AJTR Copyright © 2009-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 9, Number 11:4707-5180;2017
American Journal of Translational Research


Hui-Li Yang, Jie Mei, Kai-Kai Chang, Wen-Jie Zhou, Li-Qing Huang, Ming-Qing Li: Autophagy in endometriosis. Am J Transl Res 2017;9(11):4707-4725. (Full text, PDF).

Muhammad Babar Khawar, Maryam Mukhtar, Muddasir Hassan Abbasi, Nadeem Sheikh: IL-32θ: a recently identified anti-inflammatory variant of IL-32 and its preventive role in various disorders and tumor suppressor activity. Am J Transl Res 2017;9(11):4726-4737. (Full text, PDF).

Haoyuan Jia, Zhaofeng Liang, Xu Zhang, Juanjuan Wang, Wenrong Xu, Hui Qian: 14-3-3 proteins: an important regulator of autophagy in diseases. Am J Transl Res 2017;9(11):4738-4746. (Full text, PDF).

Xiao Cen, Xin-Qi Huang, Wen-Tian Sun, Qing Liu, Jun Liu: Long noncoding RNAs: a new regulatory code in osteoarthritis. Am J Transl Res 2017;9(11):4747-4755. (Full text, PDF).

Yen-Yi Zhen, Chih-Chao Yang, Chi-Chih Hung, Chia-Chang Lee, Chen-Chang Lee, Chien-Hsing Wu, Yen-Ta Chen, Wei-Yu Chen, Kuan-Hung Chen, Hon-Kan Yip, Sheung-Fat Ko: Extendin-4 protects kidney from acute ischemia-reperfusion injury through upregulation of NRF2 signaling. Am J Transl Res 2017;9(11):4756-4771. (Full text, PDF).

Xiaolei Wang, Jin Zhao, Li Qin: VEGF-C mediated enhancement of lymphatic drainage reduces intestinal inflammation by regulating IL-9/IL-17 balance and improving gut microbiota in experimental chronic colitis. Am J Transl Res 2017;9(11):4772-4784. (Full text, PDF).

Hsiao-Han Wang, Chen-Chieh Liao, Nan-Haw Chow, Lynn Ling-Huei Huang, Jih-Ing Chuang, Kuo-Chen Wei, Jyh-Wei Shin: Whether CD44 is an applicable marker for glioma stem cells. Am J Transl Res 2017;9(11):4785-4806. (Full text, PDF).

Bin Yu, Ming Ruan, Tao Liang, Shi-Wen Huang, Sheng-Jin Liu, Hai-Bo Cheng, Xiang-Chun Shen: Tetramethylpyrazine phosphate and borneol combination therapy synergistically attenuated ischemia-reperfusion injury of the hypothalamus and striatum via regulation of apoptosis and autophagy in a rat model. Am J Transl Res 2017;9(11):4807-4820. (Full text, PDF).

Xuhong Lin, Huichao Wang, Yuxia Li, Jingnan Yang, Ruilin Yang, Dandan Wei, Junjie Zhang, Desheng Yang, Bin Wang, Xuequn Ren, Guanchang Cheng: Functional characterization of CXCR4 in mediating the expression of protein C system in experimental ulcerative colitis. Am J Transl Res 2017;9(11):4821-4835. (Full text, PDF).

Zhiwang Song, Chan Feng, Yonglin Lu, Yong Gao, Yun Lin, Chunyan Dong: Overexpression and biological function of MEF2D in human pancreatic cancer. Am J Transl Res 2017;9(11):4836-4847. (Full text, PDF).

Xiaofeng Han, Xinfeng Li, Guibin Zhong, Zude Liu: Regulation of osteogenic differentiation by DNA methylation of the dishevelled gene in bone marrow mesenchymal stem cells. Am J Transl Res 2017;9(11):4848-4855. (Full text, PDF).

Huijie Gu, Jun Xu, Zhongyue Huang, Liang Wu, Kaifeng Zhou, Yiming Zhang, Jiong Chen, Jiangni Xia, Xiaofan Yin: Identification and differential expression of microRNAs in 1, 25-dihydroxyvitamin D3-induced osteogenic differentiation of human adipose-derived mesenchymal stem cells. Am J Transl Res 2017;9(11):4856-4871. (Full text, PDF, Supplementary Data).

Tongle Zhi, Kuan Jiang, Xiupeng Xu, Tianfu Yu, Weining Wu, Er Nie, Xu Zhou, Xin Jin, Junxia Zhang, Yingyi Wang, Ning Liu: MicroRNA-520d-5p inhibits human glioma cell proliferation and induces cell cycle arrest by directly targeting PTTG1. Am J Transl Res 2017;9(11):4872-4887. (Full text, PDF).

Xiaolong Chen, Jun Zheng, Jianye Cai, Hui Li, Shihui Li, Li Wang, Daorou Cheng, Huaxin Chen, Yang Yang, Guihua Chen, Qi Zhang, Yanwen Peng, Qiyou Wang, Genshu Wang: The cytoskeleton protein β-actin may mediate T cell apoptosis during acute rejection reaction after liver transplantation in a rat model. Am J Transl Res 2017;9(11):4888-4901. (Full text, PDF).

Ningding Wang, Frederick Siu, Yongbin Zhang: Effect of astragaloside IV on diabetic gastric mucosa in vivo and in vitro. Am J Transl Res 2017;9(11):4902-4913. (Full text, PDF).

Shuai Luo, Mei Yang, Hao Jin, Zi-Qiang Xu, Yi-Fu Li, Peng Xia, Yi-Rrong Yang, Bi-Cheng Chen, Yan Zhang: The role of sildenafil in the development of transplant arteriosclerosis in rat aortic grafts. Am J Transl Res 2017;9(11):4914-4924. (Full text, PDF).

Zhiwen Feng, Zhi Li, Deming Zhu, Wei Ling, Lei Zheng, Liyong Pu, Lianbao Kong: Mir-24 regulates hepatocyte apoptosis via BIM during acute liver failure. Am J Transl Res 2017;9(11):4925-4935. (Full text, PDF).

Ahmad H Ibrahim, Haibo Li, Sawsan S Al-Rawi, Aman Shah Abdul Majid, Omar AM Al-Habib, Xiaobo Xia, Amin MS Abdul Majid, Dan Ji: Angiogenic and wound healing potency of fermented virgin coconut oil: in vitro and in vivo studies. Am J Transl Res 2017;9(11):4936-4944. (Full text, PDF).

Zhicheng Yao, Ang Chen, Xin Li, Zhiyong Zhu, Xin Jiang: Hsp90 inhibitor sensitizes TRAIL-mediated apoptosis via chop-dependent DR5 upregulation in colon cancer cells. Am J Transl Res 2017;9(11):4945-4953. (Full text, PDF).

Qin Wu, Hongtao Xu, Ling Hao, Guifang Ma, Jinxia Sun, Xianghe Song, Fengyun Ding, Nan Wang: P2X7 receptor regulates sympathoexcitatory response in myocardial infarction rats via NF-κB and MAPK pathways. Am J Transl Res 2017;9(11):4954-4962. (Retracted, Full text, PDF).

Qiuke Hou, Yongquan Huang, Yiwen Luo, Bin Wang, Yamei Liu, Rudong Deng, Saixia Zhang, Fengbin Liu, Dongfeng Chen: MiR-351 negatively regulates osteoblast differentiation of MSCs induced by (+)-cholesten-3-one through targeting VDR. MiR-351 negatively regulates osteoblast differentiation of MSCs induced by (+)-cholesten-3-one through targeting VDR. Am J Transl Res 2017;9(11):4963-4973. (Full text, PDF).

Xiaoli Liang, Yi Zhang, Chao Zhang, Chunchun Tang, Yi Wang, Juanjuan Ren, Xi Chen, Yu Zhang, Zhaoqiong Zhu: Effect of repeated neonatal sevoflurane exposure on the learning, memory and synaptic plasticity at juvenile and adult age. Am J Transl Res 2017;9(11):4974-4983. (Full text, PDF).

Weichun Tang, Jie Li, Hongbin Liu, Feng Zhou, Manhua Liu: MiR-106a promotes tumor growth, migration, and invasion by targeting BCL2L11 in human endometrial adenocarcinoma. Am J Transl Res 2017;9(11):4984-4993. (Full text, PDF).

Ruosi Yao, Danyang Han, Xiaoyang Sun, Chunling Fu, Qingyun Wu, Yao Yao, Hujun Li, Zhenyu Li, Kailin Xu: Histone deacetylase inhibitor NaBut suppresses cell proliferation and induces apoptosis by targeting p21 in multiple myeloma. Am J Transl Res 2017;9(11):4994-5002. (Full text, PDF).

Hao Xu, Heng Cao, Guoqing Zhu, Shaowen Liu, Hongli Li: Overexpression of microRNA-145 protects against rat myocardial infarction through targeting PDCD4. Am J Transl Res 2017;9(11):5003-5011. (Full text, PDF).

Xin Ma, Zhaohui Li, Ting Li, Linwensi Zhu, Zhenshengnan Li, Nan Tian: Long non-coding RNA HOTAIR enhances angiogenesis by induction of VEGFA expression in glioma cells and transmission to endothelial cells via glioma cell derived-extracellular vesicles. Am J Transl Res 2017;9(11):5012-5021. (Full text, PDF).

Faqi Cao, Wu Zhou, Guohui Liu, Tian Xia, Mengfei Liu, Bobin Mi, Yi Liu: Staphylococcus aureus peptidoglycan promotes osteoclastogenesis via TLR2-mediated activation of the NF-κB/NFATc1 signaling pathway. Am J Transl Res 2017;9(11):5022-5030. (Full text, PDF).

Lijun Wang, Qi Wu, Shan Zhu, Zhiyu Li, Jingping Yuan, Dehua Yu, Zhiliang Xu, Juanjuan Li, Shengrong Sun, Changhua Wang: Delta/notch-like epidermal growth factor-related receptor (DNER) orchestrates stemness and cancer progression in prostate cancer. Am J Transl Res 2017;9(11):5031-5039. (Full text, PDF).

Weilan Kong, Kai Kang, Yang Gao, Haitao Liu, Xianglin Meng, Songliu Yang, Kaijiang Yu, Mingyan Zhao: Dexmedetomidine alleviates LPS-induced septic cardiomyopathy via the cholinergic anti-inflammatory pathway in mice. Am J Transl Res 2017;9(11):5040-5047. (Full text, PDF).

Gang Yu, Benli Jia, Yunsheng Cheng, Lianbang Zhou, Bo Qian, Zhining Liu, Yong Wang: MicroRNA-429 sensitizes pancreatic cancer cells to gemcitabine through regulation of PDCD4. Am J Transl Res 2017;9(11):5048-5055. (Full text, PDF).

Wenshuai Fan, Jinghuan Li, Jifei Chen, Liang Zhu, Yiming Wang, Bolin Sun, Bingxuan Hua, Changan Guo, Zuoqin Yan: Aspirin inhibits the proliferation of synovium-derived mesenchymal stem cells by arresting the cell cycle in the G0/G1 phase. Am J Transl Res 2017;9(11):5056-5062. (Full text, PDF).

Lu Fang, Andris H Ellims, Anna L Beale, Andrew J Taylor, Andrew Murphy, Anthony M Dart: Systemic inflammation is associated with myocardial fibrosis, diastolic dysfunction, and cardiac hypertrophy in patients with hypertrophic cardiomyopathy. Am J Transl Res 2017;9(11):5063-5073. (Full text, PDF).

Han-Tan Chai, Kuan-Hung Chen, Christopher Glenn Wallace, Chih-Hung Chen, Pei-Hsun Sung, Yung-Lung Chen, Chun-Man Yuen, Pei-Lin Shao, Cheuk-Kwan Sun, Hsueh-Wen Chang, Ching-Jen Wang, Mel S Lee, Hon-Kan Yip, Sheung-Fat Ko: Extracorporeal shock wave therapy effectively protects brain against chronic cerebral hypo-perfusion-induced neuropathological changes. Am J Transl Res 2017;9(11):5074-5093. (Full text, PDF).

Ping Ting Zhu, Ming Mao, Zhao Guo Liu, Li Tao, Bing Chun Yan: Scutellarin suppresses human colorectal cancer metastasis and angiogenesis by targeting ephrinb2. Am J Transl Res 2017;9(11):5094-5104. (Full text, PDF).

Miao-Miao Sun, Lu-Lu He, Hong-Xin Zhang, Na Wei, Wei-Wei Wang, Guo-Zhong Jiang, Zheng-Yang Wang, Dong-Mei Zhao, Kui-Sheng Chen: The synergistic effect of esophageal squamous cell carcinoma KYSE150 cells and M2 macrophages on lymphatic endothelial cells. Am J Transl Res 2017;9(11):5105-5115. (Full text, PDF).

Yong Zhou, Enguo Chen, Xiaohong Wu, Yanjie Hu, Huiqing Ge, Peifeng Xu, Yingchang Zou, Joy Jin, Ping Wang, Kejing Ying: Rational lung tissue and animal models for rapid breath tests to determine pneumonia and pathogens. Am J Transl Res 2017;9(11):5116-5126. (Full text, PDF).

Fang Zou, Xiaoyang Lai, Jing Li, Shuihong Lei, Lei Hu: Downregulation of cathepsin G reduces the activation of CD4+ T cells in murine autoimmune diabetes. Am J Transl Res 2017;9(11):5127-5137. (Full text, PDF).

Lei Wang, Shijie Zhang, Zhigao Xu, Jingjing Zhang, Li Li, Guoqiang Zhao: The diagnostic value of microRNA-4787-5p and microRNA-4306 in patients with acute aortic dissection. Am J Transl Res 2017;9(11):5138-5149. (Full text, PDF).

Qianqian Yang, Mengjie Sun, Ying Chen, Yuqiu Lu, Yuting Ye, Hui Song, Xiaodong Xu, Shaolin Shi, Jinquan Wang: Triptolide protects podocytes from TGF-β-induced injury by preventing miR-30 downregulation. Am J Transl Res 2017;9(11):5150-5159. (Full text, PDF).

Qing Li, Shaowei Ding, Yuan Min Wang, Xiaoling Xu, Zuojun Shen, Rui Fu, Mengdie Liu, Chaojie Hu, Cuiping Zhang, Qi Cao, Yiping Wang: Age-associated alteration in Th17 cell response is related to endothelial cell senescence and atherosclerotic cerebral infarction. Am J Transl Res 2017;9(11):5160-5168. (Full text, PDF).

Jiachun Sun, Xiaozhi Yuan, Xiangming Li, Dengkui Wang, Tanyou Shan, Wei Wang, Qiuyan Wan, Xinshuai Wang, Junqiang Yan, Shegan Gao: Comparative transcriptome analysis of the global circular RNAs expression profiles between SHEE and SHEEC cell lines. Am J Transl Res 2017;9(11):5169-5179. (Full text, PDF, Supplementary Data).

Yunyun Luo, Shuang Zheng, Yujia Ding, Yueqin Dai, Yi Zhou, Ruifeng Xiang, Anne C Bay-Jensen, Morten A Karsdal, Per Qvist, Qinlong Zheng: Preventive effects of kudzu root on bone loss and cartilage degradation in ovariectomized rats: Am J Transl Res. 2017; 9(7): 3517-3527. Am J Transl Res 2017;9(11):5180. (Full text, PDF).