AJTR Copyright © 2009-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 11, Number 1:1-519;2019
American Journal of Translational Research


Kang-Sheng Liu, Feng Pan, Xiao-Dong Mao, Chao Liu, Ya-Jun Chen: Biological functions of Circular RNAs and their roles in occurrence of reproduction and gynecological diseases. Am J Transl Res 2019;11(1):1-15. (Full text, PDF).

Hong Sun, Guoxuan Peng, Xu Ning, Jian Wang, Hua Yang, Jin Deng: Emerging roles of long noncoding RNA in chondrogenesis, osteogenesis, and osteoarthritis. Am J Transl Res 2019;11(1):16-30. (Full text, PDF).

Mingli Han, Yimeng Wang, Yuanting Gu, Xin Ge, Jingjing Seng, Guangcheng Guo, Xiangyu Zhang, Yang Zhao, Dongwei Dou: lncRNA GHET1 knockdown suppresses breast cancer activity in vitro and in vivo. Am J Transl Res 2019;11(1):31-44. (Full text, PDF).

Yi-Nan Guo, Bin Luo, Wen-Jie Chen, Xin Chen, Zhi-Gang Peng, Kang-Lai Wei, Gang Chen: Comprehensive clinical implications of homeobox A10 in 3,199 cases of non-small cell lung cancer tissue samples combining qRT-PCR, RNA sequencing and microarray data. Am J Transl Res 2019;11(1):45-66. (Full text, PDF).

Jiunn-Jye Sheu, Mel S Lee, Christopher Glenn Wallace, Kuan-Hung Chen, Pei-Hsun Sung, Sarah Chua, Fan-Yen Lee, Sheng-Ying Chung, Yi-Ling Chen, Yi-Chen Li, Hon-Kan Yip: Therapeutic effects of adipose derived fresh stromal vascular fraction-containing stem cells versus cultured adipose derived mesenchymal stem cells on rescuing heart function in rat after acute myocardial infarction. Am J Transl Res 2019;11(1):67-86. (Full text, PDF).

Yongyong Ma, Zhouxiang Jin, Kang Yu, Qifa Liu: NVP-BEZ235-induced autophagy as a potential therapeutic approach for multiple myeloma. Am J Transl Res 2019;11(1):87-105. (Full text, PDF).

Xing Wan, Han-Cheng Huang, Xiang-Peng Wang, Ze-Hua Hu, Ke-Yun Liu, De-Bin Huang: Euonymus alatus and its monomers alleviate liver fibrosis both in mice and LX2 cells by blocking TβR1-Smad2/3 and TNF-α-NF-κB pathways. Am J Transl Res 2019;11(1):106-119. (Full text, PDF).

Dawei Liu, Boxi Yan, Feifei Lei, Jing Li, Xuedong Wang, Qiguo Rong, Yanheng Zhou: Different sliding mechanics in space closure of lingual orthodontics: a translational study by three-dimensional finite element method. Am J Transl Res 2019;11(1):120-130. (Full text, PDF).

Lilu Ling, Min Yang, Wei Ding, Yong Gu: Ghrelin attenuates UUO-induced renal fibrosis via attenuation of Nlrp3 inflammasome and endoplasmic reticulum stress. Am J Transl Res 2019;11(1):131-141. (Full text, PDF).

Luyuan Tao, Xingjian Gu, Enguo Xu, Shijia Ren, Li Zhang, Wenhua Liu, Xiaofeng Lin, Jianguang Yang, Changgong Chen: Osthole protects against Ang II-induced endotheliocyte death by targeting NF-κB pathway and Keap-1/Nrf2 pathway. Am J Transl Res 2019;11(1):142-159. (Full text, PDF).

Yulan Yan, Riting Zhang, Xuanfeng Zhang, Anwei Zhang, Yao Zhang, Xuefeng Bu: RNA-Seq profiling of circular RNAs and potential function of hsa_circ_0002360 in human lung adenocarcinoma. Am J Transl Res 2019;11(1):160-175. (Full text, PDF, Supplementary Data).

Zeming Liu, Wen Zeng, Ling Zhou, Wei Zhou, Danyang Chen, Haifeng Feng, Wei Wei, Chao Zhang, Min Wang, Liang Guo: Active surveillance for young patients with insular thyroid cancer: an initial and novel finding. Am J Transl Res 2019;11(1):176-187. (Full text, PDF).

Xuhua Ge, Hu Hua, Peipei Wang, Jiaqi Liu, Yue Zhang, Guixia Ding, Chunhua Zhu, Songming Huang, Zhanjun Jia, Aihua Zhang: Inhibition of mitochondrial complex I by rotenone protects against acetaminophen-induced liver injury. Am J Transl Res 2019;11(1):188-198. (Full text, PDF).

Feng Zhou, Maode Wang, Jing Ju, Yuan Wang, Zhibin Liu, Xiaoping Zhao, Yongmei Yan, Shuguang Yan, Xiaozhong Luo, Yongjun Fang: Schizandrin A protects against cerebral ischemia-reperfusion injury by suppressing inflammation and oxidative stress and regulating the AMPK/Nrf2 pathway regulation. Am J Transl Res 2019;11(1):199-209. (Full text, PDF).

Celia Mendiburu-Zavala, María-Elena Camargo-Riqué, Ricardo Peñaloza-Cuevas, Rubén Cárdenas-Erosa, Miguel Lara-Flores, Víctor M Castaño: Tomographic analysis of the temporomandibular joint in patients with arthritis: a case of disease translation in Yucatan, Mexico. Am J Transl Res 2019;11(1):210-217. (Full text, PDF).

Dengqiang Lin, Xiaojing Wang, Xiaoxia Li, Li Meng, Feifei Xu, Yunze Xu, Xin Xie, Hongchao He, Danfeng Xu, Chenghe Wang, Yu Zhu: Apogossypolone acts as a metastasis inhibitor via up-regulation of E-cadherin dependent on the GSK-3/AKT complex. Am J Transl Res 2019;11(1):218-232. (Full text, PDF).

Ruofang Zhang, Jun Wan, Hongmei Wang: Mechanical strain triggers differentiation of dental mesenchymal stem cells by activating osteogenesis-specific biomarkers expression. Am J Transl Res 2019;11(1):233-244. (Full text, PDF).

Donglei Zhu, Xia Zhang, Yun Lin, Shujing Liang, Zhiwang Song, Chunyan Dong: MT1JP inhibits tumorigenesis and enhances cisplatin sensitivity of breast cancer cells through competitively binding to miR-24-3p. Am J Transl Res 2019;11(1):245-256. (Full text, PDF).

Mengying Xu, Jiawen Lv, Ping Wang, Yanxia Liao, Yiran Li, Wen Zhao, Junchao Zen, Zheyu Dong, Zihao Guo, Xiaoyin Bo, Min Liu, Lin Zhang, Guodong Hu, Yinghua Chen: Vascular endothelial Cdc42 deficiency delays skin wound-healing processes by increasing IL-1β and TNF-α expression. Am J Transl Res 2019;11(1):257-268. (Full text, PDF).

Chenchen Zhang, Yixia Yang, Ruiying Chen, Youheng Wei, Youji Feng, Wenxin Zheng, Hong Liao, Zhenbo Zhang: Aberrant expression of oxidative stress related proteins affects the pregnancy outcome of gestational diabetes mellitus patients. Am J Transl Res 2019;11(1):269-279. (Full text, PDF).

Rui Kong, Jia Yin: Efficacy of subcutaneous immunotherapy in a mouse model of Humulus pollen-induced allergic asthma. Am J Transl Res 2019;11(1):280-289. (Full text, PDF).

Hongjiang He, Hao Yang, Daming Liu, Rong Pei: LncRNA NORAD promotes thyroid carcinoma progression through targeting miR-202-5p. Am J Transl Res 2019;11(1):290-299. (Full text, PDF).

Guoyan Liu, Shulei Yin, Ping Li, Yanmei Han, Yuejuan Zheng, Yi Zhang, Shuxun Liu, Jiangyan Li, Ziyi Guo, Yijie Tao, Huazhang An, Sheng Xu, Yizhi Yu: mKLRL1 regulates the maturation of dendritic cells and plays important roles in immune tolerance. Am J Transl Res 2019;11(1):300-313. (Full text, PDF).

Chenxi Jiang, Huan Liu, Hualing Sun, Xiaoxuan Wang, Haiqing Liao, Li Ma, Zhengguo Cao: Downregulation of angiopoietin-like protein 2 inhibits cementoblast differentiation partially by activating the ERK1/2 signaling pathway. Am J Transl Res 2019;11(1):314-326. (Full text, PDF).

Zhou-Yi Xu, Jing-Ping Wang, Yu Zhang, Shi-Wu Wu, Li Ma, Yan-Zi Qin, Z Peter Wang, Da-Min Chai, Yi-Sheng Tao: Xp11.2 translocation/TFE3 gene fusion renal cell carcinoma with a micropapillary pattern: cases report and literature review. Am J Transl Res 2019;11(1):327-339. (Full text, PDF).

Xin Liu, Yumei Niu, Weili Xie, Daqing Wei, Qing Du: Tanshinone IIA promotes osteogenic differentiation of human periodontal ligament stem cells via ERK1/2-dependent Runx2 induction. Am J Transl Res 2019;11(1):340-350. (Full text, PDF).

Peng Wu, Yingqiang Du, Zhihui Xu, Sheng Zhang, Jin Liu, Nan Aa, Zhijian Yang: Protective effects of sodium tanshinone IIA sulfonate on cardiac function after myocardial infarction in mice. Am J Transl Res 2019;11(1):351-360. (Full text, PDF).

Fei Yuan, Jie Liu, Hengyuan Pang, Yu Tian, Kaikun Yuan, Yang Li, Jianjiao Wang, Shan Bian, Yongri Zheng, Deli Dong, Yu Li, Mao Li, Chuanlu Jiang, Shaoshan Hu, Qingsong Li: MicroRNA-365 suppressed cell proliferation and migration via targeting PAX6 in glioblastoma. Am J Transl Res 2019;11(1):361-369. (Full text, PDF).

Min Zhang, Zhiwei Wang: Downregulation of miR143/145 gene cluster expression promotes the aortic media degeneration process via the TGF-β1 signaling pathway. Am J Transl Res 2019;11(1):370-378. (Full text, PDF).

Jinti Lin, Renjin Lin, Shihen Li, Hongqiang Wu, Jian Ding, Guangheng Xiang, Shi Li, Yiru Wang, Dingsheng Lin, Weiyang Gao, Jianzhong Kong, Huazi Xu, Kailiang Zhou: Protective effects of resveratrol on random-pattern skin flap survival: an experimental study. Am J Transl Res 2019;11(1):379-392. (Full text, PDF).

Jianlin Shi, Chen Li, Hui Wang, Benshan Xiao, Wanfang Qiu: NUP58 facilitates metastasis and epithelial-mesenchymal transition of lung adenocarcinoma via the GSK-3β/Snail signaling pathway. Am J Transl Res 2019;11(1):393-405. (Full text, PDF).

Li Jing, Mi Gong, Xiaoyuan Lu, Yi Jiang, Huijian Li, Wenjun Cheng: LINC01127 promotes the development of ovarian tumors by regulating the cell cycle. Am J Transl Res 2019;11(1):406-417. (Full text, PDF).

Yaqing Wang, Li Jiang, Tianhua Xu, Zhongping Su, Xiasheng Guo, Juan Tu, Dong Zhang, Wei Sun, Xiangqing Kong: p38 MAPK signaling is a key mediator for low-intensity pulsed ultrasound (LIPUS) in cultured human omental adipose-derived mesenchymal stem cells. Am J Transl Res 2019;11(1):418-429. (Full text, PDF).

Jiao Liu, Liyou An, Jiqiang Wang, Zhihui Liu, Yujian Dai, Yanhong Liu, Lan Yang, Fuliang Du: Dynamic patterns of H3K4me3, H3K27me3, and Nanog during rabbit embryo development. Am J Transl Res 2019;11(1):430-441. (Full text, PDF).

Shuai Han, Ting Wang, Yuanming Chen, Zhitao Han, Lihan Guo, Zhipeng Wu, Wangjun Yan, Haifeng Wei, Tielong Liu, Jian Zhao, Wang Zhou, Xinghai Yang, Jianru Xiao: High CCL7 expression is associated with migration, invasion and bone metastasis of non-small cell lung cancer cells. Am J Transl Res 2019;11(1):442-452. (Full text, PDF, Supplementary Data).

Li-Na Dai, Jun-Kai Yan, Tian Zhang, Wei Cai, Wei-Hui Yan: Butyrate promotes the adaptation of intestinal smooth muscle cells through the yes-associated protein (YAP) pathway in a rat model of short bowel syndrome. Am J Transl Res 2019;11(1):453-462. (Full text, PDF).

Haiyun Xiang, Hua Yan, Bingmei Sun, Fuzhong Feng, Ping Chen: Decreased expression of long non-coding RNA SNHG7 cause recurrent spontaneous abortion through suppression proliferation and invasion of trophoblast cells via miR-34a. Am J Transl Res 2019;11(1):463-472. (Full text, PDF).

Bingfeng Huang, Jianxin Wang, Qi Chen, Caidan Qu, Jian Zhang, Enjiang Chen, Yibo Zhang, Yi Wang, Lei Ni, Tingbo Liang: Gemcitabine enhances OSI-027 cytotoxicity by upregulation of miR-663a in pancreatic ductal adenocarcinoma cells. Am J Transl Res 2019;11(1):473-485. (Full text, PDF).

Bisha Ding, Weiyang Lou, Liang Xu, Ruohan Li, Weimin Fan: Analysis the prognostic values of solute carrier (SLC) family 39 genes in gastric cancer. Am J Transl Res 2019;11(1):486-498. (Full text, PDF).

Xin-Hang Dong, Hao Liu, Ming-Zi Zhang, Peng-Xiang Zhao, Shu Liu, Yan Hao, You-Bin Wang: Postconditioning with inhaled hydrogen attenuates skin ischemia/reperfusion injury through the RIP-MLKL-PGAM5/Drp1 necrotic pathway. Am J Transl Res 2019;11(1):499-508. (Full text, PDF).

Zhimin Zhao, Yang Wang, Songhua Li, Suxuan Liu, Yang Liu, Yongchao Yu, Fan Yang, Zhiyun Xu, Guokun Wang: HSP90 inhibitor 17-DMAG effectively alleviated the progress of thoracic aortic dissection by suppressing smooth muscle cell phenotypic switch. Am J Transl Res 2019;11(1):509-518. (Full text, PDF).

Retraction: Therapeutic ultrasound potentiates the anti-nociceptive and anti-inflammatory effects of curcumin to postoperative pain via Sirt1/NF-κB signaling pathway. Am J Transl Res 2019;11(1):519. (Full text, PDF).