AJTR Copyright © 2009-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 8, Number 8:3309-3613;2016
American Journal of Translational Research


Sumei Chen, Shunchang Jiao, Youchao Jia, Yang Li: Effects of targeted silencing of FOXC1 gene on proliferation
and in vitro migration of human non-small-cell lung carcinoma cells. Am J Transl Res 2016;8(8):3309-3318. (
Full
text, PDF).

Xia Che, Xin Wang, Junyan Zhang, Chengfeng Peng, Yilan Zhen, Xu Shao, Gongliang Zhang, Liuyi Dong: Vitexin
exerts cardioprotective effect on chronic myocardial ischemia/reperfusion injury in rats via inhibiting myocardial
apoptosis and lipid peroxidation. Am J Transl Res 2016;8(8):3319-3328. (
Full text, PDF).

Congwei Dai, Na Li, Guangyao Song, Yanyan Yang, Xiaoran Ning: Insulin-like growth factor 1 regulates growth of
endometrial carcinoma through PI3k signaling pathway in insulin-resistant type 2 diabetes. Am J Transl Res
2016;8(8):3329-3336. (
Full text, PDF).

Narasimhamurthy Mohan, Jennifer O Black, Mary R Schwartz, Qihui Jim Zhai: Invasive ductal carcinoma with in
situ pattern: how to avoid this diagnostic pitfall? Am J Transl Res 2016;8(8):3337-3341. (
Full text, PDF).

Youjun Zhang, Ban Wang, Xingli Fu, Shaofeng Guan, Wenzheng Han, Jie Zhang, Qian Gan, Weiyi Fang, Weihai
Ying, Xinkai Qu:
Exogenous NAD+ administration significantly protects against myocardial ischemia/reperfusion
injury in rat model. Am J Transl Res 2016;8(8):3342-3350. (
Full text, PDF).

Bin Zhao, Xiaoke Wang, Jun Zheng, Hailiang Wang, Jun Liu: Effects of metformin treatment on glioma-induced
brain edema. Am J Transl Res 2016;8(8):3351-3363. (
Full text, PDF).

Jianjie Qin, Junjin Zhou, Xinzheng Dai, Haoming Zhou, Xiongxiong Pan, Xuehao Wang, Feng Zhang, Jianhua
Rao, Ling Lu:
Short-term starvation attenuates liver ischemia-reperfusion injury (IRI) by Sirt1-autophagy signaling
in mice. Am J Transl Res 2016;8(8):3364-3375. (
Full text, PDF).

Yan Zhang, Ruiqing Tian, Xiangchun Shen, Yushu Chen, Wei Chen, Lu Gan, Guiquan Shen, Haiyue Ju, Li Yang,
Fabao Gao:
An experimental study on use of 7T MRI for evaluation of myocardial infarction in SD rats transfected
with pcDNA 3.1(+)/VEGF121 plasmid. Am J Transl Res 2016;8(8):3376-3386. (
Full text, PDF).

Wei-Wei Deng, Lei Wu, Lin-Lin Bu, Jian-Feng Liu, Yi-Cun Li, Si-Rui Ma, Guang-Tao Yu, Liang Mao, Wen-Feng
Zhang, Zhi-Jun Sun:
PAK2 promotes migration and proliferation of salivary gland adenoid cystic carcinoma. Am J
Transl Res 2016;8(8):3387-3397. (
Full text, PDF).

Kai Wu, Lingling Cui, Yang Yang, Jia Zhao, Dengyan Zhu, Donglei Liu, Chunyang Zhang, Yu Qi, Xiangnan Li,
Weihao Li, Song Zhao:
Silencing of CXCR2 and CXCR7 protects against esophageal cancer. Am J Transl Res
2016;8(8):3398-3408. (
Full text, PDF).

Xiao-Yu Zhang, Luo-Xian Zhang, Cui-Jie Tian, Xue-Yi Tang, Li-Min Zhao, Ya-Li Guo, Dong-Jun Cheng, Xian-Liang
Chen, Li-Jun Ma, Zhuo-Chang Chen:
LncRNAs BCYRN1 promoted the proliferation and migration of rat airway
smooth muscle cells in asthma via upregulating the expression of transient receptor potential 1. Am J Transl Res
2016;8(8):3409-3418. (
Full text, PDF).

Pinying Shen, Rongxi Yue, Jiahong Tang, Haige Si, Liqun Shen, Changsheng Guo, Lixin Zhang, Huaizhong Han,
Haihan K Song, Pengfei Zhao, Ning Wang, Zongchang Song, Chunliang Guo:
Preferential Tim-3 expression on
Treg and CD8+ T cells, supported by tumor-associated macrophages, is associated with worse prognosis in
gastric cancer. Am J Transl Res 2016;8(8):3419-3428. (
Full text, PDF).

Juan Yang, Yinglei Miao, Yefei Chang, Fan Zhang, Yubo Wang, Sheng Zheng: Condition medium of HepG-2 cells
induces the transdifferentiation of human umbilical cord mesenchymal stem cells into cancerous mesenchymal
stem cells. Am J Transl Res 2016;8(8):3429-3438. (
Full text, PDF).

Xiaodong Zhi, Kai Wu, Deshui Yu, Yansong Wang, Yang Yu, Peng Yan, Gang Lv: MicroRNA-494 inhibits
proliferation and metastasis of osteosarcoma through repressing insulin receptor substrate-1. Am J Transl Res
2016;8(8):3439-3447. (
Full text, PDF).

Atheer Zgair, Jonathan CM Wong, Jong Bong Lee, Jatin Mistry, Olena Sivak, Kishor M Wasan, Ivo M Hennig,
David A Barrett, Cris S Constantinescu, Peter M Fischer, Pavel Gershkovich:
Dietary fats and pharmaceutical
lipid excipients increase systemic exposure to orally administered cannabis and cannabis-based medicines. Am
J Transl Res 2016;8(8):3448-3459. (
Full text, PDF).

Hua-Yu Zhu, Wen-Dong Bai, Jun Li, Ke Tao, Hong-Tao Wang, Xue-Kang Yang, Jia-Qi Liu, Yun-Chuan Wang, Ting
He, Song-Tao Xie, Da-Hai Hu:
Peroxisome proliferator-activated receptor-γ agonist troglitazone suppresses
transforming growth factor-β1 signalling through miR-92b upregulation-inhibited Axl expression in human keloid
fibroblasts in vitro. Am J Transl Res 2016;8(8):3460-3470. (
Full text, PDF).

Min Fang, Pei Zhang, Yanxin Zhao, Aiping Jin, Xueyuan Liu: Aβ mediates Sigma receptor degradation via
CaN/NFAT pathway. Am J Transl Res 2016;8(8):3471-3481. (
Full text, PDF).

Yanyong Xu, Hongmei Liu, Mengting Liu, Feifei Li, Liangchen Liu, Fen Du, Daping Fan, Hong Yu: A human
apolipoprotein E mimetic peptide reduces atherosclerosis in aged apolipoprotein E null mice. Am J Transl Res
2016;8(8):3482-3492. (
Full text, PDF).

Pablo Tapia, Felipe Lillo, Dagoberto Soto, Leslie Escobar, Felipe Simon, Karina Hernández, Leyla Alegría,
Alejandro Bruhn:
Liquid extracorporeal carbon dioxide removal: use of THAM (tris-hydroxymethyl aminomethane)
coupled to hemofiltration to control hypercapnic acidosis in a porcine model of protective mechanical ventilation.
Am J Transl Res 2016;8(8):3493-3502. (
Full text, PDF).

Hongxing Zhao, Wengen Hou, Jingang Tao, Yilei Zhao, Guang Wan, Chao Ma, Haibin Xu: Upregulation of lncRNA
HNF1A-AS1 promotes cell proliferation and metastasis in osteosarcoma through activation of the Wnt/β-catenin
signaling pathway. Am J Transl Res 2016;8(8):3503-3512. (
Full text, PDF).

Tao Peng, Shuyan Zhang, Wenchen Li, Shuanglin Fu, Yongxin Luan, Ling Zuo: MicroRNA-141 inhibits glioma
cells growth and metastasis by targeting TGF-β2. Am J Transl Res 2016;8(8):3513-3521. (
Full text, PDF).

Peng Li, Wan-Jiang Xue, Ying Feng, Qin-Sheng Mao: Long non-coding RNA CASC2 suppresses the proliferation
of gastric cancer cells by regulating the MAPK signaling pathway. Am J Transl Res 2016;8(8):3522-3529. (
Full text,
PDF).

Francesca Collina, Margherita Cerrone, Valentina Peluso, Michelino De Laurentiis, Roberta Caputo, Rossella
De Cecio, Giuseppina Liguori, Gerardo Botti, Monica Cantile, Maurizio Di Bonito:
Downregulation of androgen
receptor is strongly associated with diabetes in triple negative breast cancer patients. Am J Transl Res 2016;8(8):
3530-3539. (
Full text, PDF).

Chen Qiu, Yan-Ping Wang, Xiao-Dong Pan, Xiao-Ying Liu, Zhou Chen, Li-Bin Liu: Exendin-4 protects Aβ(1-42)
oligomer-induced PC12 cell apoptosis. Am J Transl Res 2016;8(8):3540-3548. (
Full text, PDF).

Mingwei Huang, Liucheng Wu, Yuzhou Qin, Zhao Li, Shanshan Luo, Haiquan Qin, Yang Yang, Jiansi Chen: Anti-
proliferative role and prognostic implication of miR-141 in gastric cancer. Am J Transl Res 2016;8(8):3549-3557.
(
Full text, PDF).

Xiang Li, Handong Wang, Yongyue Gao, Liwen Li, Chao Tang, Guodao Wen, Youqing Yang, Zong Zhuang,
Mengliang Zhou, Lei Mao, Youwu Fan:
Quercetin induces mitochondrial biogenesis in experimental traumatic
brain injury via the PGC-1α signaling pathway. Am J Transl Res 2016;8(8):3558-3566. (
Full text, PDF).

Mingpeng Zhang, Xin Wang, Jin Tan, Minghui Zhao, Linjuan Lian, Weisan Zhang: Poly r(C) binding protein
(PCBP) 1 is a negative regulator of thyroid carcinoma. Am J Transl Res 2016;8(8):3567-3573. (
Full text, PDF).

Victoria S Jensen, Trine Porsgaard, Jens Lykkesfeldt, Henning Hvid: Rodent model choice has major impact on
variability of standard preclinical readouts associated with diabetes and obesity research. Am J Transl Res 2016;8
(8):3574-3584. (
Full text, PDF).

Lei Lei, Xian Wang, Xiao-Dan Wu, Zeng Wang, Zhan-Hong Chen, Ya-Bin Zheng, Xiao-Jia Wang: Association of
CYP2D6*10 (c.100C>T) polymorphisms with clinical outcome of breast cancer after tamoxifen adjuvant endocrine
therapy in Chinese population. Am J Transl Res 2016;8(8):3585-3592. (
Full text, PDF).

Sheng Liu, Jun Zhang, Bentong Yu, Lei Huang, Bin Dai, Jichun Liu, Jian Tang: The role of autophagy in lung
ischemia/reperfusion injury after lung transplantation in rats. Am J Transl Res 2016;8(8):3593-3602. (
Full text,
PDF).

Bo Yang, Fan He, Chen Dai, Rumeng Tan, Dongxia Ma, Zhimin Wang, Bo Zhang, Jincheng Feng, Lai Wei, Hua
Zhu, Zhishui Chen:
BATF inhibition prevent acute allograft rejection after cardiac transplantation. Am J Transl Res
2016;8(8):3603-3613. (
Full text, PDF).