AJTR Copyright © 2009-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 7, Number 6:976-1188;2015
American Journal of Translational Research


Chun-Man Yuen, Sheng-Ying Chung, Tzu-Hsien Tsai, Pei-Hsun Sung, Tien-Hung Huang, Yi-Ling Chen, Yung-Lung Chen, Han-Tan Chai, Yen-Yi Zhen, Meng-Wei Chang, Ching-Jen Wang, Hsueh-Wen Chang, Cheuk-Kwan Sun, Hon-Kan Yip: Extracorporeal shock wave effectively attenuates brain infarct volume and improves neurological function in rat after acute ischemic stroke. Am J Transl Res 2015;7(6):976-994. (Full text, PDF).

William Donelan, Shiwu Li, Hai Wang, Shun Lu, Chao Xie, Dongqi Tang, Lung-Ji Chang, Li-Jun Yang: Pancreatic and duodenal homeobox gene 1 (Pdx1) down-regulates hepatic transcription factor 1 alpha (HNF1α) expression during reprogramming of human hepatic cells into insulin-producing cells. Am J Transl Res 2015;7(6):995-1008. (Full text, PDF).

Cheng-Chieh Yang, Adam LaBaff, Yongkun Wei, Lei Nie, Weiya Xia, Longfei Huo, Hirohito Yamaguchi, Yi-Hsin Hsu, Jennifer L Hsu, Dongping Liu, Jingyu Lang, Yi Du, Huang-Chun Lien, Long-Yuan Li, Rong Deng, Li-Chuan Chan, Jun Yao, Celina G Kleer, Gabriel N Hortobagyi, Mien-Chie Hung: Phosphorylation of EZH2 at T416 by CDK2 contributes to the malignancy of triple negative breast cancers. Am J Transl Res 2015;7(6):1009-1020. (Full text, PDF).

Liuying Zheng, Xiaogang Jia, Cheng Zhang, Dong Wang, Zhongnan Cao, Jin Wang, Xinping Du: Angiotensin II in atrial structural remodeling: the role of Ang II/JAK/STAT3 signaling pathway. Am J Transl Res 2015;7(6):1021-1031. (Full text, PDF).

Samanta Vencappa, Lucy F Donaldson, Richard P Hulse: Cisplatin induced sensory neuropathy is prevented by vascular endothelial growth factor-A. Am J Transl Res 2015;7(6):1032-1044. (Full text, PDF).

Zu-Long Sheng, Yu-Yu Yao, Ye-Fei Li, Cong Fu, Gen-Shan Ma: Transplantation of bradykinin-preconditioned human endothelial progenitor cells improves cardiac function via enhanced Akt/eNOS phosphorylation and angiogenesis. Am J Transl Res 2015;7(6):1045-1057. (Full text, PDF).

Na Li, Yue-Jin Yang, Hai-Yan Qian, Qing Li, Qian Zhang, Xiang-Dong Li, Qiu-Ting Dong, Hui Xu, Lei Song, Hao Zhang: Intravenous administration of atorvastatin-pretreated mesenchymal stem cells improves cardiac performance after acute myocardial infarction: role of CXCR4. Am J Transl Res 2015;7(6):1058-1070. (Full text, PDF).

Jin Xie, Bin Jin, Da-Wei Li, Bin Shen, Ning Gong, Tian-Zhen Zhang, Pin Dong: Effect of laminin-binding BDNF on induction of recurrent laryngeal nerve regeneration by miR-222 activation of mTOR signal pathway. Am J Transl Res 2015;7(6):1071-1080. (Full text, PDF).

Lei Qian, Wei Chen, Wen Sun, Ming Li, Renshan Zheng, Qing Qian, Lianzheng Lv: Antimicrobial peptide LL-37 along with peptidoglycan drive monocyte polarization toward CD14highCD16+ subset and may play a crucial role in the pathogenesis of psoriasis guttata. Am J Transl Res 2015;7(6):1081-1094. (Full text, PDF).

Yuan Ren, Huan Lu, Danmei Zhao, Yangjun Ou, Kang Yu, Jiandong Gu, Li Wang, Shuheng Jiang, Mo Chen, Jinghao Wang, Rong Zhang, Congjian Xu: LTPB2 acts as a prognostic factor and promotes progression of cervical adenocarcinoma. Am J Transl Res 2015;7(6):1095-1105. (Full text, PDF).

Jing-Juan Huang, Yi-Qin Shi, Rui-Lin Li, An Hu, Zhao-Yang Lu, Liang Weng, Shen-Qi Wang, Yi-Peng Han, Lan Zhang, Bao Li, Chang-Ning Hao, Jun-Li Duan: Angiogenesis effect of therapeutic ultrasound on HUVECs through activation of the PI3K-Akt-eNOS signal pathway. Am J Transl Res 2015;7(3):1106-1115. (Full text, PDF).

Jianqing Wang, Fu Qin, Anguo Deng, Lijun Yao: Different localization and expression of protein kinase C-beta in kidney cortex of diabetic nephropathy mice and its role in telmisartan treatment. Am J Transl Res 2015;7(6):1116-1125. (Full text, PDF).

Tomohiro Yazawa, Kimihiro Shimizu, Kyoichi Kaira, Toshiteru Nagashima, Yoichi Ohtaki, Jun Atsumi, Kai Obayashi, Shushi Nagamori, Yoshikatsu Kanai, Tetsunari Oyama, Izumi Takeyoshi: Clinical significance of coexpression of L-type amino acid transporter 1 (LAT1) and ASC amino acid transporter 2 (ASCT2) in lung adenocarcinoma. Am J Transl Res 2015;7(6):1126-1139. (Full text, PDF).

Wen Quan Jonathan Goh, Ghim Siong Ow, Vladimir A Kuznetsov, Shirly Chong, Yoon Pin Lim: DLAT subunit of the pyruvate dehydrogenase complex is upregulated in gastric cancer-implications in cancer therapy. Am J Transl Res 2015;7(6):1140-1151. (Full text, PDF, Supplementary Data).

Da Li, Jiao Jiao, Yi-Ming Zhou, Xiu-Xia Wang: Epigenetic regulation of traf2- and Nck-interacting kinase (TNIK) in polycystic ovary syndrome. Am J Transl Res 2015;7(6):1152-1160. (Full text, PDF).

Kyoichi Kaira, Kazuto Nakamura, Takashi Hirakawa, Hisao Imai, Hideyuki Tominaga, Noboru Oriuchi, Shushi Nagamori, Yoshikatsu Kanai, Norifumi Tsukamoto, Tetsunari Oyama, Takayuki Asao, Takashi Minegishi: Prognostic significance of L-type amino acid transporter 1 (LAT1) expression in patients with ovarian tumors. Am J Transl Res 2015;7(6):1161-1171. (Full text, PDF).

Tao Xu, Ying Jiang, Yong Yan, Hongxiang Wang, Chengyin Lu, Hanchong Xu, Weiqing Li, Da Fu, Yicheng Lu, Juxiang Chen: VSIG4 is highly expressed and correlated with poor prognosis of high-grade glioma patients. Am J Transl Res 2015;7(6):1172-1180. (Full text, PDF).

Gregory M Hayes, Belinda Cairns, Zoia Levashova, Lawrence Chinn, Myra Perez, Jan-Willem Theunissen, Sindy Liao-Chan, Abel Bermudez, Mark R Flory, Karl J Schweighofer, Edward H van der Horst: CD39 is a promising therapeutic antibody target for the treatment of soft tissue sarcoma. Am J Transl Res 2015;7(6):1181-1188. (Full text, PDF).