AJTR Copyright © 2009-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 11, Number 6:3246-3918;2019
American Journal of Translational Research


Shanying Han, Jie Sun, Shuangba He, Mingliang Tang, Renjie Chai: The application of graphene-based biomaterials in biomedicine. Am J Transl Res 2019;11(6):3246-3260. (Full text, PDF).

Qiu Wei, Zhenqiang Zhang, Jing Luo, Jinliang Kong, Yudi Ding, Yiqiang Chen, Ke Wang: Insulin treatment enhances pseudomonas aeruginosa biofilm formation by increasing intracellular cyclic di-GMP levels, leading to chronic wound infection and delayed wound healing. Am J Transl Res 2019;11(6):3261-3279. (Full text, PDF).

Quan Shen, Jun Li, Deva Chan, John D Sandy, Jun Takeuchi, Ryan D Ross, Anna Plaas: Effect of intra-articular hyaluronan injection on inflammation and bone remodeling in the epiphyses and metaphyses of the knee in a murine model of joint injury. Am J Transl Res 2019;11(6):3280-3300. (Full text, PDF).

Tuo Liu, Kangqiang Yang, Guoshun Li, Kang Zhou, Jing Tan, Jingyi Chen, Tongming Li, Yang Yu, Weimin Ning: Experimental evidence and network pharmacology identify the molecular targets of Tong Sheng tablets in cerebral ischemia reperfusion injury. Am J Transl Res 2019;11(6):3301-3316. (Full text, PDF, Supplementary Data).

Weiwei Zheng, Xueping Gu, Dan Hu, Yuefeng Hao: Co-culture with synovial tissue in patients with rheumatoid arthritis suppress cell proliferation by regulating MAPK pathway in osteoblasts. Am J Transl Res 2019;11(6):3317-3327. (Full text, PDF).

Chao Liang, Tao Yang, Gaoyi Wu, Jun Li, Wei Geng: Therapeutic effect of low-intensity pulsed ultrasound on temporomandibular joint injury induced by chronic sleep deprivation in rats. Am J Transl Res 2019;11(6):3328-3340. (Full text, PDF).

Min Wang, Shenglong Qiu, Jun Qin: Baicalein induced apoptosis and autophagy of undifferentiated thyroid cancer cells by the ERK/PI3K/Akt pathway. Am J Transl Res 2019;11(6):3341-3352. (Full text, PDF).

Kai Wang, Nhi Huynh, Xiao Wang, Marina Pajic, Ashleigh Parkin, Jennifer Man, Graham S Baldwin, Mehrdad Nikfarjam, Hong He: PAK inhibition by PF-3758309 enhanced the sensitivity of multiple chemotherapeutic reagents in patient-derived pancreatic cancer cell lines. Am J Transl Res 2019;11(6):3353-3364. (Full text, PDF).

Lin Lin, Jiagang Han, Tingbin Yan, Lili Li, Jinsong Li, Yuanyun Ao, Zhaojun Duan, Yunde Hou: Replication and transcriptionomic analysis of human noroviruses in human intestinal enteroids. Am J Transl Res 2019;11(6):3365-3374. (Full text, PDF).

Na Wang, Jiali Ma, Yuehan Ren, Shihao Xiang, Rongrong Jia: Secreted klotho from exosomes alleviates inflammation and apoptosis in acute pancreatitis. Am J Transl Res 2019;11(6):3375-3383. (Full text, PDF).

Bingke Zhu, Xiaoping Xi, Qiongqiong Liu, Yingying Cheng, Haiping Yang: MiR-9 functions as a tumor suppressor in acute myeloid leukemia by targeting CX chemokine receptor 4. Am J Transl Res 2019;11(6):3384-3397. (Full text, PDF).

Yun Wu, Yanjing Ou, Chufang Liao, Shanshan Liang, Yining Wang: High-throughput sequencing analysis of the expression profile of microRNAs and target genes in mechanical force-induced osteoblastic/cementoblastic differentiation of human periodontal ligament cells. Am J Transl Res 2019;11(6):3398-3411. (Full text, PDF).

Samuel Kofi Arhin, Junzhao Zhao, Xu Ji, Changgeng Shi, Jianan Tang, Yihua Gu, Haitao Xi, Jing Cheng, Xianqin Qu, Huijuan Shi, Xingliang Jin, Jieqiang Lv: Multiple facilitated glucose transporters SLC2As are required for normal mouse preimplantation embryo development. Am J Transl Res 2019;11(6):3412-3425. (Full text, PDF).

Guozhi Yin, Zhikui Liu, Yufeng Wang, Liankang Sun, Liang Wang, Bowen Yao, Runkun Liu, Tianxiang Chen, Yongshen Niu, Qingguang Liu: ZNF503 accelerates aggressiveness of hepatocellular carcinoma cells by down-regulation of GATA3 expression and regulated by microRNA-495. Am J Transl Res 2019;11(6):3426-3437. (Full text, PDF).

Minhuan Li, Chenglin Lu, Hao Zhu, Xing Kang, Feng Wang, Lihua Shao, Xiaofeng Lu, Wei Chen, Xuefeng Xia: Cenicriviroc ameliorates the severity of graft-versus-host disease through inhibition of CCR5 in a rat model of liver transplantation. Am J Transl Res 2019;11(6):3438-3449. (Full text, PDF).

Yu Gu, Jing-Dong Zhou, Zi-Jun Xu, Ting-Juan Zhang, Xiang-Mei Wen, Ji-Chun Ma, Ren-Bi Ji, Qian Yuan, Wei Zhang, Qin Chen, Jiang Lin, Jun Qian: Promoter methylation of the candidate tumor suppressor gene TCF21 in myelodysplastic syndrome and acute myeloid leukemia. Am J Transl Res 2019;11(6):3450-3460. (Full text, PDF).

Jin Zhang, Jian-Jun Xie, Shou-Jun Zhou, Jian Chen, Qin Hu, Jin-Xian Pu, Jian-Lin Lu: Diosgenin inhibits the expression of NEDD4 in prostate cancer cells. Am J Transl Res 2019;11(6):3461-3471. (Full text, PDF).

Chengyu Wang, Chen Lin, Qilei Tao, Shuwei Zhao, Huanhai Liu, Li Li: Evaluation of calcium-binding protein A11 promotes the carcinogenesis of hypopharygeal squamous cell carcinoma via the PI3K/AKT signaling pathway. Am J Transl Res 2019;11(6):3472-3480. (Full text, PDF).

Zhenggui Wang, Jing Li, Yonggang Wang, Quan Liu: Palbociclib improves cardiac dysfunction in diabetic cardiomyopathy by regulating Rb phosphorylation. Am J Transl Res 2019;11(6):3481-3489. (Full text, PDF).

Qiwei Wang, William Donelan, Huahu Ye, Yulan Jin, Yanli Lin, Xiaojie Wu, Youliang Wang, Yongyi Xi: Real-time observation of pancreatic beta cell differentiation from human induced pluripotent stem cells. Am J Transl Res 2019;11(6):3490-3504. (Full text, PDF).

Shipeng Zheng, Peihua Lv, Jing Su, Keke Miao, Han Xu, Mengquan Li: Silencing of the long non-coding RNA RHPN1-AS1 suppresses the epithelial-to-mesenchymal transition and inhibits breast cancer progression. Am J Transl Res 2019;11(6):3505-3517. (Full text, PDF).

Shangce Du, Ji Miao, Xiaofeng Lu, Linsen Shi, Jie Sun, En Xu, Xingzhou Wang, Min Zhao, Hong Chen, Feng Wang, Xin Kang, Jie Ding, Wenxian Guan, Xuefeng Xia: NADPH oxidase 4 is correlated with gastric cancer progression and predicts a poor prognosis. Am J Transl Res 2019;11(6):3518-3530. (Full text, PDF).

Ting Lu, Zhimin Fan, Jianhao Hou, Xiaohong Qi, Mengjie Guo, Jianming Ju, Ye Yang, Chunyan Gu: Loquat leaf polysaccharides improve glomerular injury in rats with anti-Thy 1 nephritis via peroxisome proliferator-activated receptor alpha pathway. Am J Transl Res 2019;11(6):3531-3542. (Full text, PDF).

Xin-Yu Fan, Duo He, Chang-Bin Sheng, Bin Wang, Li-Juan Wang, Xiao-Qing Wu, Liang Xu, Jian-Li Jiang, Ling Li, Zhi-Nan Chen: Therapeutic anti-CD147 antibody sensitizes cells to chemoradiotherapy via targeting pancreatic cancer stem cells. Am J Transl Res 2019;11(6):3543-3554. (Full text, PDF).

Feifei Liu, Guohua Lou, Tianbao Zhang, Senzhong Chen, Jia Xu, Lichen Xu, Chunhong Huang, Yanning Liu, Zhi Chen: Anti-metastasis traditional Chinese medicine monomer screening system based on perinucleolar compartment analysis in hepatocellular carcinoma cells. Am J Transl Res 2019;11(6):3555-3566. (Full text, PDF).

Xingbin Dai, Pengjun Jiang, Yanhua Ji, Xuejun Zhu, Xuemei Sun: Suppression of murine B-cell lymphoma growth by trichosanthin through anti-angiogenesis. Am J Transl Res 2019;11(6):3567-3577. (Full text, PDF).

Guoyang He, Huifang Zhu, Yakun Yao, Huanran Chai, Yongqiang Wang, Wenli Zhao, Suzhen Fu, Yongxia Wang: Cysteine-rich intestinal protein 1 silencing alleviates the migration and invasive capability enhancement induced by excessive zinc supplementation in colorectal cancer cells. Am J Transl Res 2019;11(6):3578-3588. (Full text, PDF).

Adheesh Bhandari, Yaoyao Guan, Erjie Xia, Qidi Huang, Yizuo Chen: VASN promotes YAP/TAZ and EMT pathway in thyroid carcinogenesis in vitro. Am J Transl Res 2019;11(6):3589-3599. (Full text, PDF).

Minghui Wang, Chao Li, Ying Zhang, Xiujun Zhou, Yujie Liu, Chengzhi Lu: LncRNA MEG3-derived miR-361-5p regulate vascular smooth muscle cells proliferation and apoptosis by targeting ABCA1. Am J Transl Res 2019;11(6):3600-3609. (Full text, PDF).

Huadong Liu, Wei Xiong, Feng Liu, Feng Lin, Junbo He, Cheng Liu, Yaowang Lin, Shaohong Dong: Significant role and mechanism of microRNA-143-3p/KLLN axis in the development of coronary heart disease. Am J Transl Res 2019;11(6):3610-3619. (Full text, PDF).

Jiao Zhang, Bo Qu, Wenting Yu, Ying Zhu, Xiaoxiao Yan, Haoyue Shen, Jiangyue Zhao: Role of surface ectoderm-specific mitofusin 2 in the corneal morphologic development of mice. Am J Transl Res 2019;11(6):3620-3628. (Full text, PDF).

Joerg Herold, Felix M Heidrich, Silvio Quick, Tobias Loehn, Karim Ibrahim, Adrian Mahlmann, Akram Youssef: Influence of the plasminogen activator system on necrosis in acute myocardial infarction: analysis of urokinase- and urokinase receptor-knockout mouse models. Am J Transl Res 2019;11(6):3629-3636. (Full text, PDF).

Marta Ortega-Martínez, Vanessa Gutiérrez-Dávila, Alberto Niderhauser-García, Ricardo M Cerda-Flores, Jaime García-Juárez, Carlos de-la-Garza-González, Gilberto Jaramillo-Rangel: Morphometric analysis of the non-epithelial areas of mouse bronchioles through the normal aging process. Am J Transl Res 2019;11(6):3637-3644. (Full text, PDF).

Ruirui Zhang, Dandan Liu, Qun Xie, Qiang Hu, Qiong Wang, Chao Shan, Jing Yang: Inhibition of miR-9 attenuates fibroblast proliferation in human hyperplastic scar by regulating TGF-β1. Am J Transl Res 2019;11(6):3645-3650. (Full text, PDF).

Ping Wu, Jianyu Weng, Minming Li, Zesheng Lu, Chengxin Deng, Qihui Sun, Ruohao Xu, Suxia Geng, Xin Du: Co-occurrence of RUNX1 and ASXL1 mutations underlie poor response and outcome for MDS patients treated with HMAs. Am J Transl Res 2019;11(6):3651-3658. (Full text, PDF).

Lubna Ibrahim Al Asoom, Hind Saleh Alsuwat, Nazish Rafique, Marwah Al Makhaita, Widyan Alamoudi, Sayed AbdulAzeez, Jesu Francis Borgio: Functional DNA variations associated with Saudi female with low VO2max: a pilot microarray study. Am J Transl Res 2019;11(6):3659-3670. (Full text, PDF).

Binchan He, Choihong Wan, Wei Zhou, Yuwen Rui, Yi Shi, Xin Su: Clinical profile and surgical outcome for different types of chronic pulmonary aspergillosis. Am J Transl Res 2019;11(6):3671-3679. (Full text, PDF).

Ju Zhang, Jingjing Jiang, Lingyun Zhao, Jiaxuan Zhang, Nanxi Shen, Shihui Li, Linying Guo, Changliang Su, Rifeng Jiang, Wenzhen Zhu: Survival prediction of high-grade glioma patients with diffusion kurtosis imaging. Am J Transl Res 2019;11(6):3680-3688. (Full text, PDF).

Sayed Abdulazeez: Molecular simulation studies on B-cell lymphoma/leukaemia 11A (BCL11A). Am J Transl Res 2019;11(6):3689-3697. (Full text, PDF).

Bangshun He, Bei Pan, Yuqin Pan, Huiling Sun, Tao Xu, Jian Qin, Xueni Xu, Shukui Wang: IL-4/IL-4R and IL-6/IL-6R genetic variations and gastric cancer risk in the Chinese population. Am J Transl Res 2019;11(6):3698-3706. (Full text, PDF).

Lichun Zhang, Qiuhe Li, Zhenning Liu, Yu Wang, Min Zhao: The protective effects of bone mesenchymal stem cells on paraquat-induced acute lung injury via the muc5b and ERK/MAPK signaling pathways. Am J Transl Res 2019;11(6):3707-3721. (Full text, PDF).

Jianjun Hu, Jialin Wu, Yiding Li, Zhiming Wang, Jianfang Tang, Zhirong Li, Li Hu, Qizhao Huang, Lilin Ye, Lifan Xu: Sclerostin domain-containing protein 1 is dispensable for the differentiation of follicular helper and follicular regulatory T cells during acute viral infection. Am J Transl Res 2019;11(6):3722-3736. (Full text, PDF).

Fuhong Dai, Jiangye Wang, Hongshan An, Ting Lei, Ke Tang, Xiaochun Ma, Peng Duo, Pengyun Ren, Wenxiao Chai: Therapy of 125I particles implantation inhibited the local growth of advanced non-small cell lung cancer: a retrospective clinical study. Am J Transl Res 2019;11(6):3737-3749. (Full text, PDF).

Jian-Xia Ma, Yun-Liang Sun, Yang Yu, Jian Zhang, Hong-Yu Wu, Xiao-Feng Yu: Triptolide enhances the sensitivity of pancreatic cancer PANC-1 cells to gemcitabine by inhibiting TLR4/NF-κB signaling. Am J Transl Res 2019;11(6):3750-3760. (Full text, PDF).

Hideyuki Nishiofuku, Andrea C Cortes, Joe E Ensor, Adeeb A Minhaj, Urszula Polak, Mirtha S Lopez, Ryan Kiefer, Stephen J Hunt, Kimihiko Kichikawa, Marshall E Hicks, Terence P Gade, Rony Avritscher: Factors impacting technical success rate of image-guided intra-arterial therapy in rat orthotopic liver tumor model. Am J Transl Res 2019;11(6):3761-3770. (Full text, PDF).

Xinmiao Fan, Xiaomin Niu, Yibei Wang, Yu Chen, Yue Fan, Jian Wang, Xiaowei Chen: Comparison of three-dimensional and two-dimensional templates on auricle reconstruction in patients with unilateral microtia. Am J Transl Res 2019;11(6):3771-3778. (Full text, PDF).

Wen Yang, Wen-Sheng Fan, Ming-Xia Ye, Zhen Li, Cheng-Lei Gu, Yan-Ping Zhu, Yan-Peng Hao, Zhi-Qiang Wang, Li Wang, Yuan-Guang Meng: Establishment of the PDTX model of gynecological tumors. Am J Transl Res 2019;11(6):3779-3789. (Full text, PDF).

Shufang Zhang, Hui Cao, Lili Ye, Xiaohong Wen, Shunlan Wang, Wenwen Zheng, Yingai Zhang, Denggao Huang, Yuanhui Gao, Haifang Liu, Haowei He, Xin Gao, Yinyi Chen, Mei Chen, Yang Xiang, Fei Wang: Cancer-associated methylated lncRNAs in patients with bladder cancer. Am J Transl Res 2019;11(6):3790-3800. (Full text, PDF).

Zhicheng Pan, Zixu Fan, Jianwei Ma, Hua Liu, Linghong Shen, Ben He, Min Zhang: Profiling and functional characterization of circulation LncRNAs that are associated with coronary atherosclerotic plaque stability. Am J Transl Res 2019;11(6):3801-3815. (Full text, PDF).

Wenhong Wang, Yi Xiao, Sanhua Li, Xinting Zhu, Lingjie Meng, Changwei Song, Changyan Yu, Nian Jiang, Yun Liu: Synergistic activity of magnolin combined with B-RAF inhibitor SB590885 in hepatocellular carcinoma cells via targeting PI3K-AKT/mTOR and ERK MAPK pathway. Am J Transl Res 2019;11(6):3816-3824. (Full text, PDF).

Fangfang Dou, Jiulin Chen, Hui Cao, Qingling Jia, Dingzhu Shen, Te Liu, Chuan Chen: Anti-atherosclerotic effects of LXRα agonist through induced conversion of M1 macrophage to M2. Am J Transl Res 2019;11(6):3825-3840. (Full text, PDF).

Li Ma, Xingzhen Sun, Wenxia Kuai, Jian Hu, Yufang Yuan, Weijing Feng, Xincui Lu: LncRNA SOX2 overlapping transcript acts as a miRNA sponge to promote the proliferation and invasion of Ewing’s sarcoma. Am J Transl Res 2019;11(6):3841-3849. (Full text, PDF).

Xin Gu, Cheng-Yi Peng, Shi-Yu Lin, Zi-Yue Qin, Jia-Long Liang, Hong-Jie Chen, Chen-Xing Hou, Rong Wang, Ying-Qiang Du, Jian-Liang Jin, Zhi-Jian Yang: P16INK4a played a critical role in exacerbating acute tubular necrosis in acute kidney injury. Am J Transl Res 2019;11(6):3850-3861. (Full text, PDF).

Jie Zhu, Ya Zheng, Haiyan Zhang, Yanmei Liu, Hong Sun, Pengnan Zhang: Galectin-1 induces metastasis and epithelial-mesenchymal transition (EMT) in human ovarian cancer cells via activation of the MAPK JNK/p38 signalling pathway. Am J Transl Res 2019;11(6):3862-3878. (Full text, PDF).

Yao Wang, Pengxun Han, Menghua Wang, Wenci Weng, Hongyue Zhan, Xuewen Yu, Changjian Yuan, Mumin Shao, Huili Sun: Artemether improves type 1 diabetic kidney disease by regulating mitochondrial function. Am J Transl Res 2019;11(6):3879-3889. (Full text, PDF).

Mbobda Defo Marius Joel, Jintao Yuan, Jingyan Wang, Yongmin Yan, Hui Qian, Xu Zhang, Wenrong Xu, Fei Mao: MSC: immunoregulatory effects, roles on neutrophils and evolving clinical potentials. Am J Transl Res 2019;11(6):3890-3904. (Full text, PDF).

Ji Chen, Wenjie Liu, Han Yi, Xiaoling Hu, Liangyu Peng, Fengrui Yang: MicroRNA-155 mimics ameliorates nerve conduction velocities and suppresses hyperglycemia-induced pro-inflammatory genes in diabetic peripheral neuropathic mice. Am J Transl Res 2019;11(6):3905-3918. (Full text, PDF).