Yu, Qing Hu, Ziyun Gao, Shigang Lv: Exosomes secreted by HUVECs attenuate hypoxia/reoxygenation-induced apoptosis in neural cells by suppressing miR-21-3p. Am J Transl Res 2018;10(11):3529-3541. (Full text, PDF).

Nan Zhang, Zhu-Liang Wei, Jing Yin, Lu Zhang, Jin Wang, Zuo-Lin Jin: MiR-106a* inhibits oral squamous cell carcinoma progression by directly targeting MeCP2 and suppressing the Wnt/β-Catenin signaling pathway. Am J Transl Res 2018;10(11):3542-3554. (Full text, PDF).

Ming Gong, Tangzhao Liang, Hao Zhang, Shaochu Chen, Yawei Hu, Jianhua Zhou, Xuan Zhang, Wang Zhang, Xiaojing Geng, Xuenong Zou: Gene expression profiling: identification of gene expression in human MSC chondrogenic differentiation. Am J Transl Res 2018;10(11):3555-3566. (Full text, PDF).

Xin-Yu Zhang, Ping-Ting Gao, Xuan Yang, Jia-Bin Cai, Guang-Yu Ding, Xiao-Dong Zhu, Yuan Ji, Guo-Ming Shi, Ying-Hao Shen, Jian Zhou, Jia Fan, Hui-Chuan Sun, Liu-Xiao Yang, Cheng Huang: Reduced selenium-binding protein 1 correlates with a poor prognosis in intrahepatic cholangiocarcinoma and promotes the cell epithelial-mesenchymal transition. Am J Transl Res 2018;10(11):3567-3578. (Full text, PDF).

Ye Cheng, Chao-Yang Ye, Zhi-Guo Mao, Yi Wang, Zheng-Jun Chen, Wei-Li Cong: Rosiglitazone affects lumen formation in MDCKII cell through regulating apico-basal polarity. Am J Transl Res 2018;10(11):3579-3589. (Full text, PDF).

Hong Yu, Yuanni Liu, Chuanzhen Niu, Yu Cheng: Diosgenin increased DDX3 expression in hepatocellular carcinoma. Am J Transl Res 2018;10(11):3590-3599. (Full text, PDF).

Yu Wang, Qingshan Zhang, Chengxi Wei, Lin Zhao, Xin Guo, Xiaoxue Cui, Liqun Shao, Jie Long, Junyi Gu, Ming Zhao: MiR-378 modulates energy imbalance and apoptosis of mitochondria induced by doxorubicin. Am J Transl Res 2018;10(11):3600-3609. (Full text, PDF).

Xu Shao, Xin Wei: FOXP1 enhances fibrosis via activating Wnt/β-catenin signaling pathway in endometriosis. Am J Transl Res 2018;10(11):3610-3618. (Full text, PDF).

Jun Gao, Jianfeng Wang, Yin Jin, Feng Zhang, Xiaoming Yang: Intratumoral radiofrequency hyperthermia-enhanced chemotherapy of liposomal doxorubicin on hepatocellular carcinoma. Am J Transl Res 2018;10(11):3619-3627. (Full text, PDF).

Yanfeng Su, Anpeng Pan, Yue Wu, Shuangqian Zhu, Linyan Zheng, Anquan Xue: The efficacy of posterior scleral contraction in controlling high myopia in young people. Am J Transl Res 2018;10(11):3628-3634. (Full text, PDF).

Lijun Xue, Xiyong Liu, Qinchuan Wang, Charlie Q Liu, Yunru Chen, Wei Jia, Ronhong Hsie, Yifan Chen, Frank Luh, Shu Zheng, Yun Yen: Ribonucleotide reductase subunit M2B deficiency leads to mitochondrial permeability transition pore opening and is associated with aggressive clinicopathologic manifestations of breast cancer. Am J Transl Res 2018;10(11):3635-3649. (Full text, PDF).

Yi Li, Qijuan Zou, Jie Zhang: Vincamine exerts protective effect on spiral ganglion neurons in endolymphatic hydrops guinea pig models. Am J Transl Res 2018;10(11):3650-3663. (Full text, PDF).

Jia-Rong Huang, Wu-Ming Qin, Kun Wang, Deng-Rui Fu, Wen-Ji Zhang, Qi-Wei Jiang, Yang Yang, Meng-Ling Yuan, Zi-Hao Xing, Meng-Ning Wei, Yao Li, Zhi Shi: Cyclin-dependent kinase 7 inhibitor THZ2 inhibits the growth of human gastric cancer in vitro and in vivo. Am J Transl Res 2018;10(11):3664-3676. (Full text, PDF).

Shuoqiang Hu, Shujun Cao, Zichuan Tong, Jinghua Liu: FGF21 protects myocardial ischemia-reperfusion injury through reduction of miR-145-mediated autophagy. Am J Transl Res 2018;10(11):3677-3688. (Full text, PDF).

Liyou An, Pingping Ling, Jing Cui, Jiqiang Wang, Xiumei Zhu, Jiao Liu, Yujian Dai, Yanhong Liu, Lan Yang, Fuliang Du: ROCK inhibitor Y-27632 maintains the propagation and characteristics of hair follicle stem cells. Am J Transl Res 2018;10(11):3689-3700. (Full text, PDF).

Ximao Cui, Wenbin Shen, Guanghui Wang, Zhenyu Huang, Dongpeng Wen, Yili Yang, Yun Liu, Long Cui: Ring finger protein 152 inhibits colorectal cancer cell growth and is a novel prognostic biomarker. Am J Transl Res 2018;10(11):3701-3712. (Full text, PDF).

Ying Feng, Chen Zhong, Jianxiang Niu, Lin Zhang, Yang Zhao, Wen Wang, Zelan Hu, Hui Wang, Ping He, Qinjie Ning, JingJing Xu, Jing Zheng: Effects of sleeve gastrectomy on lipid and energy metabolism in ZDF rats via PI3K/AKT pathway. Am J Transl Res 2018;10(11):3713-3722. (Full text, PDF).

Weitao Zhang, Ting Hua, Jiawei Li, Long Zheng, Yifan Wang, Ming Xu, Guisheng Qi: CXCL16 is activated by p-JNK and is involved in H2O2-induced HK-2 cell injury via p-ERK signaling. Am J Transl Res 2018;10(11):3723-3732. (Full text, PDF).

Yu-Ning Chen, Chen-Guang Wu, Bi-Min Shi, Ke Qian, Yi Ding: The protective effect of asiatic acid on podocytes in the kidney of diabetic rats. Am J Transl Res 2018;10(11):3733-3741. (Full text, PDF).

Yanming Wu, Fulong Ye, Ying Lu, Hua Yong, Renling Yin, Bo Chen, Yonghong Yong: Diosgenin glucoside protects against myocardial injury in diabetic mice by inhibiting RIP140 signaling. Am J Transl Res 2018;10(11):3742-3749. (Full text, PDF).

Margarita M Ivanova, Erk Changsila, Alper Turgut, Ozlem Goker-Alpan: Individualized screening for chaperone activity in Gaucher disease using multiple patient derived primary cell lines. Am J Transl Res 2018;10(11):3750-3761. (Full text, PDF).

Yiqun Zhang, Zhongyi Zhu, Keqin Hua, Liangqing Yao, Yongjun Liu, Jingxin Ding: Umbilical cord-derived mesenchymal stem cell transplantation in vaginal replacement in vitro and in a rat model. Am J Transl Res 2018;10(11):3762-3772. (Full text, PDF).

Bibiana Malicherova, Tatiana Burjanivova, Marian Grendar, Eva Minarikova, Martina Bobrovska, Barbora Vanova, Karin Jasek, Eva Jezkova, Andrea Kapinova, Martina Antosova, Igor Homola, Tatiana Pecova, Zora Lasabova, Lukas Plank: Droplet digital PCR for detection of BRAF V600E mutation in formalin-fixed, paraffin-embedded melanoma tissues: a comparison with Cobas® 4800, Sanger sequencing, and allele-specific PCR. Am J Transl Res 2018;10(11):3773-3781. (Full text, PDF).

Zeming Liu, Wen Zeng, Qiuyang Zhao, Lei Huang, Wei Zhou, Wei Wei, Ling Zhou, Liang Guo: The prognosis of NX stage differentiated thyroid cancer based on propensity score matching and SEER data. Am J Transl Res 2018;10(11):3782-3789. (Full text, PDF).

Hans-Jonas Meyer, Anne Kathrin Höhn, Gordian Hamerla, Alexey Surov: Histogram parameters derived from T2 weighted images are associated with histopathological findings in rectal cancer - a preliminary study. Am J Transl Res 2018;10(11):3790-3796. (Full text, PDF).

Zhihua Ye, Xiang Gao, Binbin Zhao, Hanmin Li, Ming Wan, Na Wu, Mingxiang Chang, Sisi Cheng: Diwu Yanggan capsule inhibits the occurrence and development of liver cancer in the Solt-Farber rat model by regulating the Ras/Raf/Mek/Erk signaling pathway. Am J Transl Res 2018;10(11):3797-3805. (Full text, PDF).

Lênio Togni, Maira Cavallet de Abreu, Adolpho Herbert Augustin, Rodrigo Braccini M da Silva, Maria Martha Campos: Characterization of a rat model with temporomandibular joint osteoarthritis following a surgical anterior disc displacement. Am J Transl Res 2018;10(11):3806-3817. (Full text, PDF).

Jing-Ping Wang, Zhou-Yi Xu, Zheng-Qi Bao, Xiu-Song Dai, Li Ma, Nan Yao, Z Peter Wang, Yi-Sheng Tao, Da-Min Chai: Ollier disease: two case reports and a review of the literature. Am J Transl Res 2018;10(11):3818-3826. (Full text, PDF).

Nan Chen, Nan Shen, Yongguo Yu, Chen Chen, Xin Li, Juping Liang, Yuqi Yang, Qing Du: Clinical remission of myopathy with MYH2 deficiency after precision medicine-developed rehabilitation: a case report. Am J Transl Res 2018;10(11):3827-3832. (Full text, PDF).

Zi-En Wang, Dan Wu, Lin-Wen Zheng, Yan Shi, Chao Wang, Zhao-Hong Chen, Xi Peng: Effects of glutamine on intestinal mucus barrier after burn injury. Am J Transl Res 2018;10(11):3833-3846. (Full text, PDF).

Xinyang Lu, Lunhua Huang, Wei Zhang, Xiaofei Ning: Tepoxalin a dual 5-LOX-COX inhibitor and erlotinib an EGFR inhibitor halts progression of gastric cancer in tumor xenograft mice. Am J Transl Res 2018;10(11):3847-3856. (Full text, PDF).

Haiting An, Dongfeng Wei, Yanjing Qian, Ning Li, Xiaomin Wang: SQYZ granules, a traditional Chinese herbal, attenuate cognitive deficits in AD transgenic mice by modulating on multiple pathogenesis processes. Am J Transl Res 2018;10(11):3857-3875. (Full text, PDF).

Abudunaibi Maimaitiaili, Junhong Li, Aili Aibibula, Mulati Abudureheman: Inhibition of nuclear factor kappa B pathway protects myocardial ischemia/reperfusion injury in rats under treatment with Fufang Munziq granule (Munziq): Am J Transl Res. 2018; 10(1): 77-85. Am J Transl Res 2018;10(11):3876. (Full text, PDF).