AJTR Copyright © 2009-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 6, Number 6:625-885;2014
American Journal of Translational Research


Tao-Tao Liu, Zhi-Gang He, Xue-Bi Tian, Hong-Bing Xiang: Neural mechanisms and potential treatment of epilepsy and its complications. Am J Transl Res 2014;6(6):625-630. (Full text, PDF).

Yen-Ta Chen, Chih-Chao Yang, Cheuk-Kwan Sun, Hsin-Ju Chiang, Yi-Ling Chen, Pei-Hsun Sung, Yen-Yi Zhen, Tein-Hung Huang, Chia-Lo Chang, Hong-Hwa Chen, Hsueh-Wen Chang, Hon-Kan Yip: Extracorporeal shock wave therapy ameliorates cyclophosphamide-induced rat acute interstitial cystitis though inhibiting inflammation and oxidative stress-in vitro and in vivo experiment studies. Am J Transl Res 2014;6(6):631-648. (Full text, PDF).

Longfei Huo, Chia-Wei Li, Tzu-Hsuan Huang, Yung Carmen Lam, Weiya Xia, Chun Tu, Wei-Chao Chang, Jennifer L Hsu, Dung-Fang Lee, Lei Nie, Hirohito Yamaguchi, Yan Wang, Jingyu Lang, Long-Yuan Li, Chung-Hsuan Chen, Lopa Mishra, Mien-Chie Hung: Activation of Keap1/Nrf2 signaling pathway by nuclear epidermal growth factor receptor in cancer cells. Am J Transl Res 2014;6(6):649-663. (Full text, PDF).

Xiaojie Wei, Songbin He, Zhouguang Wang, Jiamin Wu, Jinjing Zhang, Yi Cheng, Jie Yang, Xinlong Xu, Zaifeng Chen, Junmin Ye, Li Chen, Li Lin, Jian Xiao: Fibroblast growth factor 1 attenuates 6-hydroxydopamine-induced neurotoxicity: an in vitro and in vivo investigation in experimental models of parkinson’s disease. Am J Transl Res 2014;6(6):664-677. (Full text, PDF).

Weijuan Li, Yaoqi Chen, Songhai Li, Xiaopeng Guo, Wenping Zhou, Qiutang Zeng, Yuhua Liao, Yumiao Wei: Agonistic antibody to angiotensin II type 1 receptor accelerates atherosclerosis in ApoE-/- mice. Am J Transl Res 2014;6(6):678-690. (Full text, PDF).

Tingting Chen, Pei Zhang, Wenxia Fan, Fenghua Qian, Li Pei, Shuangnian Xu, Zhongmin Zou, Bing Ni, Yong Zhang: Co-transplantation with mesenchymal stem cells expressing a SDF-1/HOXB4 fusion protein markedly improves hematopoietic stem cell engraftment and hematogenesis in irradiated mice. Am J Transl Res 2014;6(6):691-702. (Full text, PDF).

Jing-Juan Huang,Yi-Qin Shi, Rui-Lin Li, An Hu, Hong-Sheng Zhou, Qian Cheng, Zheng Xu, Zhi-Ming Yang, Chang-Ning Hao, Jun-Li Duan: Angiogenesis effect of therapeutic ultrasound on ischemic hind limb in mice. Am J Transl Res 2014;6(6):703-713. (Full text, PDF).

Hai Fan, Likun Ma, Bin Fan, Jiawei Wu, Zhe Yang, Lei Wang: Role of PDGFR-β/PI3K/AKT signaling pathway in PDGF-BB induced myocardial fibrosis in rats. Am J Transl Res 2014;6(6):714-723. (Full text, PDF).

Paul W Burridge, Scott A Metzler, Karina H Nakayama, Oscar J Abilez, Chelsey S Simmons, Marc A Bruce, Yuka Matsuura, Paul Kim, Joseph C Wu, Manish Butte, Ngan F Huang, Phillip C Yang: Multi-cellular interactions sustain long-term contractility of human pluripotent stem cell-derived cardiomyocytes. Am J Transl Res 2014;6(6):724-735. (Full text, PDF).

Yaojuan Lu, Ming Ding, Na Li, Qian Wang, Jun Li, Xin Li, Junxia Gu, Hee-Jeong Im, Guanghua Lei, Qiping Zheng: Col10a1-Runx2 transgenic mice with delayed chondrocyte maturation are less susceptible to developing osteoarthritis. Am J Transl Res 2014;6(6):736-745. (Full text, PDF).

Hongguang Shi, Xuefeng Liu, Gusheng Tang, Haiyan Liu, Yinghui Zhang, Bo Zhang, Xuezhi Zhao, Wanyin Wang: Ethanol extract of Portulaca Oleracea L. reduced the carbon tetrachloride induced liver injury in mice involving enhancement of NF-κB activity. Am J Transl Res 2014;6(6):746-755. (Full text, PDF).

Jingyu Deng, Jingli Cui, Nan Jiang, Rupeng Zhang, Li Zhang, Xishan Hao, Han Liang: STAT3 regulation the expression of VEGF-D in HGC-27 gastric cancer cell. Am J Transl Res 2014;6(6):756-767. (Full text, PDF).

Anna Deskur, Daria Sałata, Marta Budkowska, Barbara Dołęgowska, Teresa Starzyńska, Wojciech Błogowski: Selected hemostatic parameters in patients with pancreatic tumors. Am J Transl Res 2014;6(6):768-776. (Full text, PDF).

Jingsong Xu, Yu Wu, Guifang Wang, Yanghua Qin, Li Zhu, Gusheng Tang, Qian Shen: Inducible costimulatory molecule deficiency induced imbalance of Treg and Th17/Th2 delays rejection reaction in mice undergoing allogeneic tracheal transplantation. Am J Transl Res 2014;6(6):777-785. (Full text, PDF).

Yubao Cui, Yongqian Jiang, Youlin Ji, Ying Zhou, Lili Yu, Nan Wang, Li Yang, Chengbo Zhang: Cloning, expression, and analysis of a cDNA coding for the Dermatophagoides farinae group 21 (Der f 21) allergen. Am J Transl Res 2014;6(6):786-792. (Full text, PDF).

Aleksandra Markiewicz, Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz, Barbara Seroczyńska, Jarosław Skokowski, Hanna Majewska, Jolanta Szade, Anna J Żaczek: Epithelial-mesenchymal transition markers in lymph node metastases and primary breast tumors - relation to dissemination and proliferation. Am J Transl Res 2014;6(6):793-808. (Full text, PDF).

Jingtao Ma, Hongxue Zhang, Huicai Guo, Yanfang Xu: Effects of low-dose spironolactone combined with irbesartan on cardiac hypertrophy induced by pressure overload in rats. Am J Transl Res 2014;6(6):809-819. (Full text, PDF).

Jiunn-Tay Lee, Chung-Hsing Chou, Nai-Yu Cho, Yueh-Feng Sung, Fu-Chi Yang, Cheng-Yu Chen, Yu-Hua Lai, Chun-I Chiang, Chi-Ming Chu, Jiann-Chyun Lin, Yaw-Don Hsu, Jau-Shyong Hong, Giia-Sheun Peng, De-Maw Chuang: Post-insult valproate treatment potentially improved functional recovery in patients with acute middle cerebral artery infarction. Am J Transl Res 2014;6(6):820-830. (Full text, PDF).

Wen-Yi Zhao, Chun Zhuang, Jia Xu, Ming Wang, Zi-Zhen Zhang, Lin Tu, Chao-Jie Wang, Tian-Long Ling, Hui Cao, Zhi-Gang Zhang: Somatostatin receptors in gastrointestinal stromal tumors: new prognostic biomarker and potential therapeutic strategy. Am J Transl Res 2014;6(6):831-840. (Full text, PDF).

Kai Huang, Xiyuan Dong, Cong Sui, Dan Hu, Ting Xiong, Shujie Liao, Hanwang Zhang: MiR-223 suppresses endometrial carcinoma cells proliferation by targeting IGF-1R. Am J Transl Res 2014;6(6):841-849. (Full text, PDF).

Heng Xu, Jianzhong Wu, Bo Chen, Meng Li, Yanna Tian, Mingfang He, Jing Xue, Jiangnan Wang, Shan Bai, Ashok Sharma, Haitao Liu, Jinhai Tang, Jin-Xiong She: Serum Dickkopf-1 (DKK1) is significantly lower in patients with lung cancer but is rapidly normalized after treatment. Am J Transl Res 2014;6(6):850-856. (Full text, PDF).

Bongki Park, Kyung-Jin Yun, Jeeyoun Jung, Sooseong You, Ju Ah Lee, Jiae Choi, Byoung-Kab Kang, Terje Alraek, Stephen Birch, Myeong Soo Lee: Conceptualization and utilization of blood stasis syndrome among doctors of Korean medicine: results of a web-based survey. Am J Transl Res 2014;6(6):857-868. (Full text, PDF).

Lianghe Jiao, Jiaxin Zhang, Yuanyuan Dong, Bensong Duan, Hong Yu, Haihui Sheng, Junxing Huang, Hengjun Gao: Association between miR-125a rs12976445 and survival in breast cancer patients. Am J Transl Res 2014;6(6):869-875. (Full text, PDF).

Peixun Zhang, Zhiyong Wang, Yuhui Kou, Na Han, Chungui Xu, Xiaofeng Yin, Yanhua Wang, Xue Feng: Role of lumbricus extract in the nerve amplification effect during peripheral nerve regeneration. Am J Transl Res 2014;6(6):876-885. (Full text, PDF).