AJTR Copyright © 2009-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 8, Number 9:3614-4008;2016
American Journal of Translational Research


Sapan J Patel, Costel C Darie, Bayard D Clarkson: Exosome mediated growth effect on the non-growing pre-B acute lymphoblastic leukemia cells at low starting cell density. Am J Transl Res 2016;8(9):3614-3629. (Full text, PDF).

Jiang-Rui Guo, Wei Li, Yong Wu, Lin-Qing Wu, Xin Li, Ya-Fei Guo, Xiao-Hui Zheng, Xiao-Lan Lian, Hui-Fang Huang, Yuan-Zhong Chen: Hepatocyte growth factor promotes proliferation, invasion, and metastasis of myeloid leukemia cells through PI3K-AKT and MAPK/ERK signaling pathway. Am J Transl Res 2016;8(9):3630-3644. (Full text, PDF).

Hui Zhao, Wei Wang, Jie Zhang, Tuo Liang, Guang-Pu Fan, Zhi-Wei Wang, Pei-De Zhang, Xu Wang, Jing Zhang: Inhibition of osteopontin reduce the cardiac myofibrosis in dilated cardiomyopathy via focal adhesion kinase mediated signaling pathway. Am J Transl Res 2016;8(9):3645-3655. (Full text, PDF).

Xiaocan Hou, Wencui Wan, Jing Wang, Mingzhe Li, Yiwen Wang, Yaobing Yao, Lihong Feng, Lijun Jing, Hong Lu, Yanjie Jia, Tao Peng: Let-7a inhibits migration of melanoma cells via down-regulation of HMGA2 expression. Am J Transl Res 2016;8(9):3656-3665. (Full text, PDF).

Zhao-Yang Lu, Rui-Lin Li, Hong-Sheng Zhou, Jing-Juan Huang, Zhi-Xiao Su, Jia Qi, Lan Zhang, Yue Li, Yi-Qin Shi, Chang-Ning Hao, Jun-Li Duan: Therapeutic ultrasound reverses peripheral ischemia in type 2 diabetic mice through PI3K-Akt-eNOS pathway. Am J Transl Res 2016;8(9):3666-3677. (Full text, PDF).

Xian Qian, Xiaolu Shi, Hongyi Wang: Effect of paeoniflorin on the calcium ion concentration in salivary gland cells using confocal laser scanning microscopy. Am J Transl Res 2016;8(9):3678-3688. (Full text, PDF).

Wang Yan, Zhao-Ying Chen, Jia-Qi Chen, Hui-Min Chen: BMP2 promotes the differentiation of neural stem cells into dopaminergic neurons in vitro via miR-145-mediated upregulation of Nurr1 expression. Am J Transl Res 2016;8(9):3689-3699. (Full text, PDF).

Jianjun Wang, Zhiyong Deng, Zeyou Wang, Jianhong Wu, Tao Gu, Yibiao Jiang, Guangxin Li: MicroRNA-155 in exosomes secreted from helicobacter pylori infection macrophages immunomodulates inflammatory response. Am J Transl Res 2016;8(9):3700-3709. (Full text, PDF).

Shun Lu, Jing Wang, Jixing Ye, Yulong Zou, Yunxiao Zhu, Qiang Wei, Xin Wang, Shengli Tang, Hao Liu, Jiaming Fan, Fugui Zhang, Evan M Farina, Maryam M Mohammed, Dongzhe Song, Junyi Liao, Jiayi Huang, Dan Guo, Minpeng Lu, Feng Liu, Jianxiang Liu, Li Li, Chao Ma, Xue Hu, Michael J Lee, Russell R Reid, Guillermo A Ameer, Dongsheng Zhou, Tongchuan He: Bone morphogenetic protein 9 (BMP9) induces effective bone formation from reversibly immortalized multipotent adipose-derived (iMAD) mesenchymal stem cells. Am J Transl Res 2016;8(9):3710-3730. (Full text, PDF).

Chaofan Wang, Shuguang Han, Tongda Xu, Fengli Wang, Xiaoping Wang, Jing Chen, Chunfeng Hu, Dongye Li: Evaluation of myocardial viability in old myocardial infarcted patients with CHF: delayed enhancement MRI vs. low-dose dobutamine stress speckle tracking echocardiography. Am J Transl Res 2016;8(9):3731-3743. (Full text, PDF).

Alona Falach-Malik, Hava Rozenfeld, Moria Chetboun, Konstantin Rozenberg, Uriel Elyasiyan, Sanford R Sampson, Tovit Rosenzweig: N-Acetyl-L-Cysteine inhibits the development of glucose intolerance and hepatic steatosis in diabetes-prone mice. Am J Transl Res 2016;8(9):3744-3756. (Full text, PDF).

Zhankui Zhao, Honglian Yu, Chengjuan Fan, Qingsheng Kong, Deqian Liu, Lin Meng: Differentiate into urothelium and smooth muscle cells from adipose tissue-derived stem cells for ureter reconstruction in a rabbit model. Am J Transl Res 2016;8(9):3757-3768. (Full text, PDF).

Yueliang Zheng, Wenwei Cai, Shengang Zhou, Liming Xu, Chengxing Jiang: Protective effect of bone marrow derived mesenchymal stem cells in lipopolysaccharide-induced acute lung injury mediated by claudin-4 in a rat model. Am J Transl Res 2016;8(9):3769-3779. (Full text, PDF).

Jianjun Gu, Rong Xu, Yaxing Li, Jianhe Zhang, Shousen Wang: MicroRNA-218 modulates activities of glioma cells by targeting HMGB1. Am J Transl Res 2016;8(9):3780-3790. (Full text, PDF).

Peng Ma, Ling Yao, Xuemei Lin, Tieguang Gu, Xianglu Rong, Robert Batey, Johji Yamahara, Jianwei Wang, Yuhao Li: A mixture of apple pomace and rosemary extract improves fructose consumption-induced insulin resistance in rats: modulation of sarcolemmal CD36 and glucose transporter-4. Am J Transl Res 2016;8(9):3791-3801. (Full text, PDF).

Kun Qian, Binglang Mao, Wei Zhang, Huanwen Chen: MicroRNA-561 inhibits gastric cancercell proliferation and invasion by downregulating c-Myc expression. Am J Transl Res 2016;8(9):3802-3811. (Full text, PDF).

Shi Hui Li, Wen Chuan Dong, Li Fan, Guang Sheng Wang: Suppression of chronic lymphocytic leukemia progression by CXCR4 inhibitor WZ811. Am J Transl Res 2016;8(9):3812-3821. (Full text, PDF).

Qifeng Luo, Shiva Basnet, Zhenling Dai, Shuping Li, Zhenyu Zhang, Haiyan Ge: A novel E1B55kDa-deleted oncolytic adenovirus carrying microRNA-143 exerts specific antitumor efficacy on colorectal cancer cells. Am J Transl Res 2016;8(9):3822-3830. (Full text, PDF).

Qing-Hua Cao, Fang Liu, Zu-Li Yang, Xin-Hui Fu, Zi-Huan Yang, Quentin Liu, Lei Wang, Xiang-Bo Wan, Xin-Juan Fan: Prognostic value of autophagy related proteins ULK1, Beclin 1, ATG3, ATG5, ATG7, ATG9, ATG10, ATG12, LC3B and p62/SQSTM1 in gastric cancer. Am J Transl Res 2016;8(9):3831-3847. (Full text, PDF).

Bin Yang, Ping Yan, Hui Gong, Lin Zuo, Ying Shi, Jian Guo, Rui Guo, Jun Xie, Bao Li: TWEAK protects cardiomyocyte against apoptosis in a PI3K/AKT pathway dependent manner. Am J Transl Res 2016;8(9):3848-3860. (Full text, PDF).

Chunxia Zhu, Yaoting Ji, Shengbo Liu, Zhuan Bian: Follicle-stimulating hormone enhances alveolar bone resorption via upregulation of cyclooxygenase-2. Am J Transl Res 2016;8(9):3861-3871. (Full text, PDF).

Chenggen Xiao, Qiaoling Zhou, Xiaozhao Li, Hui Li, Ting Meng, Yong Zhong, Jiaxi Pu, Mengyuan Zhu, Yan Xu, Lu Gan, Hong Sun, Ping Xiao: Differentiation and recruitment of IL-22-producing helper T cells in lgA nephropathy. Am J Transl Res 2016;8(9):3872-3882. (Full text, PDF).

Zhiguo Zhou, Haixi Chen, Wei Wei, Shanghui Zhou, Jingbo Xu, Xifu Wang, Qingguo Wang, Guixiang Zhang, Zhuoli Zhang, Linfeng Zheng: Low kilovoltage peak (kVp) with an adaptive statistical iterative reconstruction algorithm in computed tomography urography: evaluation of image quality and radiation dose. Am J Transl Res 2016;8(9):3883-3892. (Full text, PDF).

Jonathan Schwartz, Xiaojia Niu, Eric Walton, Laura Hurley, Hai Lin, Holly Edwards, Jeffrey W Taub, Zhihong Wang, Yubin Ge: Synergistic anti-leukemic interactions between ABT-199 and panobinostat in acute myeloid leukemia ex vivo. Am J Transl Res 2016;8(9):3893-3902. (Full text, PDF).

Wensheng Ge, Chaodong Han, Jing Wang, Yunping Zhang: MiR-300 suppresses laryngeal squamous cell carcinoma proliferation and metastasis by targeting ROS1. Am J Transl Res 2016;8(9):3903-3911. (Full text, PDF).

Xiaosheng Xu, Jian Shen: Reduction in placental growth factor impaired gestational beta-cell proliferation through crosstalk between beta-cells and islet endothelial cells. Am J Transl Res 2016;8(9):3912-3920. (Full text, PDF).

Xiang Wang, Rui Jiang, Enhai Cui, Wenming Feng, Huihui Guo, Donghua Gu, Chengwu Tang, Tao Xue, Ying Bao: COUP-TFII suppresses colorectal carcinoma resistance to doxorubicin involving inhibition of epithelial-mesenchymal transition. Am J Transl Res 2016;8(9):3921-3929. (Full text, PDF).

Murong You, Juehua Jing, Dasheng Tian, Jun Qian, Guangrong Yu: Dioscin stimulates differentiation of mesenchymal stem cells towards hypertrophic chondrocytes in vitro and endochondral ossification in vivo. Am J Transl Res 2016;8(9):3930-3938. (Full text, PDF).

Lei Sun, Peng Sun, Qi-ying Zhou, Xiangchun Gao, Qing Han: Long noncoding RNA MALAT1 promotes uveal melanoma cell growth and invasion by silencing of miR-140. Am J Transl Res 2016;8(9):3939-3946. (Full text, PDF).

Quan-Yong Yi, Gang Deng, Nan Chen, Zhi-Sha Bai, Jian-Shu Yuan, Guo-Hai Wu, Yu-Wen Wang, Shan-Jun Wu: Metformin inhibits development of diabetic retinopathy through inducing alternative splicing of VEGF-A. Am J Transl Res 2016;8(9):3947-3954. (Full text, PDF).

Congwen Bian, Yiqi Du, Rui Ding, Jun Huang, Yan Dai, Sujin Bao, Lijuan Zhao, Hefang Shen, Jing Dong, Jianjian Xu, Qiru Xiong, Lili Xu: Biliary epithelial cells proliferate during oxygenated ex situ liver culture. Am J Transl Res 2016;8(9):3955-3962. (Full text, PDF).

Rui Zhang, Cui Liu, Xuejun Liu, Yunliang Guo: Protective effect of Spatholobus suberectus on brain tissues in cerebral ischemia. Am J Transl Res 2016;8(9):3963-3969. (Full text, PDF).

Zheng Jin, Ying Yu, Ri-Hua Jin, Yu-Bo Wang, Hai-Yang Xu: Effect of granatin B on the glioma cancer by inducing apoptosis. Am J Transl Res 2016;8(9):3970-3975. (Full text, PDF).

Qunjun Duan, Weijun Yang, Daming Jiang, Kaiyu Tao, Aiqiang Dong, Haifeng Cheng: Spermine ameliorates ischemia/reperfusion injury in cardiomyocytes via regulation of autophagy. Am J Transl Res 2016;8(9):3976-3985. (Full text, PDF).

Yang Yang, Jian-Ge Qiu, Yong Li, Jin-Ming Di, Wen-Ji Zhang, Qi-Wei Jiang, Di-Wei Zheng, Yao Chen, Meng-Ning Wei, Jia-Rong Huang, Kun Wang, Zhi Shi: Targeting ABCB1-mediated tumor multidrug resistance by CRISPR/Cas9-based genome editing. Am J Transl Res 2016;8(9):3986-3994. (Full text, PDF).

Yan Zhang, Fei Bao, Yan Wang, Zhihong Wu: Influence of acupuncture in treatment of knee osteoarthritis and cartilage repairing. Am J Transl Res 2016;8(9):3995-4002. (Full text, PDF).

Huimin Qin, Hongtao Li, Xiaolin Zhou, Chen Peng, Honghu Tan, Minxin Wang: Effect of superoxide and inflammatory factor on aflatoxin B1 triggered hepatocellular carcinoma. Am J Transl Res 2016;8(9):4003-4008. (Full text, PDF).