AJTR Copyright © 2009-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 8, Number 3:1302-1625;2016
American Journal of Translational Research


Sheung-Fat Ko, Shu-Yuan Hsu, Chih-Hung Chen, Pei-Hsun Sung, Meng-Shen Tong Yen-Yi Zhen, Yi-Ling Chen,
Tien-Hung Huang, Sheng-Yi Chen, Gour-Shenq Kao, Hong-Hwa Chen, Chia-Lo Chang, Cheuk-Kwan Sun, Hsueh-
Wen Chang, Hon-Kan Yip:
Human lung cancer-derived microparticles enhanced angiogenesis and growth of
hepatoma cells in rodent lung parenchyma. Am J Transl Res 2016;8(3):1302-1318. (
Full text, PDF).

Zhengtao Liu, Tianchi Chen, Xiaoxiao Lu, Haiyang Xie, Lin Zhou, Shusen Zheng: Overexpression of variant
PNPLA3 gene at I148M position causes malignant transformation of hepatocytes via IL-6-JAK2/STAT3 pathway in
low dose free fatty acid exposure: a laboratory investigation in vitro and in vivo. Am J Transl Res 2016;8(3):1319-
1338. (
Full text, PDF).

Guangyu Zhou, Ulrika Johansson, Xiao-Rong Peng, Krister Bamberg, Yufeng Huang: An additive effect of
eplerenone to ACE inhibitor on slowing the progression of diabetic nephropathy in the db/db mice. Am J Transl
Res 2016;8(3):1339-1354. (
Full text, PDF).

Miao Li, Xiong Fei, Fangfang Shi, Jun Dou, Songyan Wu, Di Wu, Yunxia Zhang, Meng Pan, Shouhua Luo, Ning
Gu:
Homoharringtonine delivered by high proportion PEG of long- circulating liposomes inhibits RPMI8226
multiple myeloma cells in vitro and in vivo. Am J Transl Res 2016;8(3):1355-1368. (
Full text, PDF).

Manman Huang, Defeng Pan, Yinping Du, Hong Zhu, Lin Zhang, Tongda Xu, Yuanyuan Luo, Dongye Li: Na+/Ca2+
exchanger 1 (NCX-1) mediates the anti-apoptotic effect of Akt1 in neonatal rat cardiomyocytes during
ischemia/reperfusion. Am J Transl Res 2016;8(3):1369-1378. (
Full text, PDF).

Dan Lin, Jing Zhang, Feng Bai, Xuehua Cao, Cunyi Fan, Yuan Yuan, Jinwu Wang, Jian Zhang, Changsheng Liu:
Fabrication and clinical application of easy-to-operate pre-cured CPC/rhBMP-2 micro-scaffolds for bone
regeneration. Am J Transl Res 2016;8(3):1379-1396. (
Full text, PDF).

Weihua Wu, Maoping Zhang, Santao Ou, Xing Liu, Ling Xue, Jian Liu, Yuke Wu, Ying Li, Qi Liu: Early protective
role of MST1 knockdown in response to experimental diabetic nephropathy. Am J Transl Res 2016;8(3):1397-
1411. (
Full text, PDF).

Yan Wen, Fei Xiao, Chen Wang, Zhen Wang: The impact of different methods of DNA extraction on microbial
community measures of BALF samples based on metagenomic data. Am J Transl Res 2016;8(3):1412-1425.
(
Full text, PDF, Supplementary Data).

Zhiyong Wu, Yongle Ruan, Jinxing Chang, Bowen Li, Wei Ren: Angiotensin II is related to the acute aortic
dissection complicated with lung injury through mediating the release of MMP9 from macrophages. Am J Transl
Res 2016;8(3):1426-1436. (
Full text, PDF).

Shuangmei Yang, Jun Liu, Xiaoran Zhang, Jianmin Tian, Zhichao Zuo, Jingjing Liu, Xiuqin Yue: Anesthetic
isoflurane attenuates activated microglial cytokine-induced VSC4.1 motoneuronal apoptosis. Am J Transl Res
2016;8(3):1437-1446. (
Full text, PDF).

Xinlin Su, Mei Yu, Guixing Qiu, Yongwei Zheng, Yuhong Chen, Renren Wen, Guoping Fu, Wen Zhu, Jun Chen,
Nan Wu, Pei Ma, Weisheng Chen, Zhihong Wu, Demin Wang:
Evaluation of nestin or osterix promoter-driven
cre/loxp system in studying the biological functions of murine osteoblastic cells. Am J Transl Res 2016;8(3):1447-
1459. (
Full text, PDF).

Xiaoyang Yuan, Bin Mei, Le Zhang, Cuntai Zhang, Miao Zheng, Huifang Liang, Wei Wang, Jie Zheng, Ling Ding,
Kai Zheng:
Enhanced penetration of exogenous EPCs into brains of APP/PS1 transgenic mice. Am J Transl Res
2016;8(3):1460-1470. (
Full text, PDF).

Su Dong, Xianying Meng, Shuai Xue, Zewen Yan, Peiyou Ren, Jia Liu: microRNA-141 inhibits thyroid cancer cell
growth and metastasis by targeting insulin receptor substrate 2. Am J Transl Res 2016;8(3):1471-1481. (
Full text,
PDF).

Yonggang Zhu, Hongguang Zhao, Li Feng, Songbai Xu: MicroRNA-217 inhibits cell proliferation and invasion by
targeting Runx2 in human glioma. Am J Transl Res 2016;8(3):1482-1491. (
Full text, PDF).

Hang Tian, Lei Hou, Yu-Mei Xiong, Jun-Xiang Huang, Wen-Hua Zhang, Yong-Ying Pan, Xing-Rong Song: miR-132
targeting E2F5 suppresses cell proliferation, invasion, migration in ovarian cancer cells. Am J Transl Res 2016;8
(3):1492-1501. (
Full text, PDF).

Xiaoji Luo, Bin Wei, Aijun Chen, Hengguang Zhao, Kun Huang, Jin Chen: Methylation-mediated loss of SFRP2
enhances melanoma cell invasion via Wnt signaling. Am J Transl Res 2016;8(3):1502-1509. (
Full text, PDF).

Chen-Hsi Hsieh, Yun-Cheng Lin, Yu-Jen Chen, Huey-Dong Wu, Li-Ying Wang: Diaphragm contractile dysfunction
causes by off-target low-dose irradiation. Am J Transl Res 2016;8(3):1510-1517. (
Full text, PDF).

Meng Wang, Xiao-Ping Zhao, Zhi Xu, Ting-Lin Yan, Yong Song, Kai Song, Chun-Ming Huang, Lin Wang, Xiao-
Cheng Zhou, Er-Hui Jiang, Zhe Shao, Zheng-Jun Shang:
EphA2 silencing promotes growth, migration, and
metastasis in salivary adenoid cystic carcinoma: in vitro and in vivo study. Am J Transl Res 2016;8(3):1518-1529.
(
Full text, PDF).

Xiangyu Huang, Yanqiu Li, Jiantao Xu, Kai Liu, Xin Yu, Xin Cheng, Dongdong Xu, Zubing Li: Restoration of murine
femoral segmental defect using CTGF-overexpressing MC3T3-E1 cells. Am J Transl Res 2016;8(3):1530-1540.
(
Full text, PDF).

Yansong Zhao, Xiaoli Wang, Peng Dong, Qinyan Xu, Ze Ma, Qingjie Mu, Xihe Sun, Zhengchen Jiang, Xin Wang:
Bone marrow derived mesenchymal stem cells alleviated brain injury via down-regulation of interleukin-1β in focal
cerebral ischemic rats. Am J Transl Res 2016;8(3):1541-1550. (
Full text, PDF).

Dejun Yang, Ronglin Yan, Xin Zhang, Zhenxin Zhu, Changming Wang, Chao Liang, Xin Zhang: Deregulation of
MicroRNA-375 inhibits cancer proliferation migration and chemosensitivity in pancreatic cancer through the
association of HOXB3. Am J Transl Res 2016;8(3):1551-1559. (
Full text, PDF).

Barbara L Filkins, Ju Young Kim, Bruce Roberts, Winston Armstrong, Mark A Miller, Michael L Hultner, Anthony
P Castillo, Jean-Christophe Ducom, Eric J Topol, Steven R Steinhubl:
Privacy and security in the era of digital
health: what should translational researchers know and do about it? Am J Transl Res 2016;8(3):1560-1580. (
Full
text
, PDF).

Rui-Li Fang, Lin-Xing Chen, Wen-Sheng Shu, Shu-Zhong Yao, Si-Wen Wang, Yu-Qing Chen: Barcoded
sequencing reveals diverse intrauterine microbiomes in patients suffering with endometrial polyps. Am J Transl
Res 2016;8(3):1581-1592. (
Full text, PDF).

Lifen Wang, Zhiming Ye, Huaban Liang, Bin Zhang, Lixia Xu, Zhonglin Feng, Shuangxin Liu, Wei Shi: The
combination of tacrolimus and entecavir improves the remission of HBV-associated glomerulonephritis without
enhancing viral replication. Am J Transl Res 2016;8(3):1593-1600. (
Full text, PDF).

Da Li, Qi-Jun Wu, Fang-Fang Bi, Si-Lei Chen, Yi-Ming Zhou, Yue Zhao, Qing Yang: Effect of the BRCA1-SIRT1-
EGFR axis on cisplatin sensitivity in ovarian cancer. Am J Transl Res 2016;8(3):1601-1608. (
Full text, PDF).

Cheng-Fu Wan, Li-Li Zheng, Yan Liu, Xue Yu: Houttuynia cordata Thunb reverses oxaliplatin-induced neuropathic
pain in rat by regulating Th17/Treg balance. Am J Transl Res 2016;8(3):1609-1614. (
Full text, PDF).

Seyed Hadi Anjamrooz: CMD kinetics and regenerative medicine. Am J Transl Res 2016;8(3):1615-1624. (Full
text
, PDF).

Over-expression of HSPA12B protects mice against myocardium ischemic/reperfusion injury through a PPARγ-
dependent PI3K/Akt/eNOS pathway [Retraction]. Am J Transl Res 2016;8(3):1625. (
Full text, PDF).