AJTR Copyright © 2009-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 8, Number 1:1-245;2016
American Journal of Translational Research


Xin Wu, Chang-Lei Cui, Wei-Lun Chen, Zhong-Ying Fu, Xiang-Yan Cui, Xu Gong: miR-144 suppresses the growth and metastasis of laryngeal squamous cell carcinoma by targeting IRS1. Am J Transl Res 2016;8(1):1-11. (Full text, PDF).

Mayun Chen, Hui Cai, Chang Yu, Peiliang Wu, Yangyang Fu, Xiaomei Xu, Rong Fan, Cunlai Xu, Yanfan Chen, Liangxing Wang, Xiaoying Huang: Salidroside exerts protective effects against chronic hypoxia-induced pulmonary arterial hypertension via AMPKα1-dependent pathways. Am J Transl Res 2016;8(1):12-27. (Full text, PDF).

Zhiyong Wu, Feifeng Dai, Wei Ren, Huagang Liu, Bowen Li, Jinxing Chang: Angiotensin II induces apoptosis of human pulmonary microvascular endothelial cells in acute aortic dissection complicated with lung injury patients through modulating the expression of monocyte chemoattractant protein-1. Am J Transl Res 2016;8(1):28-36. (Full text, PDF).

Ding-Sheng Jiang, Xin Yi, Bo Huo, Xin-Xin Liu, Rui Li, Xue-Hai Zhu, Xiang Wei: The potential role of lysosome-associated membrane protein 3 (LAMP3) on cardiac remodelling. Am J Transl Res 2016;8(1):37-48. (Full text, PDF).

Yulan Wu, Congli Jiang, Meng Li, Haiqiong Yu, Xiaojun Xiao, Xiaoqin Fan, Jianli Lin, Xiaoyu Liu, Min Zhang, Pingchang Yang, Zhigang Liu: Der f 21, a novel allergen from dermatophagoides farina. Am J Transl Res 2016;8(1):49-59. (Full text, PDF).

Sameer N Goyal, Umesh B Mahajan, Govind Chandrayan, Vivek S Kumawat, Sarika Kamble, Pradip Patil, Yogeeta O Agrawal, Chandragouda R Patil, Shreesh Ojha: Protective effect of oleanolic acid on oxidative injury and cellular abnormalities in doxorubicin induced cardiac toxicity in rats. Am J Transl Res 2016;8(1):60-69. (Full text, PDF).

Bo Xiong, Qiqing Shi, Hao Fang: Dexmedetomidine alleviates postoperative cognitive dysfunction by inhibiting neuron excitation in aged rats. Am J Transl Res 2016;8(1):70-80. (Full text, PDF).

Kazumi Tanaka, Kimihiro Shimizu, Seiichi Kakegawa, Yoichi Ohtaki, Toshiteru Nagashima, Kyoichi Kaira, Jun Horiguchi, Tetsunari Oyama, Izumi Takeyoshi: Prognostic significance of aromatase and estrogen receptor beta expression in EGFR wild-type lung adenocarcinoma. Am J Transl Res 2016;8(1):81-97. (Full text, PDF).

Jun Dou, Yaoyao Ni, Xiangfeng He, Di Wu, Miao Li, Songyan Wu, Rong Zhang, Mei Guo, Fengsu Zhao: Decreasing lncRNA HOTAIR expression inhibits human colorectal cancer stem cells. Am J Transl Res 2016;8(1):98-108. (Full text, PDF).

Haijun Li, Lei Yang, Jinhua Chen, Hao Xie, Weizhong Tian, Xiaojian Cao: Magnetic resonance imaging-based anatomical study of the multifidus-longissimus cleavage planes in the lumbar spine. Am J Transl Res 2016;8(1):109-116. (Full text, PDF).

Bin Liu, Shengting Ma, Tao Wang, Chengjun Zhao, Yi Li, Jie Yin, Cuixia Liu, Chengzhi Gao, Ling Sun, Wenwei Yue, Huapeng Yu, Ruyi Jia: A novel rat model of heart failure induced by high methionine diet showing evidence of association between hyperhomocysteinemia and activation of NF-kappaB. Am J Transl Res 2016;8(1):117-124. (Full text, PDF).

Cuicui Shi, Guangming Li, Yanyan Tong, Yilin Deng, Jiangao Fan: Role of CTGF gene promoter methylation in the development of hepatic fibrosis. Am J Transl Res 2016;8(1):125-132. (Full text, PDF).

Xiang Mao, Guozhuan Miao, Xiaogang Tao, Shuyu Hao, Hao Zhang, Huan Li, Zonggang Hou, Runfa Tian, Te Lu, Jun Ma, Xiaodong Zhang, Hongwei Cheng, Baiyun Liu: Saikosaponin a protects TBI rats after controlled cortical impact and the underlying mechanism. Am J Transl Res 2016;8(1):133-141. (Full text, PDF).

Zhishuang Li, Jingjing Cui, Qiong Yu, Xiaojuan Wu, Aifeng Pan, Li Li: Evaluation of CCND1 amplification and CyclinD1 expression: diffuse and strong staining of CyclinD1 could have same predictive roles as CCND1 amplification in ER positive breast cancers. Am J Transl Res 2016;8(1):142-153. (Full text, PDF).

Muhammad Luqman Nasaruddin, Christian Hölscher, Patrick Kehoe, Stewart Francis Graham, Brian Desmond Green: Wide-ranging alterations in the brain fatty acid complement of subjects with late Alzheimer’s disease as detected by GC-MS. Am J Transl Res 2016;8(1):154-165. (Full text, PDF).

Clara Hwang, Seema Sethi, Lance K Heilbrun, Nilesh S Gupta, Dhananjay A Chitale, Wael A Sakr, Mani Menon, James O Peabody, Daryn W Smith, Fazlul H Sarkar, Elisabeth I Heath: Anti-androgenic activity of absorption-enhanced 3, 3’-diindolylmethane in prostatectomy patients. Am J Transl Res 2016;8(1):166-176. (Full text, PDF).

Shanhua Mao, Fei Wu, Xinyi Cao, Min He, Naijia Liu, Huihui Wu, Zhihong Yang, Qiang Ding, Xuanchun Wang: TDRP deficiency contributes to low sperm motility and is a potential risk factor for male infertility. Am J Transl Res 2016;8(1):177-187. (Full text, PDF).

Guo-Qing Song, Yi Zhao: Kisspeptin 10 inhibits the Warburg effect in breast cancer through the Smad signaling pathway: both in vitro and in vivo. Am J Transl Res 2016;8(1):188-195. (Full text, PDF).

Qing-Bin Zhang, Li-Ming Chen, Min Li, Yu-Qi Cui, Chuan-Yan Zhao, Lian-Qun Cui: Influence of chronic kidney disease on the outcome of patients with chronic total occlusion. Am J Transl Res 2016;8(1):196-208. (Full text, PDF).

Min-Dan Xu, Xian-Zheng Wu, Yun Zhou, Ying Xue, Ke-Qin Zhang: Proteomic characteristics of circulating microparticles in patients with newly-diagnosed type 2 diabetes. Am J Transl Res 2016;8(1):209-220. (Full text, PDF).

Wen-Yan Song, Qing-Ling Yang, Wan-Li Zhao, Hai-Xia Jin, Gui-Dong Yao, Zhao-Feng Peng, Sen-Lin Shi, Hong-Yi Yang, Xiang-Yang Zhang, Ying-Pu Sun: The effects of anticancer drugs TSA and GSK on spermatogenesis in male mice. Am J Transl Res 2016;8(1):221-229. (Full text, PDF).

Yiying Wang, Li Li, Yue Wang, Sarah Ngocvi Tang, Wenxin Zheng: Fallopian tube secretory cell expansion: a sensitive biomarker for ovarian serous carcinogenesis. Am J Transl Res 2016;8(1):230-238. (Retracted, Full text, PDF).

Yanbo Wang, Xinshun Gu, Weize Fan, Yanming Fan, Wei Li, Xianghua Fu: Effects of recombinant human brain natriuretic peptide on renal function in patients with acute heart failure following myocardial infarction. Am J Transl Res 2016;8(1):239-245. (Full text, PDF).