AJTR Copyright © 2009-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 7, Number 5:781-975;2015
American Journal of Translational Research


Yung-Lung Chen, Cheuk-Kwan Sun, Tzu-Hsien Tsai, Li-Teh Chang, Steve Leu, Yen-Yi Zhen, Jiunn-Jye Sheu, Sarah Chua, Kuo-Ho Yeh, Hung-I Lu, Hsueh-Wen Chang, Fan-Yen Lee, Hon-Kan Yip: Adipose-derived mesenchymal stem cells embedded in platelet-rich fibrin scaffolds promote angiogenesis, preserve heart function, and reduce left ventricular remodeling in rat acute myocardial infarction. Am J Transl Res 2015;7(5):781-803. (Full text, PDF).

Tien-Hung Huang, Yen-Ta Chen, Pei-Hsun Sung, Hsin-Ju Chiang, Yung-Lung Chen, Han-Tan Chai, Sheng-Ying Chung, Tzu-Hsien Tsai, Chih-Chao Yang, Chih-Hung Chen, Yi-Ling Chen, Hsueh-Wen Chang, Cheuk-Kwan Sun, Hon-Kan Yip: Peripheral blood-derived endothelial progenitor cell therapy prevented deterioration of chronic kidney disease in rats. Am J Transl Res 2015;7(5):804-824. (Full text, PDF).

Guangyu Zhou, Xia Liu, Alfred K. Cheung, Yufeng Huang: Efficacy of aliskiren, compared with angiotensin II blockade, in slowing the progression of diabetic nephropathy in db/db mice: should the combination therapy be a focus? Am J Transl Res 2015;7(5):825-840. (Full text, PDF).

Yao-An Shen, Wai-Hou Li, Po-Hung Chen, Chun-Lin He, Yen-Hou Chang, Chi-Mu Chuang: Intraperitoneal delivery of a novel liposome-encapsulated paclitaxel redirects metabolic reprogramming and effectively inhibits cancer stem cells in Taxol®-resistant ovarian cancer. Am J Transl Res 2015;7(5):841-855. (Full text, PDF).

Jing Ju, Nan Wang, Xinqun Wang, Feihu Chen: A novel all-trans retinoic acid derivative inhibits proliferation and induces differentiation of human gastric carcinoma xenografts via up-regulating retinoic acid receptor β. Am J Transl Res 2015;7(5):856-865. (Full text, PDF).

Yun Hu, Feng Deng, Jinlin Song, Juhong Lin, Xue Li, Yuying Tang, Jie Zhou, Tian Tang, Leilei Zheng: Evaluation of miR-29c inhibits endotheliocyte migration and angiogenesis of human endothelial cells by suppressing the insulin like growth factor 1. Am J Transl Res 2015;7(5):866-877. (Full text, PDF).

Ling Qin, Rong Li, Junyi Zhang, Aimin Li, Rongcheng Luo: Special suppressive role of miR-29b in HER2-positive breast cancer cells by targeting Stat3. Am J Transl Res 2015;7(5):878-890. (Full text, PDF).

Tao Sun, Guang-Zhou Gao, Rong-Fu Li, Xin Li, Da-Wei Li, Shan-Shan Wu, Anthony ET Yeo, Bo Jin: Bone marrow-derived mesenchymal stem cell transplantation ameliorates oxidative stress and restores intestinal mucosal permeability in chemically induced colitis in mice. Am J Transl Res 2015;7(5):891-901. (Full text, PDF).

Yahui Wang, Jun Li, Shanyun Wen, Xiaomei Yang, Yanli Zhang, Zhijie Wang, Zhigang Zhang: CHRM3 is a novel prognostic factor of poor prognosis in patients with endometrial carcinoma. Am J Transl Res 2015;7(5):902-911. (Full text, PDF).

Ying-En Lee, Hong-Lin He, Tzu-Ju Chen, Sung-Wei Lee, I-Wei Chang, Chung-Hsi Hsing, Chien-Feng Li: The prognostic impact of RAP2A expression in patients with early and locoregionally advanced nasopharyngeal carcinoma in an endemic area. Am J Transl Res 2015;7(5):912-921. (Full text, PDF).

Yong Xie, Jing-Ting Mai, Fei Wang, Yong-Qing Lin, Wo-Liang Yuan, Nian-Sang Luo, Ming-Cheng Fang, Jing-Feng Wang, Yang-Xin Chen: Effects of C-reactive protein on K+ channel interaction protein 2 in cardiomyocytes. Am J Transl Res 2015;7(5):922-931. (Full text, PDF).

Feng Du, Si Li, Tian Wang, Hai-Yan Zhang, Zhi-Hong Zong, Zhen-Xian Du, De-Tian Li, Hua-Qin Wang, Bo Liu, Jia-Ning Miao, Xiao-Hui Bian: Cordyceps sinensis attenuates renal fibrosis and suppresses BAG3 induction in obstructed rat kidney. Am J Transl Res 2015;7(5):932-940. (Full text, PDF).

Jeng-Chang Chen, Liang-Shiou Ou, Hsiu-Yueh Yu, Ming-Ling Kuo, Pei-Yeh Chang, Hsueh-Ling Chang: Postnatal donor lymphocytes enhance prenatally-created chimerism at the risk of graft-versus-host disease. Am J Transl Res 2015;7(5):941-949. (Full text, PDF).

Tinghua Yan, Zhonghao Lin, Jinhua Jiang, Suiwan Lu, Miaoan Chen, Huaxing Que, Xiangsheng He, Ganbo Que, Jianfeng Mao, Jinan Xiao, Qingwei Zheng: MMP14 regulates cell migration and invasion through epithelial-mesenchymal transition in nasopharyngeal carcinoma. Am J Transl Res 2015;7(5):950-958. (Full text, PDF).

Jing Xie, Feng Zhong, Yantao Han, Hui Gao, Chunbo Wang, Jianjun Peng: Polypeptide from Chlamys farreri restores endoplasmic reticulum (ER) redox homeostasis, suppresses ER stress, and inhibits ER stress-induced apoptosis in ultraviolet B-irradiated HaCaT cells. Am J Transl Res 2015;7(5):959-966. (Full text, PDF).

Yu Liu, Fei-Ya Du, Wei Chen, Pei-Fen Fu, Min-Ya Yao, Shu-Sen Zheng: G15 sensitizes epithelial breast cancer cells to doxorubicin by preventing epithelial-mesenchymal transition through inhibition of GPR30. Am J Transl Res 2015;7(5):967-975. (Full text, PDF).