AJTR Copyright © 2009-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 8, Number 5:1920-2470;2016
American Journal of Translational Research


Xin Zhou, Jian-Min Niu, Wen-Jie Ji, Zhuoli Zhang, Peizhong P Wang, Xue-Feng B Ling, Yu-Ming Li: Precision test for precision medicine: opportunities, challenges and perspectives regarding pre-eclampsia as an intervention window for future cardiovascular disease. Am J Transl Res 2016;8(5):1920-1934. (Full text, PDF).

Pei Li, Hui Liu, Zhiyuan Wang, Feng He, Haifeng Wang, Zhi Shi, Ankui Yang, Jin Ye: MicroRNAs in laryngeal cancer: implications for diagnosis, prognosis and therapy. Am J Transl Res 2016;8(5):1935-1944. (Full text, PDF).

Jianfeng Gong, Gewen Tan, Nengquan Sheng, Weiqiang You, Zhigang Wang: Targeted treatment of liver metastasis from gastric cancer using specific binding peptide. Am J Transl Res 2016;8(5):1945-1956. (Full text, PDF).

Zhuo Chen, Liang Zhao, Feng Zhao, Guanghai Yang, Jianjun Wang: MicroRNA-26b regulates cancer proliferation migration and cell cycle transition by suppressing TRAF5 in esophageal squamous cell carcinoma. Am J Transl Res 2016;8(5):1957-1970. (Full text, PDF).

Long He, Fei Sun, Yi Wang, Jianghui Zhu, Jing Fang, Shu Zhang, Qilin Yu, Quan Gong, Boxue Ren, Xudong Xiang, Zhishui Chen, Qin Ning, Jifa Hu, Ping Yang, Cong-Yi Wang: HMGB1 exacerbates bronchiolitis obliterans syndrome via RAGE/NF-κB/HPSE signaling to enhance latent TGF-β release from ECM. Am J Transl Res 2016;8(5):1971-1984. (Full text, PDF).

Qi Wei Wu: Serpine2, a potential novel target for combating melanoma metastasis. Am J Transl Res 2016;8(5):1985-1997. (Full text, PDF).

Cuifang Fan, Yueqiao Wang, Jingyi Wang, Di Lei, Yanmei Sun, Sicong Lei, Min Hu, Yatao Tian, Rui Li, Suqing Wang: Clinic significance of markedly decreased α-klothoin women with preeclampsia. Am J Transl Res 2016;8(5):1998-2010. (Full text, PDF).

Lan Sun, Huaibao Zhang, Laixi Bi, Yi-Fen Shi, Chongyun Xing, Liyuan Tang, Songfu Jiang, Kang Yu: Angiopoietin-1 facilitates recovery of hematopoiesis in radiated mice. Am J Transl Res 2016;8(5):2011-2021. (Full text, PDF).

Yulan Sang, Fucheng Zhou, Dongjie Wang, Xin Bi, Xuanxi Liu, Zhen Hao, Qingsong Li, Wei Zhang: Up-regulation of long non-coding HOTTIP functions as an oncogene by regulating HOXA13 in non-small cell lung cancer. Am J Transl Res 2016;8(5):2022-2032. (Full text, PDF).

Ning Yin, Zhendan Peng, Bin Li, Jiangyan Xia, Zhen Wang, Jing Yuan, Lei Fang, Xinjiang Lu: Isoflurane attenuates lipopolysaccharide-induced acute lung injury by inhibiting ROS-mediated NLRP3 inflammasome activation. Am J Transl Res 2016;8(5):2033-2046. (Full text, PDF).

Tuo Liang, Yuhui Zhang, Shijie Yin, Tianyi Gan, Tao An, Rongcheng Zhang, Yunhong Wang, Yan Huang, Qiong Zhou, Jian Zhang: Cardio-protecteffect of qiliqiangxin capsule on left ventricular remodeling, dysfunction and apoptosis in heart failure rats after chronic myocardial infarction. Am J Transl Res 2016;8(5):2047-2058. (Full text, PDF).

Yu Jia, Yue Zhao, Lu Wang, Ying Xiang, Song Chen, Chang-Sheng Ming, Cong-Yi Wang, Gang Chen: Rat adipose-derived stem cells express low level of α-Gal and are dependent on CD59 for protection from human xenoantibody and complement-mediated lysis. Am J Transl Res 2016;8(5):2059-2069. (Full text, PDF).

Maofeng Gao, Jun Zou, Zhigang Zhang, Zongping Luo, Huilin Yang: Evaluation of the influence of pedicle-lengthening osteotomy on lumbar stability. Am J Transl Res 2016;8(5):2070-2078. (Full text, PDF).

Wei Sheng, Zihao Feng, Qi Song, Heyong Niu, Guoying Miao: Modulation of mesenchymal stem cells with miR-375 to improve their therapeutic outcome during scar formation. Am J Transl Res 2016;8(5):2079-2087. (Full text, PDF).

Qifeng Luo, Zhenyu Zhang, Zhenling Dai, Shiva Basnet, Shuping Li, Bin Xu, Haiyan Ge: Tumor-suppressive microRNA-195-5p regulates cell growth and inhibits cell cycle by targeting cyclin dependent kinase 8 in colon cancer. Am J Transl Res 2016;8(5):2088-2096. (Full text, PDF).

Tao Liu, Wei-Miao Li, Wu-Ping Wang, Ying Sun, Yun-Feng Ni, Hao Xing, Jing-Hua Xia, Xue-Jiao Wang, Zhi-Pei Zhang, Xiao-Fei Li: Inhibiting CREPT reduces the proliferation and migration of non-small cell lung cancer cells by down-regulating cell cycle related protein. Am J Transl Res 2016;8(5):2097-2113. (Full text, PDF).

Wei Xu, Rui Xu, Xia Li, Huan Zhang, Xin Wang, Ji Zhu: Downregulating hypoxia-inducible factor-1α expression with perfluorooctyl-bromide nanoparticles reduces early brain injury following experimental subarachnoid hemorrhage in rats. Am J Transl Res 2016;8(5):2114-2126. (Full text, PDF).

Xin Gong, Huiqing Wang, Yongyi Ye, Yugao Shu, Yongwen Deng, Xiaozheng He, Guohui Lu, Shizhong Zhang: miR-124 regulates cell apoptosis and autophagy in dopaminergic neurons and protects them by regulating AMPK/mTOR pathway in Parkinson’s disease. Am J Transl Res 2016;8(5):2127-2137. (Full text, PDF).

Xiaohang Yang, Yongmei Yan, Jiankang Li, Zhishu Tang, Jing Sun, Huan Zhang, Siyang Hao, Aidong Wen, Li Liu: Protective effects of ethanol extract from Portulaca oleracea L on dextran sulphate sodium-induced mice ulcerative colitis involving anti-inflammatory and antioxidant. Am J Transl Res 2016;8(5):2138-2148. (Full text, PDF).

Jiachong Wang, Xiaoyun Xu, Shaowei Mo, Ye Tian, Jian Wu, Jianning Zhang, Jiannong Zhao: Involvement of microRNA-1297, a new regulator of HMGA1, in the regulation of glioma cell growth in vivo and in vitro. Am J Transl Res 2016;8(5):2149-2158. (Full text, PDF).

Yahui Liu, Wei Zhang, Kai Liu, Songyang Liu, Bai Ji, Yingchao Wang: miR-138 suppresses cell proliferation and invasion by inhibiting SOX9 in hepatocellular carcinoma. Am J Transl Res 2016;8(5):2159-2168. (Full text, PDF).

Jianfei Chen, Jun Jing, Shiyong Yu, Minbao Song, Hu Tan, Bin Cui, Lan Huang: Advanced glycation endproducts induce apoptosis of endothelial progenitor cells by activating receptor RAGE and NADPH oxidase/JNK signaling axis. Am J Transl Res 2016;8(5):2169-2178. (Full text, PDF).

Tao Ni, Yushu Liu, Yinbo Peng, Ming Li, Yong Fang, Min Yao: Substance P induces inflammatory responses involving NF-κB in genetically diabetic mice skin fibroblasts co-cultured with macrophages. Am J Transl Res 2016;8(5):2179-2188. (Full text, PDF).

Jia Wang, Yueming Chen, Chunxiao Dai, Yushan Shang, Jian Xie: Ginsenoside Rh2 alleviates tumor-associated depression in a mouse model of colorectal carcinoma. Am J Transl Res 2016;8(5):2189-2195. (Full text, PDF).

Kejun Zhang, Xiaoli Liu, Fengyun Hao, Anbing Dong, Dong Chen: Targeting TGF-β1 inhibits invasion of anaplastic thyroid carcinoma cell through SMAD2-dependent S100A4-MMP-2/9 signalling. Am J Transl Res 2016;8(5):2196-2209. (Full text, PDF).

Hali Li, Gang Tan, Liquan Tong, Peng Han, Feng Zhang, Bing Liu, Xueying Sun: Pentoxifylline inhibits pulmonary inflammation induced by infrarenal aorticcross-clamping dependent of adenosine receptor A2A. Am J Transl Res 2016;8(5):2210-2221. (Full text, PDF).

Yuya Tanaka, Bungo Shirasawa, Yuriko Takeuchi, Daichi Kawamura, Tamami Nakamura, Makoto Samura, Arata Nishimoto, Koji Ueno, Noriyasu Morikage, Tohru Hosoyama, Kimikazu Hamano: Autologous preconditioned mesenchymal stem cell sheets improve left ventricular function in a rabbit old myocardial infarction model. Am J Transl Res 2016;8(5):2222-2233. (Full text, PDF).

Weiwei Weng, Qiongyan Zhang, Midie Xu, Yong Wu, Meng Zhang, Chen Shen, Xiaochen Chen, Yiqin Wang, Weiqi Sheng: OTUB1 promotes tumor invasion and predicts a poor prognosis in gastric adenocarcinoma. Am J Transl Res 2016;8(5):2234-2244. (Full text, PDF).

Ke Li, Xia Gong, Ge Kuang, Rong Jiang, Jingyuan Wan, Bin Wang: Sesamin protects against renal ischemia reperfusion injury by promoting CD39-adenosine-A2AR signal pathway in mice. Am J Transl Res 2016;8(5):2245-2254. (Full text, PDF).

Guanghui Chen, Yanfang Liang, Xin Guan, Hui Chen, Qiankun Liu, Bihua Lin, Can Chen, Mingyuan Huang, Jianan Chen, Weiquan Wu, Yi Liang, Keyuan Zhou, Jincheng Zeng: Circulating low IL-23: IL-35 cytokine ratio promotes progression associated with poor prognosisin breast cancer. Am J Transl Res 2016;8(5):2255-2264. (Full text, PDF).

Yidi Guo, Xueqi Fu, Bo Huo, Yongsen Wang, Jing Sun, Lingyuan Meng, Tian Hao, Zhizhuang Joe Zhao, Xin Hu: GATA2 regulates GATA1 expression through LSD1-mediated histone modification. Am J Transl Res 2016;8(5):2265-2274. (Full text, PDF).

Hua-Wei Liu, Ming Ni, Guo-Qiang Zhang, Xiang Li, Hui Chen, Qiang Zhang, Wei Chai, Yong-Gang Zhou, Ji-Ying Chen, Yu-Liang Liu, Cheng-Kung Cheng, Yan Wang: Kinematic analysis of anterior cruciate ligament reconstruction in total knee arthroplasty. Am J Transl Res 2016;8(5):2275-2283. (Full text, PDF).

Rui Bao, Jiong Hou, Yan Li, Jinjun Bian, Xiaoming Deng, Xiaoyan Zhu, Tao Yang: Adenosine promotes Foxp3 expression in Treg cells in sepsis model by activating JNK/AP-1 pathway. Am J Transl Res 2016;8(5):2284-2292. (Full text, PDF).

Hong Wang, Juan Deng, Wenjun Tu, Lin Zhang, Hongli Chen, Xiaoguang Wu, Yingxin Li, Hong Sha: The hematologic effects of low intensity 650 nm laser irradiation on hypercholesterolemia rabbits. Am J Transl Res 2016;8(5):2293-2300. (Full text, PDF).

Yuan Wang, Tian Yu, Chengdong Yuan, Jie Yuan, Zhuxin Luo, Yunchao Pan, Yi Zhang, Yu Zhang, Buwei Yu: Effects of propofol on the dopamine, metabolites and GABAA receptors in media prefrontal cortex in freely moving rats. Am J Transl Res 2016;8(5):2301-2308. (Full text, PDF).

Zuo-Qing Liu, Wen-Qin Fu, Shan Zhao, Xin Zhao: Regulation of insulin-like growth factor 1 receptor signaling by microRNA-4458 in the development of lumbar disc degeneration. Am J Transl Res 2016;8(5):2309-2316. (Full text, PDF).

Zhi-Qiang Liu, Gui Yang, Xiao-Rui Geng, Jiang-Qi Liu, Li-Hua Mo, Zhi-Gang Liu, Ping-Chang Yang: Micro RNA-17-92 cluster mediates interleukin-4-suppressed IL-10 expression in B cells. Am J Transl Res 2016;8(5):2317-2324. (Full text, PDF).

Mingbo Cao, Xiuling Li, Bingyong Zhang, Shuangyin Han, Yuxiu Yang, Bingxi Zhou, Yanri Zhang: The effect of polyene phosphatidyl choline intervention on nonalcoholic steatohepatitis and related mechanism. Am J Transl Res 2016;8(5):2325-2330. (Full text, PDF).

Jun Cheng, Xiaoping Qi, Dawei Chen, Xujian Xu, Guozheng Wang, Yuzhu Dai, Dawei Cui, Qingyong Chen, Ping Fan, Liuda Ni, Miao Liu, Feiyan Zhu, Mei Yang, Changjun Wang, Yuexi Li, Changgui Sun, Zhongyong Wang: Epidemiology and transmission characteristics of human adenovirus type 7 caused acute respiratory disease outbreak in military trainees in East China. Am J Transl Res 2016;8(5):2331-2342. (Full text, PDF).

Jong-Hyun Moon, Joo-Young Na, Min-Cheol Lee, Kang-Ho Choi, Jeong-Kil Lee, Jung-Joon Min, Kyung-Tae Kim, Jong-Tae Park, Man-Seok Park, Hyung-Seok Kim: Neuroprotective effects of systemic cerebral endothelial cell transplantation in a rat model of cerebral ischemia. Am J Transl Res 2016;8(5):2343-2353. (Full text, PDF).

Jin Yan, Tingyu Liu, Xiaoying Zhou, Yini Dang, Chengqiang Yin, Guoxin Zhang: FZD6, targeted by miR-21, represses gastric cancer cell proliferation and migration via activating non-canonical wnt pathway. Am J Transl Res 2016;8(5):2354-2364. (Full text, PDF).

Lili Kang, Xuwen Hao, Yanping Tang, Xiaodong Wei, Yanxia Gong: RABEX-5 overexpression in gastric cancer is correlated with elevated MMP-9 level. Am J Transl Res 2016;8(5):2365-2374. (Full text, PDF).

Zhongyang Liu, Yingbin Xu, Lei Chen, Julin Xie, Jinming Tang, Jingling Zhao, Bin Shu, Shaohai Qi, Jian Chen, Guangping Liang, Gaoxing Luo, Jun Wu, Weifeng He, Xusheng Liu: Dendritic epidermal T cells facilitate wound healing in diabetic mice. Am J Transl Res 2016;8(5):2375-2384. (Full text, PDF).

Zhenwei Li, Liang Zhao, Qiugen Wang: Overexpression of long non-coding RNA HOTTIP increases chemoresistance of osteosarcoma cell by activating the Wnt/β-catenin pathway. Am J Transl Res 2016;8(5):2385-2393. (Full text, PDF).

Cong Sui, Ezekiel Mecha, Charles OA Omwandho, Anna Starzinski-Powitz, Angelika Stammler, Hans-Rudolf Tinneberg, Lutz Konrad: PAI-1 secretion of endometrial and endometriotic cells is Smad2/3- and ERK1/2-dependent and influences cell adhesion. Am J Transl Res 2016;8(5):2394-2402. (Full text, PDF).

Susan Azizmohammadi, Sima Azizmohammadi, Aghdas Safari, Niloufar Kosari, Maria Kaghazian, Emad Yahaghi, Mehri Seifoleslami: The role and expression of miR-100 and miR-203 profile as prognostic markers in epithelial ovarian cancer. Am J Transl Res 2016;8(5):2403-2410. (Full text, PDF).

Hongliang Ying, Qiang Li, Changfu Zhao: Interleukin 1β and tumor necrosis factor α promote hFOB1.19 cell viability via activating AP1. Am J Transl Res 2016;8(5):2411-2418. (Full text, PDF).

Xiao-Yong Xu, Fei Chen, He Sun, Chen Chen, Bei-Lei Zhao: Important factors mediates the adhesion of aspergillus fumigatus to alveolar epithelial cells with E-cadherin. Am J Transl Res 2016;8(5):2419-2425. (Full text, PDF).

Jia-Jun Zhu, Yan Cui, Kai Cui, Xi Li, Zhi-Yu Zhang: Distinct roles of parafibromin in the extracellular environment, cytoplasm and nucleus of osteosarcoma cells. Am J Transl Res 2016;8(5):2426-2431. (Full text, PDF).

Lucia R Languino, Amrita Singh, Marco Prisco, Gareth J Inman, Adam Luginbuhl, Joseph M Curry, Andrew P South: Exosome-mediated transfer from the tumor microenvironment increases TGFβ signaling in squamous cell carcinoma. Am J Transl Res 2016;8(5):2432-2437. (Full text, PDF).

Jiangquan Liao, Benjun Wei, Hengwen Chen, Yongmei Liu, Jie Wang: Bioinformatics investigation of therapeutic mechanisms of Xuesaitong capsule treating ischemic cerebrovascular rat model with comparative transcriptome analysis. Am J Transl Res 2016;8(5):2438-2449. (Full text, PDF).

Saumya Reddy Kankanala, Rafay Syed, Quan Gong, Boxu Ren, Xiaoquan Rao, Jixin Zhong: Cardiovascular safety of dipeptidyl peptidase-4 inhibitors: recent evidence on heart failure. Am J Transl Res 2016;8(5):2450-2458. (Full text, PDF).

Eun Kyung Kim, Gun Yoon, Hyun-Soo Kim: Chemotherapy-induced endometrial pathology: mimicry of malignancy and viral endometritis. Am J Transl Res 2016;8(5):2459-2467. (Full text, PDF).

Jianli Lin, Meng Li, Yulin Liu, Congli Jiang, Yulan Wu, Yuanyuan Wang, Anjian Gao, Zhigang Liu, Pingchang Yang, Xiaoyu Liu: Expression, purification and characterization of Der f 27, a new allergen from dermatophagoides farinae: Am J Transl Res. 2015; 7(7): 1260-70. Am J Transl Res 2016;8(5):2468-2470. (Full text, PDF).