AJTR Copyright © 2009-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 11, Number 11:6702-7194;2019
American Journal of Translational Research


Lloyd Mabonga, Abidemi Paul Kappo: The oncogenic potential of small nuclear ribonucleoprotein polypeptide G: a comprehensive and perspective view. Am J Transl Res 2019;11(11):6702-6716. (Full text, PDF).

Jianyang Liu, Lijun Zhang, Meiyan Liu: Mechanisms supporting potential use of bone marrow-derived mesenchymal stem cells in psychocardiology. Am J Transl Res 2019;11(11):6717-6738. (Full text, PDF).

Wen-Xiu Xu, Zhen Liu, Fei Deng, Dan-Dan Wang, Xing-Wang Li, Tian Tian, Jian Zhang, Jin-Hai Tang: MiR-145: a potential biomarker of cancer migration and invasion. Am J Transl Res 2019;11(11):6739-6753. (Full text, PDF).

Rui-Zhi Gao, Qiao Que, Peng Lin, Yu-Yan Pang, Hua-Yu Wu, Xiao-Jiao Li, Gang Chen, Yun He, Hong Yang: Clinical roles of miR-136-5p and its target metadherin in thyroid carcinoma. Am J Transl Res 2019;11(11):6754-6774. (Full text, PDF).

Pingju Liu, Liling Gu, Lingyan Ren, Jiajia Chen, Tao Li, Xin Wang, Junjun Yang, Cheng Chen, Li Sun: Intra-articular injection of etoricoxib-loaded PLGA-PEG-PLGA triblock copolymeric nanoparticles attenuates osteoarthritis progression. Am J Transl Res 2019;11(11):6775-6789. (Full text, PDF).

Boyu Pan, Xiaona Shi, Tingting Ding, Liren Liu: Unraveling the action mechanism of polygonum cuspidatum by a network pharmacology approach. Am J Transl Res 2019;11(11):6790-6811. (Full text, PDF).

Chunsheng Li, Ting Shao, Guochang Bao, Zhiming Gao, Yinglang Zhang, Honglin Ding, Wei Zhang, Fengjun Liu, Changgang Guo: Identification of potential core genes in metastatic renal cell carcinoma using bioinformatics analysis. Am J Transl Res 2019;11(11):6812-6825. (Full text, PDF).

Xiangdang Yin, Jian Zhang, Chaojun Li, Zhe Zhang, Tong Jin, Liyou Song, Rui Zhang, Wei Wang, Youmao Tao, Xiaochun Wang: LncRNA HOXA11-AS accumulation-induced microRNA-761 downregulation regulates cell growth by targeting TRIM29 in papillary thyroid cancer. Am J Transl Res 2019;11(11):6826-6837. (Full text, PDF).

Yinsheng Wei, Yudong Zhang, Qingjun Meng, Lingang Cui, Chang Xu: Hypoxia-induced circular RNA has_circRNA_403658 promotes bladder cancer cell growth through activation of LDHA. Am J Transl Res 2019;11(11):6838-6849. (Full text, PDF).

Paerhati Rexiti, Gulixian Aierken, Shuiquan Wang, Tuerhongjiang Abudurexiti, Nueraihemaiti Abuduwali, Qiang Deng, Hailong Guo, Weibin Sheng: Anatomical research on strength of screw track fixation in novel cortical bone trajectory for osteoporosis lumbar spine. Am J Transl Res 2019;11(11):6850-6859. (Full text, PDF).

Rongwei Zhang, Fuzheng Tao, Shenghui Ruan, Miaoxian Hu, Yanyan Hu, Zejun Fang, Lingming Mei, Chaoju Gong: The TGFβ1-FOXM1-HMGA1-TGFβ1 positive feedback loop increases the cisplatin resistance of non-small cell lung cancer by inducing G6PD expression. Am J Transl Res 2019;11(11):6860-6876. (Full text, PDF).

Jiawen Lu, Wenxiao Wang, Hongchao Liu, Huihui Liu, Hao Wu: Cisplatin induces calcium ion accumulation and hearing loss by causing functional alterations in calcium channels and exocytosis. Am J Transl Res 2019;11(11):6877-6889. (Full text, PDF).

Hyun-Jin Jang, Kyeong Eun Yang, In-Hu Hwang, Yang Hoon Huh, Dae Joon Kim, Hwa-Seung Yoo, Soo Jung Park, Ik-Soon Jang: Cordycepin inhibits human ovarian cancer by inducing autophagy and apoptosis through Dickkopf-related protein 1/β-catenin signaling. Am J Transl Res 2019;11(11):6890-6906. (Full text, PDF).

Zixuan Zeng, Xiaojiao Ren, Tailang Yin, Xiang Gao, Mengting Tsai, Yi Zhang, Meijia Gu: Multiplexed detection and the establishment of a novel high-throughput method for human germ cell quality screening based on aggregation-induced emission. Am J Transl Res 2019;11(11):6907-6923. (Full text, PDF, Video S1).

Junqing Wang, Fengjie Hao, Xiaochun Fei, Yongjun Chen: SPP1 functions as an enhancer of cell growth in hepatocellular carcinoma targeted by miR-181c. Am J Transl Res 2019;11(11):6924-6937. (Full text, PDF).

Qingxian Li, Qingying Wang, Qinyi Zhang, Jing Zhang, Jiawen Zhang: Collagen prolyl 4-hydroxylase 2 predicts worse prognosis and promotes glycolysis in cervical cancer. Am J Transl Res 2019;11(11):6938-6951. (Full text, PDF).

Weiping Liu, Shaoling Li, Ziling Qu, Yi Luo, Ruifeng Chen, Sufen Wei, Xin Yang, Qi Wang: Betulinic acid induces autophagy-mediated apoptosis through suppression of the PI3K/AKT/mTOR signaling pathway and inhibits hepatocellular carcinoma. Am J Transl Res 2019;11(11):6952-6964. (Full text, PDF).

Jun-Jie Zhang, Qiu-Shi Zhang, Zi-Qian Li, Jia-Wang Zhou, Jun Du: Metformin attenuates PD-L1 expression through activating Hippo signaling pathway in colorectal cancer cells. Am J Transl Res 2019;11(11):6965-6976. (Full text, PDF).

Lingjing Liu, Ziqiang Xia, Jingli Li, Yiran Hu, Qiang Wang, Junjie Chen, Shiqian Fan, Jinming Wu, Nian Dong, Chengshui Chen: Fibroblast growth factor 10 protects against particulate matter-induced airway inflammatory response through regulating inflammatory signaling and apoptosis. Am J Transl Res 2019;11(11):6977-6988. (Full text, PDF).

Liyang Dong, Chao Ding, Tingting Zheng, Yanan Pu, Jiameng Liu, Wenzhe Zhang, Fei Xue, Ping Kang, Yongbin Ma, Xuefeng Wang, Chaoming Mao: Extracellular vesicles from human umbilical cord mesenchymal stem cells treated with siRNA against ELFN1-AS1 suppress colon adenocarcinoma proliferation and migration. Am J Transl Res 2019;11(11):6989-6999. (Full text, PDF).

Lili Zhang, Tao Wu, Sen Qiao: miR-1 and miR-802 regulate mesenchymal-epithelial transition during kidney development by regulating Wnt-4/β-catenin signaling. Am J Transl Res 2019;11(11):7000-7008. (Full text, PDF).

Qingjun Yang, Jin Sun, Yifei Ma, Chunjie Zhao, Jijun Song: LncRNA DLX6-AS1 promotes laryngeal squamous cell carcinoma growth and invasion through regulating miR-376c. Am J Transl Res 2019;11(11):7009-7017. (Full text, PDF).

Qin Wang, Li Xiao: Isochlorogenic acid A attenuates acute lung injury induced by LPS via Nf-κB/NLRP3 signaling pathway. Am J Transl Res 2019;11(11):7018-7026. (Full text, PDF).

Yuanmin Zhang, Guodong Wang, Longfei Ma, Chengqun Wang, Lina Wang, Yanxia Guo, Xiaowei Zhao: miR-137 suppresses cell growth and extracellular matrixdegradation through regulating ADAMTS-5 in chondrocytes. Am J Transl Res 2019;11(11):7027-7034. (Full text, PDF).

Fei Li, Mingqiang Su, Hongfan Zhao, Weiwei Xie, Sai Cao, Ying Xu, Weihong Chen, Lili Wang, Lina Hou, Wanlong Tan: HnRNP-F promotes cell proliferation by regulating TPX2 in bladder cancer. Am J Transl Res 2019;11(11):7035-7048. (Full text, PDF).

Cordelle Lazare, Wenhua Zhi, Jun Dai, Canhui Cao, Rajiv Rai Sookha, Ling Wang, Yifan Meng, Peipei Gao, Ping Wu, Juncheng Wei, Junbo Hu, Peng Wu: A pilot study comparing the genetic molecular biology of gestational and non-gestational choriocarcinoma. Am J Transl Res 2019;11(11):7049-7062. (Full text, PDF).

Linzhen Xie, Jinwu Wang, Yingying Zhang, Hua Chen, Dingsheng Lin, Jian Ding, Jiangwei Xuan, Qi Chen, Leyi Cai: The effects of local injection of exosomes derived from BMSCs on random skin flap in rats. Am J Transl Res 2019;11(11):7063-7073. (Full text, PDF).

Cuixia Qiao, Jin’e Wan, Lize Zhang, Bo Luo, Penglin Liu, Aiting Di, Hairui Gao, Xiaomei Sun, Gang Zhao: Astragaloside II alleviates the symptoms of experimental ulcerative colitis in vitro and in vivo. Am J Transl Res 2019;11(11):7074-7083. (Full text, PDF).

Shuzhen Hong, Yi Li, Danchen Su, Li Mo, Baoyi Han, Qin Fang, Zurong Hu, Kunwei Li, Xiangnan Chen, Jie Jia: Sevoflurane induces apoptosis of isolated placental trophoblast cells and stimulates expressions of TNF-α and IL-6. Am J Transl Res 2019;11(11):7084-7093. (Full text, PDF).

Xiufeng Xie, Tianchang Li, Haifeng Yuan: Protective effects of Ulinastatin on oxidative stress and inflammation of rat-derived cardiomyocytes H9c2. Am J Transl Res 2019;11(11):7094-7103. (Full text, PDF).

Yuan Yuan, Qian Wang, Shu Li Ma, Long Qiang Xu, Meng Yang Liu, Bin Han, Ning Du, Xiao Lan Sun, Xiao Lin Yin, Fang Fang Cao: lncRNA PCAT-1 interacting with FZD6 contributes to the malignancy of acute myeloid leukemia cells through activating Wnt/β-catenin signaling pathway. Am J Transl Res 2019;11(11):7104-7114. (Full text, PDF).

Ren-You Pan, Chen-Hui Zhao, Jin-Xia Yuan, Yong-Jie Zhang, Jian-Liang Jin, Mu-Feng Gu, Zhi-Yuan Mao, Hai-Jian Sun, Qiao-Wei Jia, Ming-Yue Ji, Jing Zhang, Lian-Sheng Wang, Wen-Zhu Ma, Wen-Qi Ma, Jian-Dong Ding, En-Zhi Jia: Circular RNA profile in coronary artery disease. Am J Transl Res 2019;11(11):7115-7125. (Full text, PDF).

Yan Zheng, Zhan-Rong Li, Ran Yue, Yu-Long Fu, Zi-Yang Liu, Hua-Yang Feng, Jing-Guo Li, Shuang-Yin Han: PiggyBac transposon system with polymeric gene carrier transfected into human T cells. Am J Transl Res 2019;11(11):7126-7136. (Full text, PDF).

Guangyu Zhang, Anjun Ma, Yuqin Jin, Guoyou Pan, Cong Wang: LncRNA SNHG16 induced by TFAP2A modulates glycolysis and proliferation of endometrial carcinoma through miR-490-3p/HK2 axis. Am J Transl Res 2019;11(11):7137-7145. (Full text, PDF).

Chuan-Xin Xia, Yi-Wei Kao, Lei Qin, Ming-Chih Chen, Ben-Chang Shia, Szu-Yuan Wu: Cancer risk in chronic rhinosinusitis: a propensity score matched case-control cohort study. Am J Transl Res 2019;11(11):7146-7156. (Full text, PDF).

Jiayi Liu, Yanhui Li, Jie Zhang, Yeyu Cai, Quanliang Shang, Cong Ma, Dujun Bian, Zhu Chen, Enhua Xiao: Comparison of anesthesia and tumor implantation methods for establishing rabbit VX2 hepatocarcinoma. Am J Transl Res 2019;11(11):7157-7165. (Full text, PDF).

Fajiu Wang, Xi Chen, Xiaobo Yu, Qiang Lin: Degradation of CCNB1 mediated by APC11 through UBA52 ubiquitination promotes cell cycle progression and proliferation of non-small cell lung cancer cells. Am J Transl Res 2019;11(11):7166-7185. (Full text, PDF).

Min Zhang, Yinghui Song, Lijuan Yu: LncRNA PTCSC3 suppressed cervical carcinoma cell invasion and proliferation via regulating miR-574-5p. Am J Transl Res 2019;11(11):7186-7194. (Full text, PDF).