AJTR Copyright © 2009-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 8, Number 2:246-1301;2016
American Journal of Translational Research


Xiaoling Zhou, Yifei Li, Xiaozhe Shi, Chun Ma: An overview on therapeutics attenuating amyloid β level in Alzheimer’s disease: targeting neurotransmission, inflammation, oxidative stress and enhanced cholesterol levels. Am J Transl Res 2016;8(2):246-269. (Full text, PDF).

Zhui Li, Wei Ren, Qiu Zeng, Siyu Chen, Mao Zhang, Yu Zhao, Jun Cheng, Xuehu Wang: Effects of survivin on angiogenesis in vivo and in vitro. Am J Transl Res 2016;8(2):270-283. (Full text, PDF).

Zhang-Feng Dou, Ya-Rong Guo, Jin-Chun Liu, Ning Li, Bao Chai, Xiu-Qing Li, Rong Fu, Xiao-Juan Wang: Ameliorative effects of glycine in an experimental nonalcoholic steatohepatitis and its correlation between TREM-1 and TREM-2. Am J Transl Res 2016;8(2):284-297. (Full text, PDF).

Xinming Zhuang, Changfeng Fu, Wanguo Liu, Yuanyi Wang, Feng Xu, Qi Zhang, Yadong Liu, Yi Liu: Ulmus davidiana extract improves lumbar vertebral parameters in ovariectomized osteopenic rats. Am J Transl Res 2016;8(2):298-313. (Full text, PDF).

Luciana Bordin, Carlo Saccardi, Gabriella Donà, Chiara Sabbadin, Alessandra Andrisani, Guido Ambrosini, Mario Plebani, Anna Maria Brunati, Eugenio Ragazzi, Salvatore Gizzo, Decio Armanini: Mineralocorticoid receptor is involved in the aldosterone pathway in human red blood cells. Am J Transl Res 2016;8(2):314-328. (Full text, PDF).

Wenbin Jiang, Zhengwei Li, Wei Zhao, Hao Chen, Youyang Wu, Yi Wang, Zhida Shen, Jialin He, Shengyu Chen, Jiefang Zhang, Guosheng Fu: Breviscapine attenuatted contrast medium-induced nephropathy via PKC/Akt/MAPK signalling in diabetic mice. Am J Transl Res 2016;8(2):329-341. (Full text, PDF).

Hsiu-Chu Chou, Yuan-Tsung Li, Chung-Ming Chen: Human mesenchymal stem cells attenuate experimental bronchopulmonary dysplasia induced by perinatal inflammation and hyperoxia. Am J Transl Res 2016;8(2):342-353. (Full text, PDF).

Shi Zhang, Xiaoyan Han, Bo Wei, Jiafeng Fang, Hongbo Wei: RSPO2 enriches LGR5+ spheroid colon cancer stem cells and promotes its metastasis by epithelial-mesenchymal transition. Am J Transl Res 2016;8(2):354-364. (Full text, PDF).

Yun Zhang, Weijie Chen, Yanping Xu, Hang Liu, Yunlin Chen, Hanxuan Yang, Yuehui Yin: Nerve distribution of canine pulmonary arteries and potential clinical implications. Am J Transl Res 2016;8(2):365-374. (Full text, PDF).

Xin Wang, Yu Xiong, Congji Zhang, Jixiang Zhou, Jun Yang, Kun Wang, Xiyan Xia: Experimental study on inhibition of the growth of human adenoid cystic cancer cells by RNA interference targeting against survivingene. Am J Transl Res 2016;8(2):375-383. (Full text, PDF).

Chun-Yao Huang, Chun-Ming Shih, Nai-Wen Tsao, Yi-Wen Lin, Chun-Che Shih, Kuang-Hsing Chiang, Song-Kun Shyue, Yu-Jia Chang, Chi-Kun Hsieh, Feng-Yen Lin: The GroEL protein of Porphyromonas gingivalis regulates atherogenic phenomena in endothelial cells mediated by upregulating toll-like receptor 4 expression. Am J Transl Res 2016;8(2):384-404. (Full text, PDF).

Haiyu Wang, Yusheng Chen, Jun Han, Qingyang Meng, Qiulei Xi, Guohao Wu, Bo Zhang: DCAF4L2 promotes colorectal cancer invasion and metastasis via mediating degradation of NFκb negative regulator PPM1B. Am J Transl Res 2016;8(2):405-418. (Full text, PDF).

Xing Yan, Nuo Xu, Cen Meng, Bianhong Wang, Jinghong Yuan, Caiyun Wang, Yang Li: Generation of induced pluripotent stem cells from human mesenchymal stem cells of parotid gland origin. Am J Transl Res 2016;8(2):419-432. (Full text, PDF).

Zenan Xia, Pei Ma, Nan Wu, Xinlin Su, Jun Chen, Chao Jiang, Sen Liu, Weisheng Chen, Bupeng Ma, Xu Yang, Yufen Ma, Xisheng Weng, Guixing Qiu, Shishu Huang, Zhihong Wu: Altered function in cartilage derived mesenchymal stem cell leads to OA-related cartilage erosion. Am J Transl Res 2016;8(2):433-446. (Full text, PDF).

Quan Li, Yaohui Wu, Yongkang Zhang, Huapeng Sun, Zhaoli Lu, Ke Du, Shanshan Fang, Weiming Li: miR-125b regulates cell progression in chronic myeloid leukemia via targeting BAK1. Am J Transl Res 2016;8(2):447-459. (Full text, PDF).

Li Song, Sen Shi, Wei Jiang, Xueru Liu, Yanzheng He: Protective role of propofol on the kidney during early unilateral ureteral obstruction through inhibition of epithelial-mesenchymal transition. Am J Transl Res 2016;8(2):460-472. (Full text, PDF).

Hui Feng, Ying Dong, Jing Wu, Yuan Qiao, Ge Zhu, Haofan Jin, Jiuwei Cui, Wei Li, Yong-Jun Liu, Jingtao Chen, Yanqiu Song: Epirubicin pretreatment enhances NK cell-mediated cytotoxicity against breast cancer cells in vitro. Am J Transl Res 2016;8(2):473-484. (Full text, PDF).

Fangchao Gong, Ping Ren, Yan Zhang, Jindong Jiang, Hong Zhang: MicroRNAs-491-5p suppresses cell proliferation and invasion by inhibiting IGF2BP1 in non-small cell lung cancer. Am J Transl Res 2016;8(2):485-495. (Full text, PDF).

Guang-Yao Zhou, Chen-Wei Pan, Ling-Xiang Jin, Jian-Jian Zheng, Yong-Xiang Yi: Neoalbaconol inhibits cell growth of human cholangiocarcinoma cells by up-regulating PTEN. Am J Transl Res 2016;8(2):496-505. (Full text, PDF).

Fang Yang, Zonglei Xu, Shaobin Duan, Min Luo: MicroRNA-541 promotes the proliferation of vascular smooth muscle cells by targeting IRF7. Am J Transl Res 2016;8(2):506-515. (Full text, PDF).

Ming-Xiang Zou, Guo-Hua Lv, Jing Li, Xiao-Ling She, Yi Jiang: Upregulated human telomerase reverse transcriptase (hTERT) expression is associated with spinal chordoma growth, invasion and poor prognosis. Am J Transl Res 2016;8(2):516-529. (Full text, PDF).

Jinfeng Wang, Huihua Chen, Yuanyuan Wang, Xin Cai, Minji Zou, Tao Xu, Min Wang, Jiaxi Wang, Donggang Xu: Therapeutic efficacy of a mutant of keratinocyte growth factor-2 on trinitrobenzene sulfonic acid-induced rat model of Crohn’s disease. Am J Transl Res 2016;8(2):530-543. (Full text, PDF).

Ying Zhao, Sheng-Li Liu, Jian Xie, Mao-Qian Ding, Meng-Zhu Lu, Lan-Fang Zhang, Xiu-Hua Yao, Bai Hu, Wen-Sheng Lu, Xiao-Dong Zheng: NEDD4 single nucleotide polymorphism rs2271289 is associated with keloids in Chinese Han population. Am J Transl Res 2016;8(2):544-555. (Full text, PDF).

Liqin Xu, Huilin Guo, Cheng Li, Jie Xu, Wei Fang, Xing Long: A time-dependent degeneration manner of condyle in rat CFA-induced inflamed TMJ. Am J Transl Res 2016;8(2):556-567. (Full text, PDF).

Jianli Lin, Hui Wang, Meng Li, Zhilin Liang, Congli Jiang, Yulan Wu, Zhigang Liu, Pingchang Yang, Xiaoyu Liu: Characterization and analysis of a cDNA coding for the group 29b (Der f 29b) allergen of Dermatophagoides farinae. Am J Transl Res 2016;8(2):568-577. (Full text, PDF).

Guoqing Ding, Shicheng Yu, Sheng Cheng, Gonghui Li, Yanlan Yu: Androgen receptor (AR) promotes male bladder cancer cell proliferation and migration via regulating CD24 and VEGF. Am J Transl Res 2016;8(2):578-587. (Full text, PDF).

Miao Zheng, Pan Zhou, Kai Zheng, Li Meng, Xian Liu, Mengdi Chu, Jie Lu, Lingli Dong: A special subtype of POEMS syndrome: IgG4 subtype. Am J Transl Res 2016;8(2):588-596. (Full text, PDF).

Shujun Li, Xuebo Qin, Yanjie Li, Anrui Guo, Liguo Ma, Fang Jiao, Song Chai: AKAP4 mediated tumor malignancy in esophageal Cancer. Am J Transl Res 2016;8(2):597-605. (Full text, PDF).

Beiyun Wang, Yuan Zhong, Dong Huang, Jingbo Li: Macrophage autophagy regulated by miR-384-5p-mediated control of Beclin-1 plays a role in the development of atherosclerosis. Am J Transl Res 2016;8(2):606-614. (Full text, PDF).

Jianjun Wang, Jianhong Wu, Yang Cheng, Yibiao Jiang, Guangxin Li: Over-expression of microRNA-223 inhibited the proinflammatory responses in Helicobacter pylori-infection macrophages by down-regulating IRAK-1. Am J Transl Res 2016;8(2):615-622. (Full text, PDF).

Bin Kong, Gan-Bin Liu, Jun-Ai Zhang, Xiao-Xia Fu, Wen-Yu Xiang, Yu-Chi Gao, Yuan-Bin Lu, Xian-Jing Wu, Feng Qiu, Wan-Dang Wang, Lai-Long Yi, Ji-Xin Zhong, Zheng W Chen, Jun-Fa Xu: Elevated serum IL-35 and increased expression of IL-35-p35 or -EBI3 in CD4+CD25+ T cells in patients with active tuberculosis. Am J Transl Res 2016;8(2):623-633. (Full text, PDF).

Hongmiao Ren, Weiwei Guo, Wei Liu, Weiqiang Gao, Dinghua Xie, Tuanfang Yin, Shiming Yang, Jihao Ren: DAPT mediates atoh1 expression to induce hair cell-like cells. Am J Transl Res 2016;8(2):634-643. (Full text, PDF).

Jiangping Song, Mangyuan Wang, Xiao Chen, Li Liu , Liang Chen, Zhizhao Song, Xiao Teng, Yong Xing, Kai Chen, Kun Zhao, Jianfeng Hou, Pingchang Yang: Prolactin mediates effects of chronic psychological stress on induction of fibrofatty cells in the heart. Am J Transl Res 2016;8(2):644-652. (Full text, PDF).

Xiebing Bao, Qian Zhu, Shengli Xue, Xiaohui Hu, Xiao Ma, Feng Chen, Suning Chen, Aining Sun, Depei Wu, Jianhua Yu, Xiaojin Wu, Huiying Qiu: Cytomegalovirus induces strong antileukemic effect in acute myeloid leukemia patients following sibling HSCT without ATG-containing regimen. Am J Transl Res 2016;8(2):653-661. (Full text, PDF).

Hong Ding, Yanyan Xu, Di Gao, Lei Wang: Glioma-associated oncogene homolog 1 promotes epithelial-mesenchymal transition in human renal tubular epithelial cell. Am J Transl Res 2016;8(2):662-669. (Full text, PDF).

Yun Luo, Jie-Ying Wu, Guo-Liang Hou, Min-Hua Lu, Zhi Shi, Jin-Ming Di: ODAM is a predictor for biomedical recurrence and inhibits the migration and invasion of prostate cancer. Am J Transl Res 2016;8(2):670-679. (Full text, PDF).

Zhongwei Wang, Yingying Jin, Hongtao Ren, Xiulong Ma, Baofeng Wang, Yali Wang: Downregulation of the long non-coding RNA TUSC7 promotes NSCLC cell proliferation and correlates with poor prognosis. Am J Transl Res 2016;8(2):680-687. (Full text, PDF).

Feifei Chen, Yanzong Yang, Rongfeng Zhang, Shulong Zhang, Yingxue Dong, Xiaomeng Yin, Dong Chang, Zhiqiang Yang, Kejing Wang, Lianjun Gao, Yunlong Xia: Polymorphism rs2200733 at chromosome 4q25 is associated with atrial fibrillation recurrence after radiofrequency catheter ablation in the Chinese Han population. Am J Transl Res 2016;8(2):688-697. (Full text, PDF).

Jing Qi, Gui-Qin Li, Zhen Dong, Wei Zhou: Transformation of tobacco plants by Yali PPO-GFP fusion gene and observation of subcellular localization. Am J Transl Res 2016;8(2):698-704. (Full text, PDF).

Tongming Zhu, Hailiang Tang, Yiwen Shen, Qisheng Tang, Luping Chen, Zhifu Wang, Ping Zhou, Feng Xu, Jianhong Zhu: Transplantation of human induced cerebellar granular-like cells improves motor functions in a novel mouse model of cerebellar ataxia. Am J Transl Res 2016;8(2):705-718. (Full text, PDF).

Yunyun Li, Zhongzu Zhang, Xiaojing Zhang, Ying Lin, Tangshu Luo, Zhenghua Xiao, Qin Zhou: A dual PI3K/AKT/mTOR signaling inhibitor miR-99a suppresses endometrial carcinoma. Am J Transl Res 2016;8(2):719-731. (Full text, PDF).

Ke Xue, Xiaodie Zhang, Lin Qi, Jia Zhou, Kai Liu: Isolation, identification, and comparison of cartilage stem progenitor/cells from auricular cartilage and perichondrium. Am J Transl Res 2016;8(2):732-741. (Full text, PDF).

Xin Yu, Zheng Li, Jianxiong Shen: BRD7: a novel tumor suppressor gene in different cancers. Am J Transl Res 2016;8(2):742-748. (Full text, PDF).

Qiang Cai, Long Wang, Gang Deng, Junhui Liu, Qianxue Chen, Zhibiao Chen: Systemic delivery to central nervous system by engineered PLGA nanoparticles. Am J Transl Res 2016;8(2):749-764. (Full text, PDF).

Qin Yang, Guo-Wei He, Malcolm John Underwood, Cheuk-Man Yu: Cellular and molecular mechanisms of endothelial ischemia/reperfusion injury: perspectives and implications for postischemic myocardial protection. Am J Transl Res 2016;8(2):765-777. (Full text, PDF).

Hung-I Lu, Sheng-Ying Chung, Yi-Ling Chen, Tein-Hung Huang, Yen-Yi Zhen, Chu-Feng Liu, Meng-Wei Chang, Yung-Lung Chen, Jiunn-Jye Sheu, Sarah Chua, Hon-Kan Yip, Fan-Yen Lee: Exendin-4 therapy still offered an additional benefit on reducing transverse aortic constriction-induced cardiac hypertrophy-caused myocardial damage in DPP-4 deficient rats. Am J Transl Res 2016;8(2):778-798. (Full text, PDF).

Wenmin Jiang, Luosheng Tang, Jun Zeng, Baihua Chen: Adeno-associated virus mediated SOD gene therapy protects the retinal ganglion cells from chronic intraocular pressure elevation induced injury via attenuating oxidative stress and improving mitochondrial dysfunction in a rat model. Am J Transl Res 2016;8(2):799-810. (Full text, PDF).

Xiang-Yu Kong, Deng-Cheng Zhang, Wen-Xin Zhuang, Su-Hang Hua, Yue Dai, Yang-Yang Yuan, Li-Li Feng, Qian Huang, Bo-Gang Teng, Xiu-Yi Yu, Wen-Zhi Liu, Yong-Xing Zhang: AKAP95 promotes cell cycle progression via interactions with cyclin E and low molecular weight cyclin E. Am J Transl Res 2016;8(2):811-826. (Full text, PDF).

Xiao-Lei Wang, Jing Zhao, Li Qin, Jing-Li Cao: VEGFR-3 blocking deteriorates inflammation with impaired lymphatic function and different changes in lymphatic vessels in acute and chronic colitis. Am J Transl Res 2016;8(2):827-841. (Full text, PDF).

Guanghui Chu, Juntang Li, Yali Zhao, Ningning Liu, Xiaoshan Zhu, Qinqin Liu, Dong Wei, Chunfang Gao: Identification and verification of PRDX1 as an inflammation marker for colorectal cancer progression. Am J Transl Res 2016;8(2):842-859. (Full text, PDF).

Peng Wang, Minjie Sheng, Bing Li, Yaping Jiang, Yihui Chen: High osmotic pressure increases reactive oxygen species generation in rabbit corneal epithelial cells by endoplasmic reticulum. Am J Transl Res 2016;8(2):860-870. (Full text, PDF).

Duanyang Han, Yixun Chen, Yuhui Kou, Jian Weng, Bo Chen, Youlai Yu, Peixun Zhang, Baoguo Jiang: Profiling of the dynamically alteredgene expression in peripheral nerve injury using NGS RNA sequencing technique. Am J Transl Res 2016;8(2):871-884. (Full text, PDF).

Nagendran Tharmalingam, Min Park, Min Ho Lee, Hyun Jun Woo, Hyun Woo Kim, Ji Yeong Yang, Ki-Jong Rhee, Jong-Bae Kim: Piperine treatment suppresses Helicobacter pylori toxin entry in to gastric epithelium and minimizes β-catenin mediated oncogenesis and IL-8 secretion in vitro. Am J Transl Res 2016;8(2):885-898. (Full text, PDF).

Lijuan Cao, Defeng Pan, Dongye Li, Yanbin Zhang, Qiuping Chen, Tongda Xu, Wenhua Li, Wanling Wu: Relation between anti-atherosclerotic effects of IRAK4 and modulation of vascular smooth muscle cell phenotype in diabetic rats. Am J Transl Res 2016;8(2):899-910. (Full text, PDF).

Yilan Zhen, Caijuan Ding, Jiaqiang Sun, Yanan Wang, Sheng Li, Liuyi Dong: Activation of the calcium-sensing receptor promotes apoptosis by modulating the JNK/p38 MAPK pathway in focal cerebral ischemia-reperfusion in mice. Am J Transl Res 2016;8(2):911-921. (Full text, PDF).

Ge Xu, Ge Kuang, Wengao Jiang, Rong Jiang, Dianming Jiang: Polydatin promotes apoptosis through upregulation the ratio of Bax/Bcl-2 and inhibits proliferation by attenuating the β-catenin signaling in human osteosarcoma cells. Am J Transl Res 2016;8(2):922-931. (Full text, PDF).

Lijia Xuan, Lingmei Qu, Han Zhou, Peng Wang, Haoyang Yu, Tianyi Wu, Xin Wang, Qiuying Li, Linli Tian, Ming Liu, Yanan Sun: Circular RNA: a novel biomarker for progressive laryngeal cancer. Am J Transl Res 2016;8(2):932-939. (Full text, PDF).

William L Harryman, Erika Pond, Parminder Singh, Andrew S Little, Jennifer M Eschbacher, Raymond B Nagle, Anne E Cress: Laminin-binding integrin gene copy number alterations in distinct epithelial-type cancers. Am J Transl Res 2016;8(2):940-954. (Full text, PDF).

Quan Li, Yaohui Wu, Jian Zhang, Tienan Yi, Weiming Li: MicroRNA-130a regulates cell malignancy by targeting RECK in chronic myeloid leukemia. Am J Transl Res 2016;8(2):955-967. (Full text, PDF).

Ting Wang, Xia Gong, Rong Jiang, Hongzhong Li, Weimin Du, Ge Kuang: Ferulic acid inhibits proliferation and promotes apoptosis via blockage of PI3K/Akt pathway in osteosarcoma cell. Am J Transl Res 2016;8(2):968-980. (Full text, PDF).

Chun-E Jia, Dingyuan Jiang, Huaping Dai, Fei Xiao, Chen Wang: Pendrin, an anion exchanger on lung epithelial cells, could be a novel target for lipopolysaccharide-induced acute lung injury mice. Am J Transl Res 2016;8(2):981-992. (Full text, PDF).

Shize Li, Xuecheng Lv, Kaihua Zhai, Ruyan Xu, Yong Zhang, Songyao Zhao, Xiaoming Qin, Liujie Yin, Jiyu Lou: MicroRNA-7 inhibits neuronal apoptosis in a cellular Parkinson’s disease model by targeting Bax and Sirt2. Am J Transl Res 2016;8(2):993-1004. (Full text, PDF).

Ningning Peng, Shuming Gao, Xu Guo, Guangya Wang, Cai Cheng, Min Li, Kehun Liu: Silencing of VEGF inhibits human osteosarcoma angiogenesis and promotes cell apoptosis via VEGF/PI3K/AKT signaling pathway. Am J Transl Res 2016;8(2):1005-1015. (Full text, PDF).

Roshantha AS Chandraratna, Randolph J Noelle, Elizabeth C Nowak: Treatment with retinoid X receptor agonist IRX4204 ameliorates experimental autoimmune encephalomyelitis. Am J Transl Res 2016;8(2):1016-1026. (Full text, PDF).

Zifeng Xu , Bin Yang, Jianhai Zhang, Jijian Zheng: The regulation of sGC on the rat model of neuropathic pain is mediated by 5-HT1ARs and NO/cGMP pathway. Am J Transl Res 2016;8(2):1027-1036. (Full text, PDF).

Ting-Yi Sun, Hong-Jian Xie, Hui He, Zhen Li, Ling-Fei Kong: miR-26a inhibits the proliferation of ovarian cancer cells via regulating CDC6 expression. Am J Transl Res 2016;8(2):1037-1046. (Full text, PDF).

Baochun Wang, Yixiong Li, Fengbo Tan, Zhanxiang Xiao: Chinese herb derived-Rocaglamide A is a potent inhibitor of pancreatic cancer cells. Am J Transl Res 2016;8(2):1047-1054. (Full text, PDF).

Jianjun Wang, Yongliang Yao, Jianhong Wu, Zhiyong Deng, Tao Gu, Xin Tang, Yang Cheng, Guangxin Li: The mechanism of cytoskeleton protein β-actin and cofilin-1 of macrophages infected by Mycobacterium avium. Am J Transl Res 2016;8(2):1055-1063. (Full text, PDF).

Li Jiang, Qi Cheng, Binhao Zhang, Mingzhi Zhang: IL-13 induces the expression of 11βHSD2 in IL-13Rα2 dependent manner and promotes the malignancy of colorectal cancer. Am J Transl Res 2016;8(2):1064-1072. (Full text, PDF).

Xunjun Ni, Haiyan Wang: Silymarin attenuated hepatic steatosis through regulation of lipid metabolism and oxidative stress in a mouse model of nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD). Am J Transl Res 2016;8(2):1073-1081. (Full text, PDF).

Beiguang Xing, Cong Ren: Tumor-suppressive miR-99a inhibits cell proliferation via targeting of TNFAIP8 in osteosarcoma cells. Am J Transl Res 2016;8(2):1082-1090. (Full text, PDF).

Nian-Qin Yang, Xiao-Jin Luo, Jian Zhang, Guo-Min Wang, Jian-Ming Guo: Crosstalk between Meg3 and miR-1297 regulates growth of testicular germ cell tumor through PTEN/PI3K/AKT pathway. Am J Transl Res 2016;8(2):1091-1099. (Full text, PDF).

Jie Hao, Hong Du, Weiwei Li, Fan Liu, Jingchao Lu, Xiuchun Yang, Wei Cui: Anthocyanins protected hearts against ischemic injury by reducing MMP-2 activity via Akt/P38 pathways. Am J Transl Res 2016;8(2):1100-1107. (Full text, PDF).

Jin Liu, Liang Shang, Jiyong Liu, Chengyong Qin: A novel biodegradable esophageal stent: results from mechanical and animal experiments. Am J Transl Res 2016;8(2):1108-1114. (Full text, PDF).

Hui Gao, Yongji Liu, Kan Li, Tianhui Wu, Jianjun Peng, Fanbo Jing: Hispidulin induces mitochondrial apoptosis in acute myeloid leukemia cells by targeting extracellular matrix metalloproteinase inducer. Am J Transl Res 2016;8(2):1115-1132. (Full text, PDF).

Ke-Jie Chang, Meng-Hang Yang, Jin-Cheng Zheng, Bing Li, Wei Nie: Arsenic trioxide inhibits cancer stem-like cells via down-regulation of Gli1 in lung cancer. Am J Transl Res 2016;8(2):1133-1143. (Full text, PDF).

Yu’e Sun, Juan Zhang, Yishan Lei, Cui’e Lu, Bailing Hou, Zhengliang Ma, Xiaoping Gu: Activation of spinal MrgC-Gi-NR2B-nNOS signaling pathway by Mas oncogene-related gene C receptor agonist bovine adrenal medulla 8-22 attenuates bone cancer pain in mice. Am J Transl Res 2016;8(2):1144-1154. (Full text, PDF).

Xiyuan Dong, Cong Sui, Kai Huang, Lan Wang, Dan Hu, Ting Xiong, Rui Wang, Hanwang Zhang: MicroRNA-223-3p suppresses leukemia inhibitory factor expression and pinopodes formation during embryo implantation in mice. Am J Transl Res 2016;8(2):1155-1163. (Full text, PDF).

Zhiming Ma, Dacheng Wen, Xudong Wang, Longfei Yang, Tianzhou Liu, Jingjing Liu, Jiaming Zhu, Xuedong Fang: Growth inhibition of human gastric adenocarcinoma cells in vitro by STO-609 is independent of calcium/calmodulin-dependent protein kinase kinase-beta and adenosine monophosphate-activated protein kinase. Am J Transl Res 2016;8(2):1164-1171. (Full text, PDF).

Yan Zhuang, Lei Yang, Haijun Li, Yajun Ren, Xiaojian Cao: A novel technique of unilateral percutaneous kyphoplasty achieves effective biomechanical strength and reduces radiation exposure. Am J Transl Res 2016;8(2):1172-1179. (Full text, PDF).

An-Ran Wang, Jun Su, Song Zhang, Lin Yang: Radial pulse waveform and parameters in different types of athletes. Am J Transl Res 2016;8(2):1180-1189. (Full text, PDF).

Zhi Chen, Shuohui Gao, Dayv Wang, Defeng Song, Ye Feng: Colorectal cancer cells are resistant to anti-EGFR monoclonal antibody through adapted autophagy. Am J Transl Res 2016;8(2):1190-1196. (Full text, PDF).

Qichun Zhang, Huimin Bian, Liwei Guo, Huaxu Zhu: Pharmacologic preconditioning with berberine attenuating ischemia-induced apoptosis and promoting autophagy in neuron. Am J Transl Res 2016;8(2):1197-1207. (Full text, PDF).

Li Jun Xu, Yu Chang Wang, Hong Wen Lan, Jun Li, Tian Xia: Grb2-associated binder-2 gene promotes migration of non-small cell lung cancer cells via Akt signaling pathway. Am J Transl Res 2016;8(2):1208-1217. (Full text, PDF).

Lei Zhan, Yao-Zhen Pan, Ling Chen, Hao Zhang, Hong Zhang, Jian Song, Chi-Meng Tzeng, Cheng-Yi Sun: Prevalence of ABCB4 polymorphisms in gallstone disease in han-Chinese population. Am J Transl Res 2016;8(2):1218-1227. (Full text, PDF).

Serap Kaya, Mahmut Gumus, Yesim Gurbuz, Devrim Cabuk, Ozgur Acikgoz, Suleyman Temiz, Kazim Uygun: The prognostic value of β-catenin and LEF-1 expression in patients with operable gastric carcinoma. Am J Transl Res 2016;8(2):1228-1236. (Full text, PDF).

Hongjing Yu, Mingyuan Wu, Bin Wen, Ningyun Sun, Di Xiang, Jing Zhang, Shunying Zhu, Shunyan Weng, Yan Yu, Wei Han: Antagonist effect of Interleukin 1 receptor on normal thymopoiesis and thymus toxicity of 5-azacytidine in mouse. Am J Transl Res 2016;8(2):1237-1245. (Full text, PDF).

Lantao Wang, Yong Li, Hao Qin, Dong Xing, Jie Su, Zhenjie Hu: Crosstalk between ACE2 and PLGF regulates vascular permeability during acute lung injury. Am J Transl Res 2016;8(2):1246-1252. (Full text, PDF).

Hanchong Xu, Yihong Chen, Cong Tan, Tao Xu, Yongyan, Rong Qin, Qilin Huang, Chengyin Lu, Chun Liang, Yicheng Lu, Hongxiang Wang, Juxiang Chen: High expression of WDR1 in primary glioblastoma is associated with poor prognosis. Am J Transl Res 2016;8(2):1253-1264. (Full text, PDF).

Xiang-Gao Zhu, Yong-Heng Li, Xiao-Fan Li, Yong Cai: Intensity-modulated radiation therapy for pelvic oligo-recurrence from rectal cancer: long-term results from a single institution. Am J Transl Res 2016;8(2):1265-1272. (Full text, PDF).

Hao-Lu Hu, Xiu-Shi Ni, Sarah Duff-Canning, Xiao-Ping Wang: Oxidative damage of copper chloride overload to the cultured rat astrocytes. Am J Transl Res 2016;8(2):1273-1280. (Full text, PDF).

Yanfang Wang, Ning Sun, Zhifen Liu, Xinrong Li, Chunxia Yang, Kerang Zhang: Psychosocial mechanisms of serotonin transporter’s genetic polymorphism in susceptibility to major depressive disorder: mediated by trait coping styles and interacted with life events. Am J Transl Res 2016;8(2):1281-1292. (Full text, PDF).

Vazhappilly Cijo George: Promising tumor inhibiting potentials of Fisetin through PI3K/AKT/mTOR pathway. Am J Transl Res 2016;8(2):1293-1294. (Full text, PDF).

Guangqiu Feng, Yu Yang, Juan Chen, Zhiyong Wu, Yin Zheng, Wei Li, Wenxin Dai, Pin Guan, Chunrong Zhong: Ranolazine attenuated heightened plasma norepinephrine and B-Type natriuretic peptide-45 in improving cardiac function in rats with chronic ischemic heart failure. Am J Transl Res 2016;8(2):1295-1301. (Full text, PDF).