AJTR Copyright © 2009-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 11, Number 2:520-1153;2019
American Journal of Translational Research


Sijia Wang, Zhuoli Zhang, Han Peng, Kang Zeng: Recent advances on the roles of epidermal growth factor receptor in psoriasis. Am J Transl Res 2019;11(2):520-528. (Full text, PDF).

Wade M Smith, Ian J Purvis, Colin N Bomstad, Collin M Labak, Kiran K Velpula, Andrew J Tsung, Jenna N Regan, Sujatha Venkataraman, Rajeev Vibhakar, Swapna Asuthkar: Therapeutic targeting of immune checkpoints with small molecule inhibitors. Am J Transl Res 2019;11(2):529-541. (Full text, PDF).

Lan Li, Xianfeng Yang, Longfei Yang, Kaijia Zhang, Jianping Shi, Liya Zhu, Huixin Liang, Xingsong Wang, Qing Jiang: Biomechanical analysis of the effect of medial meniscus degenerative and traumatic lesions on the knee joint. Am J Transl Res 2019;11(2):542-556. (Full text, PDF).

Jiali Feng, Jie Xu, Ying Xu, Jun Xiong, Tingting Xiao, Chao Jiang, Xian Li, Qian Wang, Jie Li, Yong Li: CLIC1 promotes the progression of oral squamous cell carcinoma via integrins/ERK pathways. Am J Transl Res 2019;11(2):557-571. (Full text, PDF).

Xue-Ling Tang, Fei-Lei Zhang, Xiao-Juan Jiang, Xiao-Jun Yang: Telocytes enhanced the proliferation, adhesion and motility of endometrial stromal cells as mediated by the ERK pathway in vitro. Am J Transl Res 2019;11(2):572-585. (Full text, PDF).

Jai-Hong Cheng, Ching-Jen Wang, Wen-Yi Chou, Shan-Ling Hsu, Jen-Hung Chen, Tsai-Chin Hsu: Comparison efficacy of ESWT and Wharton’s jelly mesenchymal stem cell in early osteoarthritis of rat knee. Am J Transl Res 2019;11(2):586-598. (Full text, PDF).

Yakuto Kaneko, Takumi Konno, Takayuki Kohno, Takuya Kakuki, Ryo Miyata, Tsuyoshi Ohkuni, Akito Kakiuchi, Ryoto Yajima, Kizuku Ohwada, Makoto Kurose, Tetsuo Himi, Kenichi Takano, Takashi Kojima: Induction of airway progenitor cells via p63 and KLF11 by Rho-kinase inhibitor Y27632 in hTERT-human nasal epithelial cells. Am J Transl Res 2019;11(2):599-611. (Full text, PDF).

Chenggang Yang, Yanbo Zhang, Wenfeng Du, Honggang Cheng, Chaobin Li: Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit G promotes human colorectal cancer. Am J Transl Res 2019;11(2):612-623. (Full text, PDF).

Hassan Mohammed Khair Ibrahim Higazi, Long He, Jing Fang, Fei Sun, Qing Zhou, Teng Huang, Xiaoyu He, Yi Wang, Fei Xiong, Ping Yang, Qilin Yu, Jinxiu Li, Kay-Uwe Wagner, Bao-Ling Adam, Shu Zhang, Cong-Yi Wang: Loss of Jak2 protects cardiac allografts from chronic rejection by attenuating Th1 response along with increased regulatory T cells. Am J Transl Res 2019;11(2):624-640. (Full text, PDF).

Xiaopei Cao, Yuanzhou He, Xiaochen Li, Yongjian Xu, Xiansheng Liu: The IRE1α-XBP1 pathway function in hypoxia-induced pulmonary vascular remodeling, is upregulated by quercetin, inhibits apoptosis and partially reverses the effect of quercetin in PASMCs. Am J Transl Res 2019;11(2):641-654. (Full text, PDF).

Liming Qing, Jinfei Fu, Panfeng Wu, Zhengbing Zhou, Fang Yu, Juyu Tang: Metformin induces the M2 macrophage polarization to accelerate the wound healing via regulating AMPK/mTOR/NLRP3 inflammasome singling pathway. Am J Transl Res 2019;11(2):655-668. (Full text, PDF).

Xiuli Zhang, Tingwen Guan, Boxuan Yang, Zhihong Chi, Qijun Wan, Harvest F Gu: Protective effect of berberine on high glucose and hypoxia-induced apoptosis via the modulation of HIF-1α in renal tubular epithelial cells. Am J Transl Res 2019;11(2):669-682. (Full text, PDF).

Haiou Qu, Weifeng Jiang, Yongxu Wang, Peng Chen: STOML2 as a novel prognostic biomarker modulates cell proliferation, motility and chemo-sensitivity via IL6-Stat3 pathway in head and neck squamous cell carcinoma. Am J Transl Res 2019;11(2):683-695. (Full text, PDF).

Zhigang Guo, Han Wang, Jun Wei, Liang Han, Zhaohui Li: Sequential treatment of phenethyl isothiocyanate increases sensitivity of Temozolomide resistant glioblastoma cells by decreasing expression of MGMT via NF-κB pathway. Am J Transl Res 2019;11(2):696-708. (Retracted, Full text, PDF).

Ying Shi, Tong Cao, Yu Sun, Jun Xia, Peter Wang, Jia Ma: Nitidine Chloride inhibits cell proliferation and invasion via downregulation of YAP expression in prostate cancer cells. Am J Transl Res 2019;11(2):709-720. (Full text, PDF).

Si Min Chen, Zui Zou, Xi Ran Qiu, Wei Tong Hou, Yu Zhang, Wei Fang, Yuan Li Chen, Yi Da Wang, Yuan Ying Jiang, Hui Shen, Mao Mao An: The critical role of Dectin-1 in host controlling systemic Candida krusei infection. Am J Transl Res 2019;11(2):721-732. (Full text, PDF).

Yazhen Zhong, Zechen Lin, Jinhua Lu, Xianlei Lin, Wei Xu, Nan Wang, Siyu Huang, Yuanyuan Wang, Yuan Zhu, Zhu Chen, Shengyou Lin: CCL2-CCL5/CCR4 contributed to radiation-induced epithelial-mesenchymal transition of HPAEpiC cells via the ERK signaling pathways. Am J Transl Res 2019;11(2):733-743. (Full text, PDF).

Shao-Jung Li, Yu-Hsun Kao, Cheng-Chih Chung, Wan-Li Cheng, Yi-Jen Chen: HDAC I inhibitor regulates RUNX2 transactivation through canonical and non-canonical Wnt signaling in aortic valvular interstitial cells. Am J Transl Res 2019;11(2):744-754. (Full text, PDF).

Zhen Chen, Yingjun Zhu, Xiaodong Fan, Yabo Liu, Qingqing Feng: Decreased expression of miR-184 restrains the growth and invasion of endometrial carcinoma cells through CDC25A-dependent Notch signaling pathway. Am J Transl Res 2019;11(2):755-764. (Full text, PDF).

Ashenafi Bulle, Jeroen Dekervel, Louis Libbrecht, David Nittner, Lise Deschuttere, Diether Lambrecht, Eric Van Cutsem, Chris Verslype, Jos van Pelt: Gemcitabine induces Epithelial-to-Mesenchymal Transition in patient-derived pancreatic ductal adenocarcinoma xenografts. Am J Transl Res 2019;11(2):765-779. (Full text, PDF).

Wujun Geng, Hongli Tang, Shan Luo, Ya Lv, Dongdong Liang, Xianhui Kang, Wandong Hong: Exosomes from miRNA-126-modified ADSCs promotes functional recovery after stroke in rats by improving neurogenesis and suppressing microglia activation. Am J Transl Res 2019;11(2):780-792. (Full text, PDF).

Yan Liu, Guangzhou Guo, Zhijuan Zhong, Lijie Sun, Liya Liao, Xiaojin Wang, Qingdong Cao, Hongtao Chen: Long non-coding RNA FLVCR1-AS1 sponges miR-155 to promote the tumorigenesis of gastric cancer by targeting c-Myc. Am J Transl Res 2019;11(2):793-805. (Full text, PDF).

Long Bin Liu, Hong Feng Shen, Wei Cha, Zhi Jiang Jin, Hai Jiang Xia, Jing Jing Liu, Jia Feng Hu: SXBX pill suppresses homocysteine-induced vascular smooth muscle cells dedifferentiation by inhibiting NLRP3 inflammasomes activation via ERK/p38 MAPK pathways. Am J Transl Res 2019;11(2):806-818. (Full text, PDF).

Zhongxian Yang, Yanyan Liu, Limin Ma, Xuqing Wen, Huanlin Ji, Ke Li: Exploring potential biomarkers of early stage esophageal squamous cell carcinoma in pre- and post-operative serum metabolomic fingerprint spectrum using 1H-NMR method. Am J Transl Res 2019;11(2):819-831. (Full text, PDF, Supplementary Data).

Donghui Song, Ping Xu, Shu Liu, Senbin Wu: Dental pulp stem cells expressing SIRT1 improve new bone formation during distraction osteogenesis. Am J Transl Res 2019;11(2):832-843. (Full text, PDF).

Li Wang, Jinghui Hu, Dongmei Qiu, Hongyan Gao, Wei Zhao, Yujie Huang, Tingting Jiang, Jinhua Zhou, Youguo Chen: Dual-specificity phosphatase 5 suppresses ovarian cancer progression by inhibiting IL-33 signaling. Am J Transl Res 2019;11(2):844-854. (Full text, PDF).

Pengxun Han, Changjian Yuan, Yao Wang, Menghua Wang, Wenci Weng, Hongyue Zhan, Xuewen Yu, Taifen Wang, Yuyan Li, Wuyong Yi, Mumin Shao, Shunmin Li, Tiegang Yi, Huili Sun: Niclosamide ethanolamine protects kidney in adriamycin nephropathy by regulating mitochondrial redox balance. Am J Transl Res 2019;11(2):855-864. (Full text, PDF).

Pengshan Cai, Teng Cai, Xiaobin Li, Lei Fan, Guang Chen, Bofan Yu, Tao Liu: Herbacetin treatment remitted LPS induced inhibition of osteoblast differentiation through blocking AKT/NF-κB signaling pathway. Am J Transl Res 2019;11(2):865-874. (Full text, PDF).

Qing Ye, Chunmei Zeng, Le Dong, Yuejuan Wu, Qi Huang, Yuan Wu: Inhibition of ferroptosis processes ameliorates cognitive impairment in kainic acid-induced temporal lobe epilepsy in rats. Am J Transl Res 2019;11(2):875-884. (Full text, PDF).

Minghui Xue, Guangyan Li, Peisheng Sun, Dezhong Zhang, Xiangjie Fang, Wei Li: MicroRNA-613 induces the sensitivity of gastric cancer cells to cisplatin through targeting SOX9 expression. Am J Transl Res 2019;11(2):885-894. (Full text, PDF).

Xuefei Hu, Liang Duan, Hongcheng Liu, Lei Zhang: Long noncoding RNA LINC01296 induces non-small cell lung cancer growth and progression through sponging miR-5095. Am J Transl Res 2019;11(2):895-903. (Full text, PDF).

Geng-Ming Wang, Jin-Feng Liu, Lei Zhang, Qian Sun, Yan Zhou, Hong-Bo Xu, Ya-Jun Zhang, Feng Cai, Ze-Nong Cheng, Ping Xiang, Hao Jiang: Inhibition of KiSS-1 on metastasis of nasopharyngeal carcinoma implant tumor in nude mice. Am J Transl Res 2019;11(2):904-910. (Full text, PDF).

Haiyang Gao, Dewei Wu, Erli Zhang, Tuo Liang, Xianmin Meng, Lanying Chen, Yongjian Wu: Phasic change and apoptosis regulation of JAK2/STAT3 pathway in a type 2 diabetic rat model. Am J Transl Res 2019;11(2):911-930. (Full text, PDF).

Can Lv, Zhan Zhang, Tong Zhao, Meng-Fei Han, Da-Peng Jia, Ling-Zi Su, Feng Huang, Fu-Zhe Wang, Fan-Fu Fang, Bai Li: The anti-tumour effect of Mel and its role in autophagy in human hepatocellular carcinoma cells. Am J Transl Res 2019;11(2):931-941. (Full text, PDF).

Carolina Gutiérrez-Repiso, Isabel Moreno-Indias, Ana de Hollanda, Gracia María Martín-Núñez, Josep Vidal, Francisco J Tinahones: Gut microbiota specific signatures are related to the successful rate of bariatric surgery. Am J Transl Res 2019;11(2):942-952. (Full text, PDF).

Cheng Yang, Junjun Sun, Weifeng Liu, Yanhui Yang, Zhijie Chu, Tianbao Yang, Yang Gui, Du Wang: Long noncoding RNA HCP5 contributes to epithelial-mesenchymal transition in colorectal cancer through ZEB1 activation and interacting with miR-139-5p. Am J Transl Res 2019;11(2):953-963. (Full text, PDF).

Qiongqiong Guo, Junxia Wang, Yan Ge, Deepak K Malhotra, Lance D Dworkin, Pei Wang, Rujun Gong: Brain natriuretic peptide mitigates TIMP2 induction and reinstates extracellular matrix catabolic activity via GSK3β inhibition in glomerular podocytes exposed to a profibrogenic milieu. Am J Transl Res 2019;11(2):964-973. (Full text, PDF).

Zhiqing Chen, Zhi Liu, Lin Shen, Han Jiang: Long non-coding RNA SNHG7 promotes the fracture repair through negative modulation of miR-9. Am J Transl Res 2019;11(2):974-982. (Full text, PDF).

Dan Gong, Zhiwen Zeng, Fengming Yi, Jianbing Wu: Inhibition of histone deacetylase 11 promotes human liver cancer cell apoptosis. Am J Transl Res 2019;11(2):983-990. (Full text, PDF).

Jiankun Gao, Gu Wang, Jingrong Wu, Yu Zuo, Jing Zhang, Jiaqi Chen: Arsenic trioxide inhibits Skp2 expression to increase chemosensitivity to gemcitabine in pancreatic cancer cells. Am J Transl Res 2019;11(2):991-997. (Full text, PDF).

Yanhua Zheng, Kai Feng, Heming Yang, Ran Duan, Yingying Wu, Jinnan Yin, Maoxing Yue, Jianzhong Zhang: IL-22/IL-22R1 axis is involved in myocardial injury of a mouse cecal ligation and puncture model. Am J Transl Res 2019;11(2):998-1008. (Full text, PDF).

Ting Gong, Beixian Zhou, Mingyu Liu, Xijun Chen, Shisi Huang, Yan Xu, Rongchen Luo, Zhongqing Chen: RAB18 promotes proliferation and metastasis in hepatocellular carcinoma. Am J Transl Res 2019;11(2):1009-1019. (Full text, PDF).

Jinsong Su, Ying Zhu, Baiyun Dai, Weitang Yuan, Junmin Song: XPG Asp1104His polymorphism increases colorectal cancer risk especially in Asians. Am J Transl Res 2019;11(2):1020-1029. (Full text, PDF).

Meng Zhuo, Cuncun Yuan, Ting Han, Hai Hu, Jiujie Cui, Feng Jiao, Liwei Wang: JQ1 effectively inhibits vasculogenic mimicry of pancreatic ductal adenocarcinoma cells via the ERK1/2-MMP-2/9 signaling pathway both in vitro and in vivo. Am J Transl Res 2019;11(2):1030-1039. (Full text, PDF).

Chen-Yu Ding, Xue-Han Yi, Chang-Zhen Jiang, Hao Xu, Xiao-Rong Yan, Yuan-Long Zhang, De-Zhi Kang, Zhang-Ya Lin: Development and validation of a multi-color model using 3-dimensional printing technology for endoscopic endonasal surgical training. Am J Transl Res 2019;11(2):1040-1048. (Full text, PDF).

Dehong Che, Hong Wei, Zhirong Yang, Yanhua Zhang, Shihong Ma, Xianli Zhou: Application of transvaginal sonographic elastography to distinguish endometrial cancer from benign masses. Am J Transl Res 2019;11(2):1049-1057. (Full text, PDF).

Nail Kahraman, Deniz Demir: Outcomes of arteriovenous fistula reconstruction in vascular access dysfunction. Am J Transl Res 2019;11(2):1058-1065. (Full text, PDF).

Haiping Zhang, Qiang Miao, Dingjun Hao, Qinpeng Zhao, Simin He, Biao Wang: Direction-changeable cage reduces X-ray exposure in treating isthmic lumbar spondylolisthesis: a retrospective study. Am J Transl Res 2019;11(2):1066-1072. (Full text, PDF).

Liang Qi, En-Hui Cui, Chun-Mei Ji, Xiao-Bing Zhang, Ze-Ai Wang, Yuan-Zhao Sun, Jian-Chang Xu, Xiao-Fu Zhai, Zhong-Jun Chen, Jing Li, Jin-Yu Zheng, Ru-Tong Yu: Specific knockdown of hippocampal astroglial EphB2 improves synaptic function via inhibition of D-serine secretion in APP/PS1 mice. Am J Transl Res 2019;11(2):1073-1083. (Full text, PDF).

Yueli Zhang, Ruijia Li, Xiaoliang Ding, Kai Zhang, Wenbing Qin: Upregulation of long non-coding RNA SNHG6 promote esophageal squamous cell carcinoma cell malignancy and its diagnostic value. Am J Transl Res 2019;11(2):1084-1091. (Full text, PDF).

Huan Fu, Chenghao Jin, Qingxiu Zhu, Tingting Liu, Bo Ke, Anan Li, Tingting Zhang: Dysregulated expressions of PTEN, NF-κB, WWP2, p53 and c-Myc in different subtypes of B cell lymphoma and reactive follicular hyperplasia. Am J Transl Res 2019;11(2):1092-1101. (Full text, PDF).

Sumreen Begum: Engineering renal epithelial cells: programming and directed differentiation towards glomerular podocyte’s progenitor and mature podocyte. Am J Transl Res 2019;11(2):1102-1115. (Full text, PDF).

Hui Zhao, Changliang Peng, Xinchang Lu, Meng Guo, Tiejun Yang, Junlin Zhou, Yong Hai: PDCD5 inhibits osteosarcoma cell metastasis via targeting TGF-β1/Smad signaling pathway and is associated with good prognosis. Am J Transl Res 2019;11(2):1116-1128. (Full text, PDF).

Miaoxian Fang, Siyi Liu, Yanhe Zhou, Yujun Deng, Qi Yin, Linhui Hu, Xin Ouyang, Yating Hou, Chunbo Chen: Circular RNA involved in the protective effect of losartan on ischemia and reperfusion induced acute kidney injury in rat model. Am J Transl Res 2019;11(2):1129-1144. (Full text, PDF).

Xian Wang, Hua Wang, Bo Xu, Dongrui Jiang, Shan Huang, Hongzhen Yu, Zhengsheng Wu, Qiang Wu: Depletion of H3K79 methyltransferase Dot1L promotes cell invasion and cancer stem-like cell property in ovarian cancer. Am J Transl Res 2019;11(2):1145-1153. (Full text, PDF).