AJTR Copyright © 2009-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 11, Number 4:1919-2615;2019
American Journal of Translational Research


Yedan Wu, Wei Huang, Liqing Chen, Mingji Jin, Zhonggao Gao, Changshan An, Haixiang Lin: Anti-tumor outcome evaluation against non-small cell lung cancer in vitro and in vivo using PolyI:C as nucleic acid therapeutic agent. Am J Transl Res 2019;11(4):1919-1937. (Full text, PDF).

Yonglin Zhu, Luping Zhang, Rongzhan Fu, Limin Gao, Guoying Feng, Chao Du, Zhaojie Wang, Xinfeng Yan: The change tendency of endoplasmic reticulum stress associated proteins in rats with spinal cord injury. Am J Transl Res 2019;11(4):1938-1947. (Full text, PDF).

Shan-Ling Hsu, Tsung-Cheng Yin, Pei-Lin Shao, Kuan-Hung Chen, Re-Wen Wu, Chien-Chang Chen, Pao-Yuan Lin, Sheng-Ying Chung, Jiunn-Jye Sheu, Pei-Hsun Sung, Chen-Yu Chen, Ching-Jen Wang, Hon-Kan Yip, Mel S Lee: Hyperbaric oxygen facilitates the effect of endothelial progenitor cell therapy on improving outcome of rat critical limb ischemia. Am J Transl Res 2019;11(4):1948-1964. (Full text, PDF).

Shunjie Chen, Yao Yao, Fujun Lin, Fan Bian, Chun Zhu, Gengru Jiang: MiR-424 is over-expressed and attenuates ischemia-reperfusion kidney injury via p53 and death receptor 6 pathway. Am J Transl Res 2019;11(4):1965-1979. (Full text, PDF).

Yinglu Liu, Ge Shi, Hongyun Yee, Wenwen Wang, Wenbei Han, Buhui Liu, Wei Wu, Yue Tu, Qian Ma, Dongqin Huo, Ziyue Wan, Dongwei Cao, Yigang Wan: Shenkang injection, a modern preparation of Chinese patent medicine, diminishes tubulointerstitial fibrosis in obstructive nephropathy via targeting pericyte-myofibroblast transition. Am J Transl Res 2019;11(4):1980-1996. (Full text, PDF).

Yin Li, Jie Gu, Fengkai Xu, Qiaoliang Zhu, Di Ge, Chunlai Lu: Novel methylation-driven genes identified as prognostic indicators for lung squamous cell carcinoma. Am J Transl Res 2019;11(4):1997-2012. (Full text, PDF, Tables S1, S2, S3, S4, S5).

Jiayin Miao, Feng Wang, Ru Wang, Jianqi Zeng, Cina Zheng, Guohong Zhuang: Pleiotrophin regulates functional heterogeneity of microglia cells in EAE animal models of multiple sclerosis by activating CCr-7/CD206 molecules and functional cytokines. Am J Transl Res 2019;11(4):2013-2027. (Full text, PDF).

Jinwei Ying, Zhihua Han, Yang Zeng, Yanan Du, Shishen Pei, Linghao Su, Dike Ruan, Chun Chen: Evaluation of intervertebral disc regeneration with injection of mesenchymal stem cells encapsulated in PEGDA-microcryogel delivery system using quantitative T2 mapping: a study in canines. Am J Transl Res 2019;11(4):2028-2041. (Full text, PDF).

Lihua Qu, Chao Chen, Wei He, Yangye Chen, Yi Li, Yi Wen, Sichun Zhou, Yiqun Jiang, Xiaoping Yang, Ran Zhang, Li Shen: Glycyrrhizic acid ameliorates LPS-induced acute lung injury by regulating autophagy through the PI3K/AKT/mTOR pathway. Am J Transl Res 2019;11(4):2042-2055. (Full text, PDF).

Zhaofeng Jia, Shijin Wang, Yujie Liang, Qisong Liu: Combination of kartogenin and transforming growth factor-β3 supports synovial fluid-derived mesenchymal stem cell-based cartilage regeneration. Am J Transl Res 2019;11(4):2056-2069. (Full text, PDF).

Tian Gao, Ping Zhao, Xiaolong Yu, Suixia Cao, Bin Zhang, Min Dai: Use of Saikosaponin D and JNK inhibitor SP600125, alone or in combination, inhibits malignant properties of human osteosarcoma U2 cells. Am J Transl Res 2019;11(4):2070-2080. (Full text, PDF).

Changgui Tong, Haidong Liang, Xuehui Liu, Bo Yuan, Boqiong Xue, Zhihong Tong, Peng Yin: The protective effects of exenatide against AGEs-induced articular matrix degradation in human primary chondrocytes. Am J Transl Res 2019;11(4):2081-2089. (Full text, PDF).

Weibo Dai, Pengpeng Dong, Jing Liu, Yuqiao Gao, Ying Hu, Hui Lin, Ye Song, Quanxi Mei: Euscaphic acid inhibits proliferation and promotes apoptosis of nasopharyngeal carcinoma cells by silencing the PI3K/AKT/mTOR signaling pathway. Am J Transl Res 2019;11(4):2090-2098. (Full text, PDF).

Lianlian Fan, Wei Zhou, Lirong Zhang, Dongli Jiang, Qini Zhao, Long Liu: Sitagliptin protects against hypoxia/reoxygenation (H/R)-induced cardiac microvascular endothelial cell injury. Am J Transl Res 2019;11(4):2099-2107. (Full text, PDF).

Dawei Wang, Nan Lin, Yicun Tang, Huading Lu: Inhibition of P2Y11R ameliorated TNF-α-induced degradation of extracellular matrix in human chondrocytic SW1353 cells. Am J Transl Res 2019;11(4):2108-2116. (Full text, PDF).

Guo-Sheng Zhao, Qiao Zhang, Ya Cao, Yang Wang, Yang-Fan Lv, Zhao-Si Zhang, Yuan Zhang, Qiu-Lin Tan, Yu Chang, Zheng-Xue Quan, Dian-Ming Jiang, Qiao-Nan Guo: High expression of ID1 facilitates metastasis in human osteosarcoma by regulating the sensitivity of anoikis via PI3K/AKT depended suppression of the intrinsic apoptotic signaling pathway. Am J Transl Res 2019;11(4):2117-2139. (Full text, PDF).

Leilei Gong, Yueyue Lei, Yixiao Liu, Fanggen Tan, Shuangshuang Li, Xinyue Wang, Manlin Xu, Weiwei Cai, Bin Du, Fei Xu, Yuetao Zhou, Hongxiu Han, Haijian Sun, Liying Qiu: Vaccarin prevents ox-LDL-induced HUVEC EndMT, inflammation and apoptosis by suppressing ROS/p38 MAPK signaling. Am J Transl Res 2019;11(4):2140-2154. (Full text, PDF).

Songlin Song, Xiaojun He, Zhuanglin Zeng, Hongsen Zhang, Qi Yao, Fan Yang, Chuansheng Zheng, Xiaopeng Guo: Blocking transforming growth factor-beta reduces the migration and invasion of the residual tumour after TAE. Am J Transl Res 2019;11(4):2155-2167. (Full text, PDF).

Bin Yu, Fen-Miao Zhong, Yao Yao, Shuo-Qiu Deng, Hui-Qin Xu, Jin-Fu Lu, Ming Ruan, Xiang-Chun Shen: Synergistic protection of tetramethylpyrazine phosphate and borneol on brain microvascular endothelium cells injured by hypoxia. Am J Transl Res 2019;11(4):2168-2180. (Full text, PDF).

Guiqing Jia, Youyin Tang, Gang Deng, Dan Fang, Jie Xie, Lvnan Yan, Zheyu Chen: miR-590-5p promotes liver cancer growth and chemotherapy resistance through directly targeting FOXO1. Am J Transl Res 2019;11(4):2181-2193. (Full text, PDF).

Zhuanhong Yang, Hui Li, Yumeng Tang, Xiaocong Liu, Qian Liao, Cuifang Fan, Suqing Wang: CYP1B1 deiciency ameliorates learning and memory deficits caused by high fat diet in mice. Am J Transl Res 2019;11(4):2194-2206. (Full text, PDF).

Xiang Pan, Liwen Zhao, Jing Quan, Kaihao Liu, Yulin Lai, Zuwei Li, Zeng Zhang, Jinling Xu, Weijie Xu, Xin Guan, Hang Li, Shangqi Yang, Yaoting Gui, Yun Chen, Yongqing Lai: MiR-378a-5p acts as a tumor suppressor in renal cell carcinoma and is associated with the good prognosis of patients. Am J Transl Res 2019;11(4):2207-2218. (Full text, PDF).

Wei Zhao, Dai Li, Yuqiang Su, Haikang Zhao, Weiwei Pang, Yang Sun, Shengjun Wu: MicroRNA-147 negatively regulates expression of toll-like receptor-7 in rat macrophages and attenuates pristane induced rheumatoid arthritis in rats. Am J Transl Res 2019;11(4):2219-2231. (Retracted, Full text, PDF).

Xingyu Zhao, Tiejun Wang, Bo Cai, Xiaoning Wang, Wei Feng, Yu Han, Dongsong Li, Shuqiang Li, Jianguo Liu: MicroRNA-495 enhances chondrocyte apoptosis, senescence and promotes the progression of osteoarthritis by targeting AKT1. Am J Transl Res 2019;11(4):2232-2244. (Full text, PDF).

Kai Zhu, Yilin Su, Bing Xu, Zhongrong Wang, Hua Sun, Liang Wang, Chuancheng Sun, Xiaorui He: MicroRNA-186-5p represses neuroblastoma cell growth via downregulation of Eg5. Am J Transl Res 2019;11(4):2245-2256. (Full text, PDF).

Liangchen Wang, Yanping Gong, Chunlin Li, Yuan Zu, Shaoyuan Cui, Lijuan Wan, Xiangmei Chen: Pericentrin expression in pancreatic β cells is associated impaired glucose tolerance. Am J Transl Res 2019;11(4):2257-2268. (Full text, PDF).

Hanchu Wang, Lixiao Sha, Lingxiao Huang, Simeng Yang, Qiangyong Zhou, Xishao Luo, Beibei Shi: LINC00261 functions as a competing endogenous RNA to regulate BCL2L11 expression by sponging miR-132-3p in endometriosis. Am J Transl Res 2019;11(4):2269-2279. (Full text, PDF).

Huihui Ju, Yanan Wang, Qiqing Shi, Yile Zhou, Ruihua Ma, Pinwen Wu, Hao Fang: Inhibition of connexin 43 hemichannels improves postoperative cognitive function in aged mice. Am J Transl Res 2019;11(4):2280-2287. (Full text, PDF).

Mingjun Xiang, Yuting Jiang, Zhiying Hu, Yang Yang, Xiaoxue Du, Benson OA Botchway, Marong Fang: Serotonin receptors 2A and 1A modulate anxiety-like behavior in post-traumatic stress disordered mice. Am J Transl Res 2019;11(4):2288-2303. (Full text, PDF).

Hsiang-Hsi Hong, Adrienne Hong, Chun-Chieh Wang, E-Wen Huang, Cheng-Cheng Chiang, Tzung-Hai Yen, Yi-Fang Huang: Calcitriol exerts a mineralization-inductive effect comparable to that of vitamin C in cultured human periodontium cells. Am J Transl Res 2019;11(4):2304-2316. (Full text, PDF, Table S1, Movies S1-3).

Ming Cheng, Liguo Yang, Ming Fan, Shoukuan An, Junquan Li: Proatherogenic stimuli induce HuR in atherosclerosis through MAPK/ErK pathway. Am J Transl Res 2019;11(4):2317-2327. (Full text, PDF).

Deguang Kong, Weijie Ma, Dan Zhang, Qiuxia Cui, Kun Wang, Jianing Tang, Zhisu Liu, Gaosong Wu: EYA1 promotes cell migration and tumor metastasis in hepatocellular carcinoma. Am J Transl Res 2019;11(4):2328-2338. (Full text, PDF).

Jin Wang, Jiping Yue, Qin Xia, Xiangying Jiao, Jianming Zhi: Angiotensin II type i receptor agonistic autoantibodies induces apoptosis of cardiomyocytes by downregulating miR21 in preeclampsia: a mechanism study. Am J Transl Res 2019;11(4):2339-2349. (Full text, PDF).

Yanzhen Bi, Xiyu Liu, Chuanping Si, Ye Hong, Yongke Lu, Pengfei Gao, Yonghong Yang, Xiaobei Zhang, Yibo Wang, Huabao Xiong, Zhongping Duan, Yu Chen, Feng Hong: Transplanted adult human hepatic stem/progenitor cells prevent histogenesis of advanced hepatic fibrosis in mice induced by carbon tetrachloride. Am J Transl Res 2019;11(4):2350-2358. (Full text, PDF).

Yihong Pan, Tongqian Xiao, Yuanshuai Zhou, Zhihong Chai, Zhongjuan Xu, Meizhen Dai, Xuejiao Chen, Guangli Suo, Deyou Tao: Quantitative assessment of human uterine fibroid xenograft using sequential in vivo bioluminescence imaging. Am J Transl Res 2019;11(4):2359-2369. (Full text, PDF).

Hua Yang, Chuzi Mo, Yang Xun, Leyna G Liu, Wenxing Li, Jieying Guan, Jing Liu, Jianquan Wu, Anping Yang, Songguo Zheng, Dahai Liu, Fang Liu: Combination of cetuximab with met inhibitor in control of cetuximab-resistant oral squamous cell carcinoma. Am J Transl Res 2019;11(4):2370-2381. (Full text, PDF).

Shan-Shan Lai, Xiao Fu, Qi Cheng, Zi-Han Yu, En-Ze Jiang, Dan-Dan Zhao, De-Cai Yu, Yu-Dong Qiu, Xiang Gao, Huang-Xian Ju, Wei Wang, Qing Jiang, Min-Sheng Zhu, Chao-Jun Li, Bin Xue: HSC-specific knockdown of GGPPS alleviated CCl4-induced chronic liver fibrosis through mediating RhoA/Rock pathway. Am J Transl Res 2019;11(4):2382-2392. (Full text, PDF).

Wu Duan, Yunchuan Ding, Xuefeng Yu, Dongxia Ma, Bo Yang, Yi Li, Li Huang, Zhonghua Chen, Junmeng Zheng, Chao Yang: Metformin mitigates autoimmune insulitis by inhibiting Th1 and Th17 responses while promoting Treg production. Am J Transl Res 2019;11(4):2393-2402. (Full text, PDF).

Haolin Wang, Yuhong Qin, Yue Zhang, Wanming Cui, Yu Lei, Xiaorui Ma, Yu Cheng, Lin Shi, Mei Lv: Decreased levels of superoxide dismutase in inner pillar cells contribute to ribbon synapse impairment in presbycusis. Am J Transl Res 2019;11(4):2403-2412. (Full text, PDF).

Zhenjin Li, Zhiqiang Yu, Xuying Meng, Saijun Zhou, Shumin Xiao, Xin Li, Shuaihui Liu, Pei Yu: Long noncoding RNA GAS5 impairs the proliferation and invasion of endometrial carcinoma induced by high glucose via targeting miR-222-3p/p27. Am J Transl Res 2019;11(4):2413-2421. (Full text, PDF).

Song Huang, Yongluan Lin, Zhanbo Liang, Zhuomin Wu, Yequn Chen, Chang Chen: Erythropoietin helix B surface peptide modulates miR-21/Atg12 axis to alleviates cardiomyocyte hypoxia-reoxygenation injury. Am J Transl Res 2019;11(4):2422-2430. (Full text, PDF).

Yongzhen Li, Huifang Zhu, Jianqiang Wang, Xinlai Qian, Na Li: miR-4513 promotes breast cancer progression through targeting TRIM3. Am J Transl Res 2019;11(4):2431-2438. (Full text, PDF).

Zhaofan Zeng, Sahua Liu, Junhong Cai, Zhenzhen Li, Hongfei Wu, Hao Chen, Yanjing Huang: miR-501 promotes hemangioma progression by targeting HOXD10. Am J Transl Res 2019;11(4):2439-2446. (Full text, PDF).

Yun Li, Yingying Jiao, Jing Hao, Hongbo Xing, Changzhong Li: Long noncoding RNA TP73-AS1 accelerates the epithelial ovarian cancer via epigenetically repressing p21. Am J Transl Res 2019;11(4):2447-2454. (Full text, PDF).

Shifang Huang, Xiaolin Zhang, Bingsheng Guan, Peng Sun, Chong Tsz Hong, Juzheng Peng, Shaohui Tang, Jingge Yang: A novel circular RNA hsa_circ_0008035 contributes to gastric cancer tumorigenesis through targeting the miR-375/YBX1 axis. Am J Transl Res 2019;11(4):2455-2462. (Full text, PDF).

Shumei Zou, Jingfang Hong, Deling Liu, Guoxiang Lai, Jia Ye, Yingfang Song: Enhanced effect of catalpol on specific immune therapy in treatment of asthmatic mice. Am J Transl Res 2019;11(4):2463-2469. (Full text, PDF).

Yue Liu, Zhen-Gang Tang, Jian-Quan Yang, Yi Zhou, Yi Lin, Wei Lv, Guo-Bin Wang, Cai-Li Li: Effect of silencing S-phase kinase-associated protein 2 on chemosensitivity to temozolomide of human glioma cells U251. Am J Transl Res 2019;11(4):2470-2476. (Full text, PDF).

Li Qin, Haixin Huang, Jian Huang, Guodong Wang, Jinxin Huang, Xintian Wu, Jinzhuan Li, Weili Yi, Longjing Liu, Dongning Huang: Biological characteristics of heat shock protein 90 in human liver cancer cells. Am J Transl Res 2019;11(4):2477-2483. (Full text, PDF).

Yuanyuan Shi, Linxin Chen, Yan Xu, Xin Zhang, Xiaodong Ju, Xiaoqing Hu, Yingfang Ao, Jianquan Wang: Acetabular labral reconstruction using autografts reduces osteoarthritis development compared with labral resection in a porcine model. Am J Transl Res 2019;11(4):2484-2495. (Full text, PDF).

Hanshui Huang, Shufeng Cheng, Tianhui Zheng, Yahong Ye, Aizhi Ye, Shiquan Zhu, Xiaolan Lin: Vitamin D retards intervertebral disc degeneration through inactivation of the NF-κB pathway in mice. Am J Transl Res 2019;11(4):2496-2506. (Full text, PDF).

Jia Liu, Hongya Guan, Lljuan Zhou, Yuanbo Cui, Wei Cao, Liansheng Wang: Impact of gene polymorphism on the initiation and maintenance phases of warfarin therapy in Chinese patients undergoing heart valve replacement. Am J Transl Res 2019;11(4):2507-2515. (Full text, PDF).

Shijie Liu, Jin wang, Rui Han, Mingyao Meng, Wenju Wang, Yuan Zhao, Fengmei Yang, Li Yang, Hui Gao, Yiyi Zhao, Lirong Yang, Runqing Wang, Weiwei Tang, Yanyan Li, Suqin Duan, Junbing Wang, Zhanlong He, Lin Li, Zongliu Hou: Therapeutic effect of transplanted umbilical cord mesenchymal stem cells in a cynomolgus monkey model of multiple sclerosis. Am J Transl Res 2019;11(4):2516-2531. (Full text, PDF).

Bin-Chan He, Lu-Lu Liu, Bi-Lin Chen, Fang Zhang, Xin Su: The application of next-generation sequencing in diagnosing invasive pulmonary aspergillosis: three case reports. Am J Transl Res 2019;11(4):2532-2539. (Full text, PDF).

Yang Gao, Kai Kang, Xinyu Zhang, Qiuyuan Han, Haitao Liu, Weilan Kong, Xing Zhang, Rui Huang, Zhenyu Yang, Zhidong Qi, Junbo Zheng, Ming Li, Jiayu Li, Ruijin Liu, Yansong Liu, Sicong Wang, Weihua Zhang, Hongliang Wang, Kaijiang Yu: Effect of splenectomy on attenuation of LPS-induced AKI through GTS-21-induced cholinergic anti-inflammatory pathway. Am J Transl Res 2019;11(4):2540-2549. (Full text, PDF).

Ayman I Elkady: Targeting prostate cancer cell proliferation, stemness and metastatic potential using Costus speciosus derived phytochemicals. Am J Transl Res 2019;11(4):2550-2569. (Full text, PDF).

Yun Wu, Huijun Chen, Zui Tan, Dan Li, Chuan Liang: Therapeutic effects of Erbin inhibitor on spinal cord contusion in mice. Am J Transl Res 2019;11(4):2570-2579. (Full text, PDF).

Shuyi Xue, Yu Zhou, Jin Zhang, Zhuo Xiang, Yang Liu, Ting Miao, Guoxin Liu, Bangguo Liu, Xu Liu, Lixia Shen, Zhe Zhang, Mingchun Li, Qing Miao: Anemoside B4 exerts anti-cancer effect by inducing apoptosis and autophagy through inhibiton of PI3K/Akt/mTOR pathway in hepatocellular carcinoma. Am J Transl Res 2019;11(4):2580-2589. (Full text, PDF).

Lu Wang, Pan Zhang, Xinpeng Li, Yi Zhang, Qingyuan Zhan, Chen Wang: Low-molecular-weight fucoidan attenuates bleomycin-induced pulmonary fibrosis: possible role in inhibiting TGF-β1-induced epithelial-mesenchymal transition through ERK pathway. Am J Transl Res 2019;11(4):2590-2602. (Full text, PDF).

Zhiyuan Gu, Jun Long, Yumin Li, Xin Wang, Hua Wang: MiR-125a-3p negatively regulates osteoblastic differentiation of human adipose derived mesenchymal stem cells by targeting Smad4 and Jak1. Am J Transl Res 2019;11(4):2603-2615. (Retracted, Full text, PDF).