AJTR Copyright © 2009-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 11, Number 9:5285-6274;2019
American Journal of Translational Research


Xiran Lin, Xianmin Meng, Zhiqi Song: Vitamin D and alopecia areata: possible roles in pathogenesis and potential implications for therapy. Am J Transl Res 2019;11(9):5285-5300. (Full text, PDF).

Yang Yang, Hongmei Zheng, Yuting Zhan, Songqing Fan: An emerging tumor invasion mechanism about the collective cell migration. Am J Transl Res 2019;11(9):5301-5312. (Full text, PDF).

Congcong Li, Hong He, Jiaqin Wang, Xinyu Xia, Mengyun Zhang, Qingzhu Wu: Possible roles of exosomal miRNAs in the pathogenesis of oral lichen planus. Am J Transl Res 2019;11(9):5313-5323. (Full text, PDF).

Zhenhan Deng, Yiming Jia, Haifeng Liu, Miao He, Yuntao Yang, Wenfeng Xiao, Yusheng Li: RhoA/ROCK pathway: implication in osteoarthritis and therapeutic targets. Am J Transl Res 2019;11(9):5324-5331. (Full text, PDF).

Jérôme Varvat, Aurélie Montmartin, Magali Epinat, Sandrine Accassat, Arnauld Garcin, Guorong Li, Pierre Garnier, Claude Lambert, Patrick Mismetti, Nora Mallouk: Monitoring of biological response to clopidogrel after treatment for non-cardioembolic ischemic stroke or transient ischemic attack. Am J Transl Res 2019;11(9):5332-5337. (Full text, PDF).

Sinan Sun, Tianyi Hang, Boyu Zhang, Liang Zhu, Yang Wu, Xiangwei Lv, Qiang Huang, Hanhui Yao: miRNA-708 functions as a tumor suppressor in colorectal cancer by targeting ZEB1 through Akt/mTOR signaling pathway. Am J Transl Res 2019;11(9):5338-5356. (Full text, PDF).

Yihui Hu, Huimin Zhu, Lingtong Bu, Dongmei He: Expression profile of circular RNA s in TMJ osteoarthritis synovial tissues and potential functions of hsa_circ_0000448 with specific back-spliced junction. Am J Transl Res 2019;11(9):5357-5374. (Full text, PDF).

Han-Tan Chai, Jiunn-Jye Sheu, John Y Chiang, Pei-Lin Shao, Shun-Cheng Wu, Yi-Ling Chen, Yi-Chen Li, Pei-Hsun Sung, Fan-Yen Lee, Hon-Kan Yip: Early administration of cold water and adipose derived mesenchymal stem cell derived exosome effectively protects the heart from ischemia-reperfusion injury. Am J Transl Res 2019;11(9):5375-5389. (Full text, PDF).

Yong Xu, Yaqiang Li, Yanqun Liu, Hao Li, Zihao Jia, Yao Tang, Gening Jiang, Xue Zhang, Liang Duan: Surface modification of decellularized trachea matrix with collagen and laser micropore technique to promote cartilage regeneration. Am J Transl Res 2019;11(9):5390-5403. (Full text, PDF).

Jinming Zhu, Shichao Han: Lidocaine inhibits cervical cancer cell proliferation and induces cell apoptosis by modulating the lncRNA-MEG3/miR-421/BTG1 pathway. Am J Transl Res 2019;11(9):5404-5416. (Full text, PDF).

Xiaoqian Ding, Lan Yang, Yun Hu, Jinfeng Yu, Yu Tang, Dan Luo, Leilei Zheng: Effect of local application of biphosphonates on improving peri-implant osseointegration in type-2 diabetic osteoporosis. Am J Transl Res 2019;11(9):5417-5437. (Full text, PDF).

Yulei Gu, Chao Li, Lili Xiao, Juan Li, Hui Pei, Dong Xu, Yumin Jiang, Xiaofan Zhang, Luanluan Zhang, Kongfei Li, Zhiqiang Zhu, Xiaolong Chen: High expression of long non-coding RNA NNT-AS1 facilitates progression of cholangiocarcinoma through promoting epithelial-mesenchymal transition. Am J Transl Res 2019;11(9):5438-5456. (Full text, PDF).

Hongqiang Li, Qicai Han, Yali Chen, Xiaolong Chen, Runsheng Ma, Qungang Chang, Detao Yin: Upregulation of the long non-coding RNA FOXD2-AS1 is correlated with tumor progression and metastasis in papillary thyroid cancer. Am J Transl Res 2019;11(9):5457-5471. (Full text, PDF).

Haiquan Huang, Haifeng Ni, Kunling Ma, Jihong Zou: ANGPTL2 regulates autophagy through the MEK/ERK/Nrf-1 pathway and affects the progression of renal fibrosis in diabetic nephropathy. Am J Transl Res 2019;11(9):5472-5486. (Full text, PDF).

Yan-Lan Sun, Fen-Mei Zhou, Hai-Rong Wang: Mechanism of pomegranate ellagic polyphenols reducing insulin resistance on gestational diabetes mellitus rats. Am J Transl Res 2019;11(9):5487-5500. (Full text, PDF).

Jinbao Shi, Weilong Xu, Ruiping Zheng, Huizi Miao, Qiaosheng Hu: Neuregulin 4 attenuate tubulointerstitial fibrosis and advanced glycosylation end products accumulation in diabetic nephropathy rats via regulating TNF-R1 signaling. Am J Transl Res 2019;11(9):5501-5513. (Full text, PDF).

Yuanyuan Sun, Xingguo Zhang, Hua Gao, Mingjie Liu, Qi Cao, Xinyang Kang, Yusheng Wang, Ling Zhu: Expression of microRNA-514a-5p and its biological function in experimental pulmonary thromboembolism. Am J Transl Res 2019;11(9):5514-5530. (Full text, PDF).

Wenjun Fu, Mingtai Chen, Lijun Ou, Tao Li, Xiao Chang, Ruolan Huang, Jian Zhang, Zhong Zhang: Xiaoyaosan prevents atherosclerotic vulnerable plaque formation through heat shock protein/glucocorticoid receptor axis-mediated mechanism. Am J Transl Res 2019;11(9):5531-5545. (Full text, PDF).

Yanan Jia, Tingting Qin, Xiaoling Zhang, Shaochuan Liu, Zhujun Liu, Cuicui Zhang, Jing Wang, Kai Li: Effect of bevacizumab on the tight junction proteins of vascular endothelial cells. Am J Transl Res 2019;11(9):5546-5559. (Full text, PDF).

Chun-Yong Han, Jing Liu, Feng Wan, Mo Tian, Yan-Li Zhang, Qing-Hu He, Yin-Chu Si: Effects of Tianqijiangtang capsule on survival, self-renewal and differentiation of hippocampal neural stem cells of embryonic rats cultured in high glucose medium. Am J Transl Res 2019;11(9):5560-5572. (Full text, PDF).

Amin Li, Rongbo Zhang, Yinci Zhang, Xueke Liu, Ruikai Wang, Jiachang Liu, Xinkuang Liu, Yinghai Xie, Weiya Cao, Ruyue Xu, Yongfang Ma, Wenpeng Cai, Binquan Wu, Shuyu Cai, Xiaolong Tang: BEZ235 increases sorafenib inhibition of hepatocellular carcinoma cells by suppressing the PI3K/AKT/mTOR pathway. Am J Transl Res 2019;11(9):5573-5585. (Full text, PDF).

Yan Pu, Dong Wu, Xiaoe Lu, Linjun Yang: Effects of GCN2/eIF2α on myocardial ischemia/hypoxia reperfusion and myocardial cells injury. Am J Transl Res 2019;11(9):5586-5598. (Full text, PDF).

Li-Ying Wang, Pei-Yu Yang, Yu-Jen Chen, Huey-Dong Wu, Yi-Hsuan Huang, Chen-Hsi Hsieh: Inspiratory muscle training attenuates irradiation-induced diaphragm dysfunction. Am J Transl Res 2019;11(9):5599-5610. (Full text, PDF).

Tongchang Chen, Qiu Yao, Weichao Wang, Zhenfeng Ye, Yawei Huang, Meng Wu, Xiaoqing Xi: Involvement of androgen receptor (AR)/microRNA-21 axis in hypoxia/reoxygenation-induced apoptosis of mouse renal tubular epithelial cells. Am J Transl Res 2019;11(9):5611-5622. (Full text, PDF).

Mei Liu, Yiqun Song, Zhongyuan Han: Study on the effect of LncRNA AK094457 on OX-LDL induced vascular smooth muscle cells. Am J Transl Res 2019;11(9):5623-5633. (Full text, PDF).

Guoxin Tong, Yongmei Wang, Chenke Xu, Yizhou Xu, Xianhua Ye, Liang Zhou, Gangjie Zhu, Zhanlin Zhou, Jinyu Huang: Long non-coding RNA FOXD3-AS1 aggravates ischemia/reperfusion injury of cardiomyocytes through promoting autophagy. Am J Transl Res 2019;11(9):5634-5644. (Full text, PDF).

Qin Huang, Jinshun Zhang, Jinbang Peng, Yan Zhang, Linlin Wang, Juju Wu, Liping Ye, Congcheng Fang: Effect of baicalin on proliferation and apoptosis in pancreatic cancer cells. Am J Transl Res 2019;11(9):5645-5654. (Full text, PDF).

Dong Wang, Mei-Qing He, De-Qing Fan: RARRES1 is a novel immune-related biomarker in GBM. Am J Transl Res 2019;11(9):5655-5663. (Full text, PDF).

Xianzhen Feng, Jin Zhao, Jingjing Ding, Xiaoyi Shen, Jun Zhou, Zhongqing Xu: LncRNA Blnc1 expression and its effect on renal fibrosis in diabetic nephropathy. Am J Transl Res 2019;11(9):5664-5672. (Full text, PDF).

Huijuan Li, Yinan Deng, Jinliang Liang, Feng Huang, Wei Qiu, Min Zhang, Youming Long, Xueqiang Hu, Zhengqi Lu, Wei Liu, Song Guo Zheng: Mesenchymal stromal cells attenuate multiple sclerosis via IDO-dependent increasing the suppressive proportion of CD5+ IL-10+ B cells. Am J Transl Res 2019;11(9):5673-5688. (Full text, PDF).

Shengfang Xie, Fengfeng Ge, Yuanzhang Yao, Wei Zhang, Shuopeng Wang, Min Zhang, Rongling Zhong, Liming Fang, Ding Qu: The aqueous extract of Lycopus lucidus Turcz exerts protective effects on podocytes injury of diabetic nephropathy via inhibiting TGF-β1 signal pathway. Am J Transl Res 2019;11(9):5689-5702. (Full text, PDF).

Chao Cai, Da-Zhi Chen, Li-Chao Ge, Wen-Kai Chen, Sha-Sha Ye, Wei-Wei Ye, Ying Tao, Rui Wang, Ji Li, Zhuo Lin, Xiao-Dong Wang, Lan-Man Xu, Yong-Ping Chen: Synergistic effects of Lactobacillus rhamnosus culture supernatant and bone marrow mesenchymal stem cells on the development of alcoholic steatohepatitis in mice. Am J Transl Res 2019;11(9):5703-5715. (Full text, PDF).

Jenora T Waterman, Chakia J McClendon, Rohit S Ranabhat, KeYona T Barton: Profiling of cell stress proteins reveals decreased expression of enzymatic antioxidants in tracheal epithelial tissue of pigs raised indoors. Am J Transl Res 2019;11(9):5716-5727. (Full text, PDF).

Qin Lu, Xiwei Ding, Tianlu Huang, Shu Zhang, Yang Li, Lei Xu, Gang Chen, Yuyao Ying, Yun Wang, Zhenqing Feng, Lei Wang, Xiaoping Zou: BRD4 degrader ARV-825 produces long-lasting loss of BRD4 protein and exhibits potent efficacy against cholangiocarcinoma cells. Am J Transl Res 2019;11(9):5728-5739. (Full text, PDF).

Xiangbin Wu, Jinlei Li, Yuehan Ren, Zhigui Zuo, Shichang Ni, Jianhui Cai: MEG3 can affect the proliferation and migration of colorectal cancer cells through regulating miR-376/PRKD1 axis. Am J Transl Res 2019;11(9):5740-5751. (Full text, PDF).

Juan Wen, Jiajie Wang, Xiaohong Tang, Shangbin Deng, Jia Dai, Xiaohui Li, Weijun Cai: DHT deteriorates the progression of monocrotaline-induced pulmonary arterial hypertension: effects of endogenous and exogenous androgen. Am J Transl Res 2019;11(9):5752-5763. (Full text, PDF).

Ying Shi, Ping Yan, Zhenli Luo, Junwang Zhang, Qiling Liu, Xiaodong Zhou: Effects of microbubble-enhanced ultrasound combined with prothrombin on microwave ablation in rabbit VX2 liver tumor. Am J Transl Res 2019;11(9):5764-5775. (Full text, PDF).

Keren Wu, Jie Huang, Tao Xu, Zhipeng Ye, Fa Jin, Ning Li, Bin Lv: MicroRNA-181b blocks gensenoside Rg3-mediated tumor suppression of gallbladder carcinoma by promoting autophagy flux via CREBRF/CREB3 pathway. Am J Transl Res 2019;11(9):5776-5787. (Full text, PDF).

Yonghu Xu, Kai Chen, Yuanxia Cai, Cheng Cheng, Zihan Zhang, Guofeng Xu: Overexpression of Rad51 predicts poor prognosis and silencing of Rad51 increases chemo-sensitivity to doxorubicin in neuroblastoma. Am J Transl Res 2019;11(9):5788-5799. (Full text, PDF).

Jingping Wang, Linggong Zeng, Shoukang Chen, Qiong Wu, Li Ma, Shiwu Wu, Z Peter Wang, Yisheng Tao, Damin Chai: Lymphoma of the female genital tract: a clinicopatholngical analysis of 25 cases. Am J Transl Res 2019;11(9):5800-5811. (Full text, PDF).

Sheng Liu, Bo Yang, Pingchang Yang, Zhigang Liu: Herbal Formula-3 ameliorates OVA-induced food allergy in mice may via modulating the gut microbiota. Am J Transl Res 2019;11(9):5812-5823. (Full text, PDF).

Weichang Xu, Jianliang Zhou, Miaomiao You, Chao Lu, Wei Yang, Yi Gong, Xiao Dong: Pre-B-cell colony enhancing factor regulates the alveolar epithelial sodium-water transport system through the ERK and AKT pathways. Am J Transl Res 2019;11(9):5824-5835. (Full text, PDF).

Yang Yang, Huijuan Shi, Jiaxin Zheng, Huabin Gao, Tiantian Zhen, Fenfen Zhang, Anjia Han: BCOR-CCNB3 fusion and BCOR internal tandem duplication in undifferentiated round cell sarcoma: a pathologic and molecular study of 5 cases. Am J Transl Res 2019;11(9):5836-5846. (Full text, PDF).

Haobo Jia, Aixian Tian, Xiaoyu Zhang, Xinlong Ma, Jianxiong Ma, Jie Wang, Lei Sun, Bin Lu: The effect of tail suspension and treadmill exercise on LRP6 expression, bone mass and biomechanical properties of hindlimb bones in SD rats. Am J Transl Res 2019;11(9):5847-5857. (Full text, PDF).

Kaihua Yang, Yufeng Yao: Mechanism of GPER promoting proliferation, migration and invasion of triple-negative breast cancer cells through CAF. Am J Transl Res 2019;11(9):5858-5868. (Full text, PDF).

Shuang Zheng, Feng Lin, Meng Zhang, Junhui Fu, Xiaogang Ge, Ning Mu: AK001058 promotes the proliferation and migration of colorectal cancer cells by regulating methylation of ADAMTS12. Am J Transl Res 2019;11(9):5869-5878. (Full text, PDF).

Fei He, Maoxiao Fan, Yansheng Jin, Haiyan Wang, Lan Ding, Jianfeng Fan, Shuaishuai Gu, Wen Xu: Sphingosine kinase 1 inhibition decreases the epithelial-mesenchymal transition and ameliorates renal fibrosis via modulating NF-κB signaling. Am J Transl Res 2019;11(9):5879-5887. (Full text, PDF).

Bo Lin, Haiqing Ma, Maoguang Ma, Zhicheng Zhang, Zicheng Sun, I-yun Hsieh, Okose Okenwa, Haoyan Guan, Jie Li, Weiming Lv: The incidence and survival analysis for anaplastic thyroid cancer: a SEER database analysis. Am J Transl Res 2019;11(9):5888-5896. (Full text, PDF).

Jian Pu, Huamei Wei, Chuan Tan, Bangze Qin, Ya Zhang, Anmin Wang, Jianchu Wang: Long noncoding RNA SNHG14 facilitates hepatocellular carcinoma progression through regulating miR-4673/SOCS1. Am J Transl Res 2019;11(9):5897-5904. (Full text, PDF).

Hua Zhu, Li Kong: LncRNA CRNDE regulates trophoblast cell proliferation, invasion, and migration via modulating miR-1277. Am J Transl Res 2019;11(9):5905-5918. (Full text, PDF).

Jingyu Yang, Huiling Guo, Dandan Sun, Jia Duan, Xiaoping Rao, Fuqiang Xu, Anne Manyande, Yanqing Tang, Jie Wang, Fei Wang: Elevated glutamate, glutamine and GABA levels and reduced taurine level in a schizophrenia model using an in vitro proton nuclear magnetic resonance method. Am J Transl Res 2019;11(9):5919-5931. (Full text, PDF).

Yuanyuan Shi, Yifan Xiong, Yutian Lei, Zhenyuan Li, Hao Yan, Jiangzi Yuan, Feng Ding, Wei Fang: Protective effect of COMP-angiopoietin-1 on peritoneal vascular permeability and peritoneal transport function in uremic peritoneal dialysis rats. Am J Transl Res 2019;11(9):5932-5943. (Full text, PDF).

Weixin Nong: Long non-coding RNA NEAT1/miR-193a-3p regulates LPS-induced apoptosis and inflammatory injury in WI-38 cells through TLR4/NF-κB signaling. Am J Transl Res 2019;11(9):5944-5955. (Full text, PDF).

Zengxin Gao, Yucheng Lin, Pei Zhang, Qinghua Cheng, Linhui Ye, Fuhua Wu, Yingjun Chen, Minghui Fu, Changgui Cheng, Yucheng Gao: Sinomenine ameliorates intervertebral disc degeneration via inhibition of apoptosis and autophagy in vitro and in vivo. Am J Transl Res 2019;11(9):5956-5966. (Full text, PDF).

Tao Wang, Feng Wang, Lu Yu, Zaiwang Li: Nobiletin alleviates cerebral ischemic-reperfusion injury via MAPK signaling pathway. Am J Transl Res 2019;11(9):5967-5977. (Full text, PDF).

Bo Zhao, Peng Cao, Shan Hu, Fan Li, Kangle Kong, Yukun Zu: LncRNA-NBAT-1 modulates esophageal cancer proliferation via PKM2. Am J Transl Res 2019;11(9):5978-5987. (Full text, PDF).

Yun Chen, Bing Zhang, Ye Jin, Qi Wu, Lifang Cao: MiR-27b targets PI3K p110α to inhibit proliferation and migration in colorectal cancer stem cell. Am J Transl Res 2019;11(9):5988-5997. (Full text, PDF).

Wei Wu, Haiyu Piao, Fushun Wu, Yong Han, Dongzhu An, Yanling Wu, Zhenhua Lin, Yingshi Piao, Jingchun Jin: Yu Jin Pulvis inhibits carbon tetrachloride-induced liver fibrosis by blocking the MAPK and PI3K/Akt signaling pathways. Am J Transl Res 2019;11(9):5998-6006. (Full text, PDF).

Shiyong Li, Christopher G England, Emily B Ehlerding, Christopher J Kutyreff, Jonathan W Engle, Dawei Jiang, Weibo Cai: ImmunoPET imaging of CD38 expression in hepatocellular carcinoma using 64Cu-labeled daratumumab. Am J Transl Res 2019;11(9):6007-6015. (Full text, PDF).

Ji Zhang, Honghua Wang: Morroniside protects against chronic atrophic gastritis in rat via inhibiting inflammation and apoptosis. Am J Transl Res 2019;11(9):6016-6023. (Full text, PDF).

Zhenyu Yang, Wei Ji, Ming Li, Zhidong Qi, Rui Huang, Jingdong Qu, Hongliang Wang, Huaiquan Wang: Protective effect of nimesulide on acute lung injury in mice with severe acute pancreatitis. Am J Transl Res 2019;11(9):6024-6031. (Full text, PDF).

Fulong Gu, Jiang Jiang, Sheng Wang, Tao Feng, Yi Zhou, Yong Ma, Shuijie Shen: An experimental research into the potential therapeutic effects of Anti-Osteoporosis Decoction and Yougui Pill on ovariectomy-induced osteoporosis. Am J Transl Res 2019;11(9):6032-6039. (Full text, PDF).

Ji Xu, Yajuan Yu, Xujun He, Nan Niu, Xiao Li, Renchao Zhang, Junfeng Hu, Jie Ma, Xiaojun Yu, Yuanshui Sun, Haibin Ni, Fengyong Wang: Tumor-associated macrophages induce invasion and poor prognosis in human gastric cancer in a cyclooxygenase-2/MMP9-dependent manner. Am J Transl Res 2019;11(9):6040-6054. (Full text, PDF).

Doudou Huang, Lin Tang, Fang Yang, Juan Jin, Xiaoxiang Guan: PIK3CA mutations contribute to fulvestrant resistance in ER-positive breast cancer. Am J Transl Res 2019;11(9):6055-6065. (Full text, PDF).

Xinrong Zhai, Wenzheng Han, Ming Wang, Shaofeng Guan, Xinkai Qu: Exogenous supplemental NAD+ protect myocardium against myocardial ischemic/reperfusion injury in swine model. Am J Transl Res 2019;11(9):6066-6074. (Full text, PDF).

Xiaodong Zhang, Jun Gong, Junguo Lu, Jia Chen, Yan Zhou, Tao Li, Lingchi Ding: Long noncoding RNA LINC00337 accelerates the non-small-cell lung cancer progression through inhibiting TIMP2 by recruiting DNMT1. Am J Transl Res 2019;11(9):6075-6083. (Full text, PDF).

Jie Li, Lijun Zhu, Yanhong Shi, Jingnan Liu, Lin Lin, Xi Chen: m6A demethylase FTO promotes hepatocellular carcinoma tumorigenesis via mediating PKM2 demethylation. Am J Transl Res 2019;11(9):6084-6092. (Full text, PDF).

Cuihua Leng, Likui Lu, Guoping Wang, Yingying Zhang, Yan Xu, Xiaoqian Lin, Nana Shen, Xingshun Xu, Sen Qun, Miao Sun, Wei Ge: A novel dominant-negative mutation of the CSF1R gene causes adult-onset leukoencephalopathy with axonal spheroids and pigmented glia. Am J Transl Res 2019;11(9):6093-6101. (Full text, PDF).

Hyehyun Min, Hyoung-Pyo Kim, Jeong-Oh Shin: Depletion of CTCF induces craniofacial malformations in mouse embryos. Am J Transl Res 2019;11(9):6102-6109. (Full text, PDF).

Francisco P Branco, Duarte Machado, Filipa F Silva, Saudade André, Ana Catarino, Rosa Madureira, João M Pinto, João P Godinho, Pedro D Simões, Margarida Brito, Mafalda Casa-Nova, António R Moreira, José L Passos-Coelho: Loss of HER2 and disease prognosis after neoadjuvant treatment of HER2+ breast cancer. Am J Transl Res 2019;11(9):6110-6116. (Full text, PDF, Supplementary Data).

Shuang Zheng, Feng Lin, Meng Zhang, Ning Mu, Xiaogang Ge, Junhui Fu: Long non-coding RNA AK001058 regulates tumor growth and angiogenesis in colorectal cancer via methylation of ADAMTS12. Am J Transl Res 2019;11(9):6117-6123. (Full text, PDF).

Longzhen Cui, Zhiheng Cheng, Kai Hu, Yifan Pang, Yan Liu, Tingting Qian, Liang Quan, Yifeng Dai, Ying Pang, Xu Ye, Jinlong Shi, Lin Fu: Prognostic value of the PDLIM family in acute myeloid leukemia. Am J Transl Res 2019;11(9):6124-6131. (Full text, PDF).

Fenghui An, Jing Zhang, Chenhui Zhao, Zhaohong Chen, Lihua Li, Qiaowei Jia, Liansheng Wang, Wenzhu Ma, Zhijian Yang, Enzhi Jia, Yining Yang: Associations between single nucleotide polymorphisms in miR-221, self-reported essential hypertension, and interactions between genetic and environmental factors: a multiethnic study in China. Am J Transl Res 2019;11(9):6132-6144. (Full text, PDF).

Hong Chen, Xiaoming Li: LncRNA ROR is involved in cerebral hypoxia/reoxygenation-induced injury in PC12 cells via regulating miR-135a-5p/ROCK1/2. Am J Transl Res 2019;11(9):6145-6158. (Full text, PDF).

Kai Wang, Aihua Zhou, Miaohua Ruan, Zengyou Jin, Jiacheng Lu, Qiu Wang, Chaosheng Lu: Dehydrocostus lactone suppresses ox-LDL-induced attachment of monocytes to endothelial cells. Am J Transl Res 2019;11(9):6159-6169. (Full text, PDF).

Yanli Zhang, Boyi Xu, Bin Luan, Yan Zhang, Yanling Li, Xiaorong Xiong, Hongke Shi: Myeloid-derived suppressor cells (MDSCs) and mechanistic target of rapamycin (mTOR) signaling pathway interact through inducible nitric oxide synthase (iNOS) and nitric oxide (NO) in asthma. Am J Transl Res 2019;11(9):6170-6184. (Full text, PDF).

Yongjie Xin, Xu He, Wei Zhao, Meixiao Zhan, Yong Li, Jing Xiao, Ke He, Ligong Lu: LncRNA PCAT6 increased cholangiocarcinoma cell proliferation and invasion via modulating miR-330-5p. Am J Transl Res 2019;11(9):6185-6195. (Full text, PDF).

Xiaoyun Zhou, Xiaohui Xu, Chao Gao, Yushang Cui: XIST promote the proliferation and migration of non-small cell lung cancer cells via sponging miR-16 and regulating CDK8 expression. Am J Transl Res 2019;11(9):6196-6206. (Full text, PDF).

Shaoping Hu, Jiahui Yuan, Jiajia Xu, Xiaomei Li, Gongye Zhang, Qiujuan Ma, Bing Zhang, Tianhui Hu, Gang Song: TNF-α and IFN-γ synergistically inhibit the repairing ability of mesenchymal stem cells on mice colitis and colon cancer. Am J Transl Res 2019;11(9):6207-6220. (Full text, PDF).

Bo Zhang, Qian Zhao, Yushi Li, Jinxue Zhang: Moxibustion alleviates intervertebral disc degeneration via activation of the HIF-1α/VEGF pathway in a rat model. Am J Transl Res 2019;11(9):6221-6231. (Full text, PDF).

Kuan-Hung Chen, Kun-Chen Lin, Christopher Glenn Wallace, Yi-Chen Li, Pei-Lin Shao, John Y Chiang, Pei-Hsun Sung, Hon-Kan Yip: Human induced pluripotent stem cell-derived mesenchymal stem cell therapy effectively reduced brain infarct volume and preserved neurological function in rat after acute intracranial hemorrhage. Am J Transl Res 2019;11(9):6232-6248. (Full text, PDF).

Pei-Yue Jiang, Xiao-Jun Zhu, Ruo-An Jiang, Yi-Na Zhang, Liu Liu, Xiao-Fu Yang: MicroRNAs derived from urinary exosomes act as novel biomarkers in the diagnosis of intrahepatic cholestasis of pregnancy. Am J Transl Res 2019;11(9):6249-6261. (Full text, PDF).

Shuntao Wang, Yiquan Xiong, Qiuyang Zhao, Haiping Song, Pengfei Yi, Chunping Liu: Columnar cell papillary thyroid carcinoma prognosis: findings from the SEER database using propensity score matching analysis. Am J Transl Res 2019;11(9):6262-6270. (Full text, PDF).

Hengxing Zhou, Meng Wei, Lu Lu, Tianci Chu, Xueying Li, Zheng Fu, Jun Liu, Yi Kang, Lu Liu, Yongfu Lou, Chi Zhang, Yanzheng Gao, Xiaohong Kong, Shiqing Feng: Angiopoietin-2 induces the neuronal differentiation of mouse embryonic NSCs via phosphatidylinositol 3 kinase-Akt pathway-mediated phosphorylation of mTOR: Am J Transl Res. 2019; 11(3): 1895-1907. Am J Transl Res 2019;11(9):6271-6274. (Full text, PDF).