AJTR Copyright © 2009-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 7, Number 10:1675-2126;2015
American Journal of Translational Research


Nandini Dey, Pradip De, Leyland-Jones Brian: Evading anti-angiogenic therapy: resistance to anti-angiogenic therapy in solid tumors. Am J Transl Res 2015;7(10):1675-1698. (Full text, PDF).

Jia Zhang, Hongmei Yao, Ge Song, Xia Liao, Yao Xian, Weimin Li: Regulation of epithelial-mesenchymal transition by tumor-associated macrophages in cancer. Am J Transl Res 2015;7(10):1699-1711. (Full text, PDF).

Jing Wang, Dong Chen, Xun-Min Cheng, Qi-Gao Zhang, Yong-Ping Peng, Li-Jun Wang, Song-Qing He, Jian-Bin Gong: Influence of phenotype conversion of epicardial adipocytes on the coronary atherosclerosis and its potential molecular mechanism. Am J Transl Res 2015;7(10):1712-1723. (Full text, PDF).

Lin-Feng Wang, Su-Wen Su, Lei Wang, Guo-Qiang Zhang, Rong Zhang, Yu-Jie Niu, Yan-Su Guo, Chun-Yan Li, Wen-Bo Jiang, Yi Liu, Hui-Cai Guo: Tert-butylhydroquinone ameliorates doxorubicin-induced cardiotoxicity by activating Nrf2 and inducing the expression of its target genes. Am J Transl Res 2015;7(10):1724-1735. (Full text, PDF).

Fan Bu, Tao Li, Yanling Ding, Lingxian Sun, Tao Tu, Fangfang Zhou, Wenkai Qi, Xinyi Jiang, Jie Fang, Jiabo Hu, Wei Zhu, Xiaochun Sun: Cytotoxic effects of 4-methylimidazole on bone marrow mesenchymal stem cells in vitro. Am J Transl Res 2015;7(10):1736-1746. (Full text, PDF).

Chao Li, Bingxi Lei, Shuaibin Huang, Meiguang Zheng, Zhenghao Liu, Zhongjun Li, Yuefei Deng: H19 derived microRNA-675 regulates cell proliferation and migration through CDK6 in glioma. Am J Transl Res 2015;7(10):1747-1764. (Full text, PDF).

Xiang Ling, Xiaojun Liu, Kai Zhong, Nicholas Smith, Joshua Prey, Fengzhi Li: FL118, a novel camptothecin analogue, overcomes irinotecan and topotecan resistance in human tumor xenograft models. Am J Transl Res 2015;7(10):1765-1781. (Full text, PDF).

Wen-Qing Shang, Jia-Jun Yu, Lei Zhu, Wen-Jie Zhou, Kai-Kai Chang, Qing Wang, Ming-Qing Li: Blocking IL-22, a potential treatment strategy for adenomyosis by inhibiting crosstalk between vascular endothelial and endometrial stromal cells. Am J Transl Res 2015;7(10):1782-1797. (Full text, PDF).

Zhi-Gang Zhang, Xiao-Lan Zhang, Xian-Yue Wang, Zhu-Rong Luo, Jing-Chun Song: Inhibition of acid sensing ion channel by ligustrazine on angina model in rat. Am J Transl Res 2015;7(10):1798-1811. (Full text, PDF).

Zhijun Zhang, Long He, Shuang Hu, Yi Wang, Qiaohong Lai, Ping Yang, Qilin Yu, Shu Zhang, Fei Xiong, Sakine Simsekyilmaz, Qin Ning, Jinxiu Li, Dongshan Zhang, Hongliang Zhang, Xudong Xiang, Zhiguang Zhou, Hui Sun, Cong-Yi Wang: AAL exacerbates pro-inflammatory response in macrophages by regulating Mincle/Syk/Card9 signaling along with the Nlrp3 inflammasome assembly. Am J Transl Res 2015;7(10):1812-1825. (Full text, PDF).

Jia Qi, Yan Liu, Ping Yang, Ting Chen, Xin Zhu Liu, You Yin, Jian Zhang, Feng Wang: Heat shock protein 90 inhibition by 17-Dimethylaminoethylamino-17-demethoxygeldanamycin protects blood-brain barrier integrity in cerebral ischemic stroke. Am J Transl Res 2015;7(10):1826-1837. (Full text, PDF).

Xuzhang Lu, Zhichao Zhu, Lijia Jiang, Xiao Sun, Zhuxia Jia, Sixuan Qian, Jianyong Li, Lingdi Ma: Matrine increases NKG2D ligand ULBP2 in K562 cells via inhibiting JAK/STAT3 pathway: a potential mechanism underlying the immunotherapy of matrine in leukemia. Am J Transl Res 2015;7(10):1838-1849. (Full text, PDF).

Zaigang Yang, Xu Chen, Yujuan Chen, Qian Zhao: PGC-1 mediates the regulation of metformin in muscle irisin expression and function. Am J Transl Res 2015;7(10):1850-1859. (Full text, PDF).

Ling-Zhang, Shu-Li Liu, Wei-Min Ye, Jing Zheng: STAT3 is a key pathway in primary intraosseous squamous cell carcinoma arising from an odontogenic keratocyst. Am J Transl Res 2015;7(10):1860-1869. (Full text, PDF).

Fengshu Zhao, Xiangfeng He, Jianan Sun, Di Wu, Meng Pan, Miao Li, Songyan Wu, Rong Zhang, Chunguang Yan, Jun Dou: Cancer stem cell vaccine expressing ESAT-6-gpi and IL-21 inhibits melanoma growth and metastases. Am J Transl Res 2015;7(10):1870-1882. (Full text, PDF).

Meng Liu, Hao Zhang, Qingqing Zhang, Caiguo Huang, Xueyin Shi: Syntaxin 1A mediates isoflurane but not hypoxia preconditioning-induced alleviation of hypoxia-reoxygenation injury in rat cardiomyocytes. Am J Transl Res 2015;7(10):1883-1895. (Full text, PDF).

Zhichao Zhu, Xuzhang Lu, Lijia Jiang, Xiao Sun, Haijun Zhou, Zhuxia Jia, Xiuwen Zhang, Lingdi Ma: STAT3 signaling pathway is involved in decitabine induced biological phenotype regulation of acute myeloid leukemia cells. Am J Transl Res 2015;7(10):1896-1907. (Full text, PDF).

Zizhuo Su, Rongjie Lin, Yuyang Chen, Xiaorong Shu, Haifeng Zhang, Ruqiong Nie, Jingfeng Wang, Shuanglun Xie: Knockdown of EMMPRIN improves adverse remodeling mediated by IL-18 in the post-infarcted heart. Am J Transl Res 2015;7(10):1908-1916. (Full text, PDF).

Zhen Zhou, Xiaoming Niu, Chuanjia Li, Shengping Sheng, Shun Lu: Inhibition of the growth of non-small cell lung cancer by miRNA-1271. Am J Transl Res 2015;7(10):1917-1924. (Full text, PDF).

Lan Wang, Hemei Li, Jihui Ai, Jing Yue, Zhou Li, Hanwang Zhang, Yiqing Zhao: Attenuated AMH signaling pathway plays an important role in the pathogenesis of ovarian hyperstimulation syndrome. Am J Transl Res 2015;7(10):1925-1938. (Full text, PDF).

Chengming Fei, Juan Guo, Youshan Zhao, Shucheng Gu, Sida Zhao, Xiao Li, Chunkang Chang: Notch-Hes pathway mediates the impaired osteogenic differentiation of bone marrow mesenchymal stromal cells from myelodysplastic syndromes patients through the down-regulation of Runx2. Am J Transl Res 2015;7(10):1939-1951. (Full text, PDF).

Changlin Zhai, Guanmin Tang, Lei Peng, Huilin Hu, Gang Qian, Shijun Wang, Jiankang Yao, Xiaoping Zhang, Ying Fang, Shuang Yang, Xiumei Zhang: Inhibition of microRNA-1 attenuates hypoxia/re-oxygenation-induced apoptosis of cardiomyocytes by directly targeting Bcl-2 but not GADD45Beta. Am J Transl Res 2015;7(10):1952-1962. (Full text, PDF).

Tongjie Wang, Chen Li, Chengxiang Xia, Yong Dong, Dan Yang, Yang Geng, Jizhen Cai, Jing Zhang, Xiangzhong Zhang, Jinyong Wang: Oncogenic NRAS hyper-activates multiple pathways in human cord blood stem/progenitor cells and promotes myelomonocytic proliferation in vivo. Am J Transl Res 2015;7(10):1963-1973. (Full text, PDF).

Wei Shi, Gulimire Hasimu, Yan Wang, Ning Li, Mingquan Chen, Hao Zhang: MTSS1 is an independent prognostic biomarker for survival in intrahepatic cholangiocarcinoma patients. Am J Transl Res 2015;7(10):1974-1983. (Full text, PDF).

Yi Jiao, Manli Zhu, Xinmin Mao, Mei Long, Xian Du, Yun Wu, Kelimu Abudureyimu, Cheng Zhang, Ye Wang, Yicun Tao, Xin Luo, Linlin Li: MicroRNA-130a expression is decreased in Xinjiang Uygur patients with type 2 diabetes mellitus. Am J Transl Res 2015;7(10):1984-1991. (Full text, PDF).

Cai Lv, Zhiming Bai, Zhenxiang Liu, Pengcheng Luo, Jie Zhang: MicroRNA-495 suppresses human renal cell carcinoma malignancy by targeting SATB1. Am J Transl Res 2015;7(10):1992-1999. (Full text, PDF).

Guodong Wang, Yuanmin Zhang, Xiaowei Zhao, Chunyang Meng, Longfei Ma, Ying Kong: MicroRNA-411 inhibited matrix metalloproteinase 13 expression in human chondrocytes. Am J Transl Res 2015;7(10):2000-2006. (Full text, PDF).

Yonggang Luo, Ranran Sun, Jun Zhang, Tongwen Sun, Xianzhi Liu, Bo Yang: miR-506 inhibits the proliferation and invasion by targeting IGF2BP1 in glioblastoma. Am J Transl Res 2015;7(10):2007-2014. (Full text, PDF).

Zilu Shi, Qian Huang, Jian Chen, Pengcheng Yu, Xiaosong Wang, Hong Qiu, Yijie Chen, Yangyang Dong: Correlation of HMGB1 expression to progression and poor prognosis of adenocarcinoma and squamous cell/adenosquamous carcinoma of gallbladder. Am J Transl Res 2015;7(10):2015-2025. (Full text, PDF).

Ming Liu, Chenzhi Zhou, Jian Zheng: Cigarette smoking impairs the response of EGFR-TKIs therapy in lung adenocarcinoma patients by promoting EGFR signaling and epithelial-mesenchymal transition. Am J Transl Res 2015;7(10):2026-2035. (Full text, PDF).

Li Zhou, Zhe-Yu Niu, Zhi-Yong Liang, Wei-Xun Zhou, Lei You, Meng-Yi Wang, Lu-Tian Yao, Quan Liao, Yu-Pei Zhao: HLA-G impairs host immune response and predicts poor prognosis in pancreatic cancer. Am J Transl Res 2015;7(10):2036-2044. (Full text, PDF).

Wenlei Zhuo, Liang Zhang, Yi Zhu, Bo Zhu, Zhengtang Chen: Fisetin, a dietary bioflavonoid, reverses acquired Cisplatin-resistance of lung adenocarcinoma cells through MAPK/Survivin/Caspase pathway. Am J Transl Res 2015;7(10):2045-2052. (Full text, PDF).

Peng Li, Wan-Jiang Xue, Ying Feng, Qin-Sheng Mao: MicroRNA-205 functions as a tumor suppressor in colorectal cancer by targeting cAMP responsive element binding protein 1 (CREB1). Am J Transl Res 2015;7(10):2053-2059. (Full text, PDF).

Qi Yu, Bingxin Li, Ping Li, Zeliang Shi, Amanda Vaughn, Liucun Zhu, Shen Fu: Plasma microRNAs to predict the response of radiotherapy in esophageal squamous cell carcinoma patients. Am J Transl Res 2015;7(10):2060-2071. (Full text, PDF).

Ching-Yao Yang, Jau-Yu Liau, Wei-Ju Huang, Yu-Ting Chang, Ming-Chu Chang, Jen-Chieh Lee, Jia-Huei Tsai, Yi-Ning Su, Chia-Cheng Hung, Yung-Ming Jeng: Targeted next-generation sequencing of cancer genes identified frequent TP53 and ATRX mutations in leiomyosarcoma. Am J Transl Res 2015;7(10):2072-2081. (Full text, PDF).

Yiying Wang, Li Li, Yue Wang, Sarah Ngocvi Tang, Wenxin Zheng: Fallopian tube secretory cell expansion: a sensitive biomarker for ovarian serous carcinogenesis. Am J Transl Res 2015;7(10):2082-2090. (Full text, PDF).

Guanying Xiong, Yun Wang, Quchen Ding, Lihua Yang: Hsa-mir-1269 genetic variant contributes to hepatocellular carcinoma susceptibility through affecting SOX6. Am J Transl Res 2015;7(10):2091-2098. (Full text, PDF).

Toru Ichiseki, Shusuke Ueda, Yoshimichi Ueda, Ayumi Kaneuji, Norio Kawahara, Tadami Matsumoto: Age-related changes of mitochondrial transcription factor a expression in rotator cuff degeneration. Am J Transl Res 2015;7(10):2099-2104. (Full text, PDF).

Pei Ma, Sen Zhang, Xinlin Su, Guixing Qiu, Zhihong Wu: Protective effects of icariin on cisplatin-induced acute renal injury in mice. Am J Transl Res 2015;7(10):2105-2114. (Full text, PDF).

Rong Shen, Yu Wang, Cai-Xia Wang, Miao Yin, Hong-Liang Liu, Jian-Peng Chen, Jun-Qing Han, Wei-Bo Wang: MiRNA-155 mediates TAM resistance by modulating SOCS6-STAT3 signalling pathway in breast cancer. Am J Transl Res 2015;7(10):2115-2126. (Full text, PDF).