AJTR Copyright © 2009-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 7, Number 1:1-174;2015
American Journal of Translational Research


Qian Yang, Xuanxuan Zhou, Meng Zhang, Linlin Bi, Shan Miao, Wei Cao, Yanhua Xie, Jiyuan Sun, Haifeng Tang, Ying Li, Qing Miao, Siwang Wang: Angel of human health: current research updates in toad medicine. Am J Transl Res 2015;7(1):1-14.  (Full text, PDF).

Yanxin Zhao, Qiang Li, Aiping Jin, Mei Cui, Xueyuan Liu: E3 ubiquitin ligase Siah-1 downregulates synaptophysin expression under high glucose and hypoxia. Am J Transl Res 2015;7(1):15-27. (Full text, PDF).

Mohammed Al Za’abi, Mahfouda Al Busaidi, Javid Yasin, Nicole Schupp, Abderrahim Nemmar, Badreldin H Ali: Development of a new model for the induction of chronic kidney disease via intraperitoneal adenine administration, and the effect of treatment with gum acacia thereon. Am J Transl Res 2015;7(1):28-38. (Full text, PDF).

Weina Ma, Dongdong Zhang, Lei Zheng, Yingzhuan Zhan, Yanmin Zhang: Potential roles of Centipede Scolopendra extracts as a strategy against EGFR-dependent cancers. Am J Transl Res 2015;7(1):39-52. (Full text, PDF).

Youlai Yu, Peixun Zhang, Xiaofeng Yin, Na Han, Yuhui Kou, Baoguo Jiang: Specificity of motor axon regeneration: a comparison of recovery following biodegradable conduit small gap tubulization and epineurial neurorrhaphy. Am J Transl Res 2015;7(1):53-65. (Full text, PDF).

Ji-Guo Li, Jia-Ji Lin, Zhao-Ling Wang, Wen-Ke Cai, Pei-Na Wang, Qian Jia, An-Sheng Zhang, Gao-Yi Wu, Guo-Xiong Zhu, Long-Xing Ni: Melatonin attenuates inflammation of acute pulpitis subjected to dental pulp injury. Am J Transl Res 2015;7(1):66-78. (Full text, PDF).

Koji Tanaka, Yuhki Koike, Kohei Matsushita, Masato Okigami, Yuji Toiyama, Mikio Kawamura, Susumu Saigusa, Yoshinaga Okugawa, Yasuhiro Inoue, Keiichi Uchida, Toshimitsu Araki, Yasuhiko Mohri, Akira Mizoguchi, Masato Kusunoki: Visualization of in vivo thromboprophylactic and thrombolytic efficacy of enoxaparin in laser-induced vascular endothelial injury model using multiphoton microscopy. Am J Transl Res 2015;7(1):79-87. (Full text, PDF, Supplementary Movie).

Jing Yan, Yuan Zhou, Daixing Chen, Lili Li, Xin Yang, Yang You, Xianlong Ling: Impact of mitochondrial telomerase over-expression on drug resistance of hepatocellular carcinoma. Am J Transl Res 2015;7(1):88-99. (Full text, PDF).

Xuedi Wang, Li Xiong, Guotang Yu, Dongdong Li, Tao Peng, Daqing Luo, Jing Xu: Cathepsin S silencing induces apoptosis of human hepatocellular carcinoma cells. Am J Transl Res 2015;7(1):100-110. (Full text, PDF).

Yuan Wang, Lian-Shun Jia, Wen Yuan, Zhao Wu, Hai-Bo Wang, Tao Xu, Jing-Chuan Sun, Ke-Fu Cheng, Jian-Gang Shi: Low miR-34a and miR-192 are associated with unfavorable prognosis in patients suffering from osteosarcoma. Am J Transl Res 2015;7(1):111-119. (Full text, PDF).

Yongping Li, Guohong Cai, Shifang Yuan, Yi Jun, Nanlin Li, Ling Wang, Feng Chen, Rui Ling, Jun Yun: The overexpression membrane type 1 matrix metalloproteinase is associated with the progression and prognosis in breast cancer. Am J Transl Res 2015;7(1):120-127. (Full text, PDF).

Laurent Weekers, Pascal de Tullio, Christophe Bovy, Laurence Poma, Raphaël Marée, Catherine Bonvoisin, Jean-Olivier Defraigne, Jean-Marie Krzesinski, François Jouret: Activation of the calcium-sensing receptor before renal ischemia/reperfusion exacerbates kidney injury. Am J Transl Res 2015;7(1):128-138. (Full text, PDF).

Chi-An Chen, Ying-Cheng Chiang, Ming-Cheng Chang, Yu-Hao Hu, San-Lin You, Yeu-Yao Kevin Cheng, Cheng-Yang Chou, Wen-Fang Cheng: Gene methylation profiles as prognostic markers in ovarian clear cell and endometrioid adenocarcinomas. Am J Transl Res 2015;7(1):139-152. (Full text, PDF).

Magda M Atala, Alessandra Goulart, Grazia M Guerra, Cristiano Mostarda, Bruno Rodrigues, Priscila R Mello, Dulce E Casarine, Maria-Claudia Irigoyen, Alexandre C Pereira, Fernanda M Consolim-Colombo: Arg16Gly and Gln27Glu β2 adrenergic polymorphisms influence cardiac autonomic modulation and baroreflex sensitivity in healthy young Brazilians. Am J Transl Res 2015;7(1):153-161. (Full text, PDF).

Zhi-Li Zhao, Si-Rui Ma, Wei-Ming Wang, Cong-Fa Huang, Guang-Tao Yu, Tian-Fu Wu, Lin-Lin Bu, Yu-Fan Wang, Yi-Fang Zhao, Wen-Feng Zhang, Zhi-Jun Sun: Notch signaling induces epithelial-mesenchymal transition to promote invasion and metastasis in adenoid cystic carcinoma. Am J Transl Res 2015;7(1):162-174. (Full text, PDF).