AJTR Copyright © 2009-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 9, Number 3:823-1542;2017
American Journal of Translational Research


Min Zhang, Dan Yang, Xianqiong Gong, Pu Ge, Jie Dai, Ling Lin, Li Zhang: Protective benefits of AMP-activated protein kinase in hepatic ischemia-reperfusion injury. Am J Transl Res 2017;9(3):823-829. (Full text, PDF).

Anup S Ramdhave, Shreesh Ojha, Mukesh Nandave: Energy intake correlates with the levels of fatty acid synthase and insulin-like growth factor-1 in male and female C57BL/6 mice. Am J Transl Res 2017;9(3):830-844. (Full text, PDF).

Zheng Liu, Feng Wang, Zhi-Wei Zhou, He-Chun Xia, Xin-Yu Wang, Yin-Xue Yang, Zhi-Xu He, Tao Sun, Shu-Feng Zhou: Alisertib induces G2/M arrest, apoptosis, and autophagy via PI3K/Akt/mTOR- and p38 MAPK-mediated pathways in human glioblastoma cells. Am J Transl Res 2017;9(3):845-873. (Full text, PDF).

Lifa Xu, Congjing Xu, Shuping Zhou, Xueke Liu, Jian Wang, Xinkuang Liu, Suping Qian, Yingru Xin, Yi Gao, Yongqiang Zhu, Xiaolong Tang: PAX4 promotes PDX1-induced differentiation of mesenchymal stem cells into insulin-secreting cells. Am J Transl Res 2017;9(3):874-886. (Full text, PDF).

Yongyue Gao, Zong Zhuang, Shanting Gao, Xiang Li, Zihuan Zhang, Zhennan Ye, Liwen Li, Chao Tang, Mengliang Zhou, Xiao Han, Jie Li: Tetrahydrocurcumin reduces oxidative stress-induced apoptosis via the mitochondrial apoptotic pathway by modulating autophagy in rats after traumatic brain injury. Am J Transl Res 2017;9(3):887-899. (Full text, PDF).

Tao Lei, Yuan Zhang, Qiang Zhou, Xiaoji Luo, Ke Tang, Rongsheng Chen, Chang Yu, Zhengxue Quan: A novel approach for the annulus needle puncture model of intervertebral disc degeneration in rabbits. Am J Transl Res 2017;9(3):900-909. (Full text, PDF).

Fenzan Wu, Zaifeng Chen, Chonghui Tang, Jinjing Zhang, Li Cheng, Hongxia Zuo, Hongyu Zhang, Daqing Chen, Liping Xiang, Jian Xiao, Xiaokun Li, Xinlong Xu, Xiaojie Wei: Acid fibroblast growth factor preserves blood-brain barrier integrity by activating the PI3K-Akt-Rac1 pathway and inhibiting RhoA following traumatic brain injury. Am J Transl Res 2017;9(3):910-925. (Full text, PDF).

Minji Lee, Sungrae Cho, Kangsan Roh, Jisook Chae, Jin-Hee Park, Jaehyun Park, Myung-Ah Lee, Jinheung Kim, Chung-Kyoon Auh, Chang-Hwan Yeom, Sukchan Lee: Glutathione alleviated peripheral neuropathy in oxaliplatin-treated mice by removing aluminum from dorsal root ganglia. Am J Transl Res 2017;9(3):926-939. (Full text, PDF).

Shuichi Miyamoto, Shunsuke Ohnishi, Reizo Onishi, Ikuki Tsuchiya, Hidetaka Hosono, Takehiko Katsurada, Kenichi Yamahara, Hiroshi Takeda, Naoya Sakamoto: Therapeutic effects of human amnion-derived mesenchymal stem cell transplantation and conditioned medium enema in rats with trinitrobenzene sulfonic acid-induced colitis. Am J Transl Res 2017;9(3):940-952. (Full text, PDF).

Hong Fang, Jiping Xie, Min Zhang, Ziwei Zhao, Yi Wan, Yongqiang Yao: miRNA-21 promotes proliferation and invasion of triple-negative breast cancer cells through targeting PTEN. Am J Transl Res 2017;9(3):953-961. (Full text, PDF).

Huanjin Liao, Jun Cai, Lifang Zhang, Yanxia Peng, Ping Wu, Tong Xie, Qingjun Pan: A novel acute lethal liver injury mouse model with visualization of NF-κB activity for treatment of severe acute liver injury. Am J Transl Res 2017;9(3):962-970. (Full text, PDF).

Qichun Zhang, Ying Lu, Huimin Bian, Liwei Guo, Huaxu Zhu: Activation of the α7 nicotinic receptor promotes lipopolysaccharide-induced conversion of M1 microglia to M2. Am J Transl Res 2017;9(3):971-985. (Full text, PDF).

Ming Gao, Yuan Chang, Xiuyong Wang, Chao Ban, Fan Zhang: Reduction of COX-2 through modulating miR-124/SPHK1 axis contributes to the antimetastatic effect of alpinumisoflavone in melanoma. Am J Transl Res 2017;9(3):986-998. (Full text, PDF).

Xiaoping Huang, Xiao Wang, Xiaolan Xie, Shulan Zeng, Zhaofa Li, Xianxiang Xu, Huiyong Yang, Fei Qiu, Junsheng Lin, Yong Diao: Kallistatin protects against bleomycin-induced idiopathic pulmonary fibrosis by inhibiting angiogenesis and inflammation. Am J Transl Res 2017;9(3):999-1011. (Full text, PDF).

Zili He, Yulong Zhou, Qingqing Wang, Jiawei Li, Zengming Zheng, Jian Chen, Hongyu Zhang, Zhouguang Wang, Huazi Xu, Jian Xiao: Inhibiting endoplasmic reticulum stress by lithium chloride contributes to the integrity of blood-spinal cord barrier and functional recovery after spinal cord injury. Am J Transl Res 2017;9(3):1012-1024. (Full text, PDF).

Qing Qi, Yueping Mao, Yongzhen Tian, Ke Zhu, Xushan Cha, Minghua Wu, Xiaodong Zhou: Geniposide inhibited endothelial-mesenchymal transition via the mTOR signaling pathway in a bleomycin-induced scleroderma mouse model. Am J Transl Res 2017;9(3):1025-1036. (Full text, PDF).

Shengjie Xu, Yanbo Zhao, Chongying Jin, Lu Yu, Fang Ding, Guosheng Fu, Junhui Zhu: PKC/NADPH oxidase are involved in the protective effect of pioglitazone in high homocysteine-induced paracrine dyfunction in endothelial progenitor cells. Am J Transl Res 2017;9(3):1037-1048. (Full text, PDF).

Bing Song, Li Ding, Haoqiang Zhang, Yafen Chu, Zhaohui Chang, Yali Yu, Dandan Guo, Shuping Zhang, Xuezheng Liu: Ginsenoside Rb1 increases insulin sensitivity through suppressing 11β-hydroxysteroid dehydrogenase type I. Am J Transl Res 2017;9(3):1049-1057. (Full text, PDF).

Shi-Jie Li, Hong-Lin Liu, Shi-Lei Tang, Xiao-Juan Li, Xiao-Yin Wang: MicroRNA-150 regulates glycolysis by targeting von Hippel-Lindau in glioma cells. Am J Transl Res 2017;9(3):1058-1066. (Full text, PDF).

Daoyuan Gong, Chunfu Zhang, Tao Li, Jiahui Zhang, Nannan Zhang, Zehua Tao, Wei Zhu, Xiaochun Sun: Are Sertoli cells a kind of mesenchymal stem cells? Am J Transl Res 2017;9(3):1067-1074. (Full text, PDF).

Zili He, Yulong Zhou, Yan Huang, Qingqing Wang, Binbin Zheng, Hongyu Zhang, Jiawei Li, Yanlong Liu, Fenzan Wu, Xie Zhang, Songlin Tong, Maofeng Wang, Zhouguang Wang, Huacheng He, Huazi Xu, Jian Xiao: Dl-3-n-butylphthalide improves functional recovery in rats with spinal cord injury by inhibiting endoplasmic reticulum stress-induced apoptosis. Am J Transl Res 2017;9(3):1075-1087. (Full text, PDF).

Xiao-Ting Xu, Wen-Tao Hu, Ju-Ying Zhou, Yu Tu: Celecoxib enhances the radiosensitivity of HCT116 cells in a COX-2 independent manner by up-regulating BCCIP. Am J Transl Res 2017;9(3):1088-1100. (Full text, PDF).

Yancan Liang, Jiantao Ye, Jiuyang Jiao, Jin Zhang, Yingjuan Lu, Li Zhang, Di Wan, Liming Duan, You Wu, Bin Zhang: Down-regulation of miR-125a-5p is associated with salivary adenoid cystic carcinoma progression via targeting p38/JNK/ERK signal pathway. Am J Transl Res 2017;9(3):1101-1113. (Full text, PDF).

Shou-Chuan Shih, Tsung-Chuan Ho, Show-Li Chen, Yeou-Ping Tsao: Pigment epithelium-derived factor (PEDF) peptide promotes the expansion of hepatic stem/progenitor cells via ERK and STAT3-dependent signaling. Am J Transl Res 2017;9(3):1114-1126. (Full text, PDF).

Jing Tian, Yan-Ying Xu, Lian Li, Quan Hao: MiR-490-3p sensitizes ovarian cancer cells to cisplatin by directly targeting ABCC2. Am J Transl Res 2017;9(3):1127-1138. (Full text, PDF).

Haiyang Zong, Xinghui Li, Haodong Lin, Chunlin Hou, Fenfen Ma: Lipoxin A4 pretreatment mitigates skeletal muscle ischemia-reperfusion injury in rats. Am J Transl Res 2017;9(3):1139-1150. (Full text, PDF).

Mei Xue, Fei-Ya Zhu, Lin Chen, Kai Wang: HoxB9 promotes the migration and invasion via TGF-β1/Smad2/Slug signaling pathway in oral squamous cell carcinoma. Am J Transl Res 2017;9(3):1151-1161. (Full text, PDF).

Cheng Li, Lengchen Hou, Dan Chen, Fuqing Lin, Tao Chang, Mengzhu Li, Lingling Zhang, Xiaoyin Niu, Huiying Wang, Shukun Fu, Junhua Zheng: Hydrogen-rich saline attenuates isoflurane-induced caspase-3 activation and cognitive impairment via inhibition of isoflurane-induced oxidative stress, mitochondrial dysfunction, and reduction in ATP levels. Am J Transl Res 2017;9(3):1162-1172. (Full text, PDF).

Kai-Hui Chan, Sebastian P Galuska, Pradeep Kumar Kudipudi, Mohammad Assad Riaz, Kate L Loveland, Lutz Konrad: Signaling by TGF-betas in tubule cultures of adult rat testis. Am J Transl Res 2017;9(3):1173-1182. (Full text, PDF).

Meng Lv, Yang Liu, Ting-Hui Xiao, Wei Jiang, Bo-Wen Lin, Xiao-Ming Zhang, Yi-Miao Lin, Zhong-Shi Xu: GYY4137 stimulates osteoblastic cell proliferation and differentiation via an ERK1/2-dependent anti-oxidant mechanism. Am J Transl Res 2017;9(3):1183-1192. (Full text, PDF).

Ya Xiao, Ya-Jun Song, Bo Song, Chi-Bing Huang, Qing Ling, Xiao Yu: TGF-β/MAPK signaling mediates the effects of bone marrow mesenchymal stem cells on urinary control and interstitial cystitis after urinary bladder transplantation. Am J Transl Res 2017;9(3):1193-1202. (Full text, PDF).

Hai Xu, Zhiyin Wang, Lang Xu, Guoyan Mo, Gangfeng Duan, Yali Wang, Zhengang Sun, Hao Chen: Targeting the eIF4E/β-catenin axis sensitizes cervical carcinoma squamous cells to chemotherapy. Am J Transl Res 2017;9(3):1203-1212. (Full text, PDF).

Haifeng Yu, Ping Duan, Haibo Zhu, Dapang Rao: miR-613 inhibits bladder cancer proliferation and migration through targeting SphK1. Am J Transl Res 2017;9(3):1213-1221. (Full text, PDF).

Xiaowen Yu, Yunwen Yang, Hui Yuan, Meng Wu, Shuzhen Li, Wei Gong, Jing Yu, Weiwei Xia, Yue Zhang, Guixia Ding, Songming Huang, Zhanjun Jia, Aihua Zhang: Inhibition of COX-2/PGE2 cascade ameliorates cisplatin-induced mesangial cell apoptosis. Am J Transl Res 2017;9(3):1222-1229. (Full text, PDF).

Xuan Wu, Jie Li, Hengwei Zhang, Hui Wang, Guoyong Yin, Dengshun Miao: Pyrroloquinoline quinone prevents testosterone deficiency-induced osteoporosis by stimulating osteoblastic bone formation and inhibiting osteoclastic bone resorption. Am J Transl Res 2017;9(3):1230-1242. (Full text, PDF).

Hui Chen, Lei Qian, Qiangsheng Lv, Jianxiu Yu, Wei Wu, Haixin Qian: Change in gut microbiota is correlated with alterations in the surface molecule expression of monocytes after Roux-en-Y gastric bypass surgery in obese type 2 diabetic patients. Am J Transl Res 2017;9(3):1243-1254. (Full text, PDF).

Lei Zhang, Chao Wang, Zhi-Xiao Xue: Inhibition of miR-630 enhances the cell resistance to radiation by directly targeting CDC14A in human glioma. Am J Transl Res 2017;9(3):1255-1265. (Full text, PDF).

Muhammad Assad Riaz, Angelika Stammler, Mareike Borgers, Lutz Konrad: Clusterin signals via ApoER2/VLDLR and induces meiosis of male germ cells. Am J Transl Res 2017;9(3):1266-1276. (Full text, PDF).

Chenyang Duan, Ken Chen, Guangming Yang, Tao Li, Liangming Liu: HIF-1α regulates Cx40-dependent vasodilatation following hemorrhagic shock in rats. Am J Transl Res 2017;9(3):1277-1286. (Full text, PDF).

Yue Fang, Fengying Gao, Jing Hao, Zhenwei Liu: microRNA-1246 mediates lipopolysaccharide-induced pulmonary endothelial cell apoptosis and acute lung injury by targeting angiotensin-converting enzyme 2. Am J Transl Res 2017;9(3):1287-1296. (Full text, PDF).

Liu Huang, Zheng Huang, Yi Fan, Langchi He, Ming Ye, Kun Shi, Bing Ji, Jiezhen Huang, Yibin Wang, Qiufen Li: FOXC1 promotes proliferation and epithelial-mesenchymal transition in cervical carcinoma through the PI3K-AKT signal pathway. Am J Transl Res 2017;9(3):1297-1306. (Full text, PDF).

Sunlei Pan, Hui Lin, Hangqi Luo, Feidan Gao, Liping Meng, Changzuan Zhou, Chengjian Jiang, Yan Guo, Zheng Ji, Jufang Chi, Hangyuan Guo: Folic acid inhibits dedifferentiation of PDGF-BB-induced vascular smooth muscle cells by suppressing mTOR/P70S6K signaling. Am J Transl Res 2017;9(3):1307-1316. (Full text, PDF).

Ning Xu, Shao-Hao Chen, Gen-Yi Qu, Xiao-Dong Li, Wen Lin, Xue-Yi Xue, Yun-Zhi Lin, Qing-Shui Zheng, Yong Wei: Fasudil inhibits proliferation and collagen synthesis and induces apoptosis of human fibroblasts derived from urethral scar via the Rho/ROCK signaling pathway. Am J Transl Res 2017;9(3):1317-1325. (Full text, PDF).

Yuan-I Chang, Guangyao Kong, Erik A Ranheim, Po-Shu Tu, Yi-Shan Yu, Jing Zhang: Dnmt3a haploinsufficiency cooperates with oncogenic Kras to promote an early-onset T-cell acute lymphoblastic leukemia. Am J Transl Res 2017;9(3):1326-1334. (Full text, PDF).

Qing Li, Tingting Ming, Yuanmin Wang, Shaowei Ding, Chaojie Hu, Cuiping Zhang, Qi Cao, Yiping Wang: Increased Th9 cells and IL-9 levels accelerate disease progression in experimental atherosclerosis. Am J Transl Res 2017;9(3):1335-1343. (Full text, PDF).

Xihua Lu, Shuaiguo Lv, Yan Mi, Lei Wang, Gensheng Wang: Neuroprotective effect of miR-665 against sevoflurane anesthesia-induced cognitive dysfunction in rats through PI3K/Akt signaling pathway by targeting insulin-like growth factor 2. Am J Transl Res 2017;9(3):1344-1356. (Full text, PDF).

Jing Zou, Ling Liu, Qi Wang, Fuqiang Yin, Zhijun Yang, Wei Zhang, Li Li: Downregulation of miR-429 contributes to the development of drug resistance in epithelial ovarian cancer by targeting ZEB1. Am J Transl Res 2017;9(3):1357-1368. (Full text, PDF).

Teng-Fei Fan, Wei-Wei Deng, Lin-Lin Bu, Tian-Fu Wu, Wen-Feng Zhang, Zhi-Jun Sun: B7-H3 regulates migration and invasion in salivary gland adenoid cystic carcinoma via the JAK2/STAT3 signaling pathway. Am J Transl Res 2017;9(3):1369-1380. (Full text, PDF).

Min Fang, Pei Zhang, Yanxin Zhao, Xueyuan Liu: Bioinformatics and co-expression network analysis of differentially expressed lncRNAs and mRNAs in hippocampus of APP/PS1 transgenic mice with Alzheimer disease. Am J Transl Res 2017;9(3):1381-1391. (Full text, PDF).

Fang Liu, Yuan Zhang, Ming Lu, Cong Wang, Qingbao Li, Yongsheng Gao, Dianbin Mu, Yan Cao, Miaomiao Li, Xiangjiao Meng: Nestin servers as a promising prognostic biomarker in non-small cell lung cancer. Am J Transl Res 2017;9(3):1392-1401. (Full text, PDF).

Wei-Jun Tan, Qiu-Yue Tan, Ting Wang, Min Lian, Li Zhang, Zhen-Shun Cheng: Calpain 1 regulates TGF-β1-induced epithelial-mesenchymal transition in human lung epithelial cells via PI3K/Akt signaling pathway. Am J Transl Res 2017;9(3):1402-1409. (Full text, PDF).

Cong Wang, Qisheng You, Xusheng Cao, Huiling Guo, Xinxiao Gao, Xiaoyan Peng: Micro RNA-19a suppresses interleukin-10 in peripheral B cells of patients with diabetic retinopathy. Am J Transl Res 2017;9(3):1410-1417. (Full text, PDF).

Wenhai Sun, Yanyan Xu, Cheng Zhao, Fengyun Hao, Dong Chen, Jinping Guan, Kejun Zhang: Targeting TGF-β1 suppresses survival of and invasion by anaplastic thyroid carcinoma cells. Am J Transl Res 2017;9(3):1418-1425. (Full text, PDF).

Shun Zhang, Wenjie Zhu, Yan Zhang, Yihao Yao, Jingjing Shi, Cong-Yi Wang, Wenzhen Zhu: Diffusional kurtosis imaging in evaluating the secondary change of corticospinal tract after unilateral cerebral infarction. Am J Transl Res 2017;9(3):1426-1434. (Full text, PDF).

Joanna A Niemiec, Agnieszka Adamczyk, Aleksandra Ambicka, Anna Mucha-Małecka, Wojciech M Wysocki, Beata Biesaga, Marek Ziobro, Ida Cedrych, Aleksandra Grela-Wojewoda, Małgorzata Domagała-Haduch, Joanna Wysocka, Janusz Ryś, Beata Sas-Korczyńska: Prognostic role of lymphatic vessel density and lymphovascular invasion in chemotherapy-naive and chemotherapy-treated patients with invasive breast cancer. Am J Transl Res 2017;9(3):1435-1447. (Full text, PDF).

Julia Fedotova, Viktoria Akulova, Svetlana Pivina, Jozef Dragasek, Martin Caprnda, Peter Kruzliak: Modifications of anxiety-like behavior in prenatally stressed male offspring with imbalance of androgens. Am J Transl Res 2017;9(3):1448-1459. (Full text, PDF).

Juan Li, Rong Wang, Shi-Guang Huang: Immunomodulatory activity of interleukin-27 in human chronic periapical diseases. Am J Transl Res 2017;9(3):1460-1470. (Full text, PDF).

Yan-Yan Li, Yin Xiang, Song Zhang, Yan Wang, Jie Yang, Wei Liu, Feng-Tai Xue: Thioredoxin-2 protects against oxygen-glucose deprivation/reperfusion injury by inhibiting autophagy and apoptosis in H9c2 cardiomyocytes. Am J Transl Res 2017;9(3):1471-1482. (Full text, PDF).

Rujia Fan, Yiying Wang, Yue Wang, Li Wei, Wenxin Zheng: Mechanism of progestin resistance in endometrial precancer/cancer through Nrf2-survivin pathway. Am J Transl Res 2017;9(3):1483-1491. (Full text, PDF).

Zhenxing Zhang, Xiaofeng Song, He Tian, Ye Miao, Xu Feng, Yang Li, Honglei Wang: MicroRNA-137 inhibits growth of glioblastoma through EGFR suppression. Am J Transl Res 2017;9(3):1492-1499. (Full text, PDF).

Li Chen, Wenhuan Zeng, Bo Yang, Xiang Cui, Cong Feng, Lili Wang, Hao Wang, Xuan Zhou, Peng Li, Faqin Lv, Tanshi Li: Expression of antisense of microRNA-26a-5p in mesenchymal stem cells increases their therapeutic effects against cirrhosis. Am J Transl Res 2017;9(3):1500-1508. (Full text, PDF).

Donghui Bian, Wen Shi, Yang Shao, Peilong Li, Guodong Song: Long non-coding RNA GAS5 inhibits tumorigenesis via miR-137 in melanoma. Am J Transl Res 2017;9(3):1509-1520. (Full text, PDF).

Bingke Lv, Feng Li, Jie Fang, Limin Xu, Chengmei Sun, Jianbang Han, Tian Hua, Zhongfei Zhang, Zhiming Feng, Xiaodan Jiang: Hypoxia inducible factor 1α promotes survival of mesenchymal stem cells under hypoxia. Am J Transl Res 2017;9(3):1521-1529. (Full text, PDF).

Yunpeng Li, Shuo Tian, Ienglam Lei, Liu Liu, Peter Ma, Zhong Wang: Transplantation of multipotent Isl1+ cardiac progenitor cells preserves infarcted heart function in mice. Am J Transl Res 2017;9(3):1530-1542. (Full text, PDF, Video S1, S2).