AJTR Copyright © 2009-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 9, Number 5:2038-2667;2017
American Journal of Translational Research


Yiping Li, Xiaolong Wang, Zhijie Shen: Traditional Chinese medicine for lipid metabolism disorders. Am J Transl Res 2017;9(5):2038-2049. (Full text, PDF).

Luciano Mamede de Freitas Junior, Eduardo B de Almeida Jr: Medicinal plants for the treatment of obesity: ethnopharmacological approach and chemical and biological studies. Am J Transl Res 2017;9(5):2050-2064. (Full text, PDF).

Shu Li, Jin-Wei Chen, Xi Xie, Jing Tian, Cong Deng, Jia Wang, Hai-Na Gan, Fen Li: Autophagy inhibitor regulates apoptosis and proliferation of synovial fibroblasts through the inhibition of PI3K/AKT pathway in collagen-induced arthritis rat model. Am J Transl Res 2017;9(5):2065-2076. (Full text, PDF).

Guangming Luo, Biao Xu, Yuanliang Huang: Icariside II promotes the osteogenic differentiation of canine bone marrow mesenchymal stem cells via the PI3K/AKT/mTOR/S6K1 signaling pathways. Am J Transl Res 2017;9(5):2077-2087. (Full text, PDF).

Chun-Yao Li, Yu-Yan Pang, Hong Yang, Jia Li, Hai-Xia Lu, Han-Lin Wang, Wei-Jia Mo, Lan-Shan Huang, Zhen-Bo Feng, Gang Chen: Identification of miR-101-3p targets and functional features based on bioinformatics, meta-analysis and experimental verification in hepatocellular carcinoma. Am J Transl Res 2017;9(5):2088-2105. (Full text, PDF).

Zheng Su, Gaojie Liu, Tingfeng Fang, Ketao Zhang, Shanglin Yang, Huayao Zhang, Yang Wang, Zejian Lv, Jianping Liu: Expression and prognostic value of glutamate dehydrogenase in extrahepatic cholangiocarcinoma patients. Am J Transl Res 2017;9(5):2106-2118. (Full text, PDF).

Qizhi Fu, Zhiguo Qi, Ruirui Yang, Ke Cheng, Yongtao Yang, Peng Xie: Brainstem injury associated with supratentorial lesions is revealed by electronystagmography of the cold caloric reflex test. Am J Transl Res 2017;9(5):2119-2131. (Full text, PDF).

Peicheng Shen, Xuejun Yang, Jian Jiang, Xianxian Wang, Tingyu Liang, Liqun He: Wedelolactone from Eclipta alba inhibits lipopolysaccharide-enhanced cell proliferation of human renal mesangial cells via NF-κB signaling pathway. Am J Transl Res 2017;9(5):2132-2142. (Full text, PDF).

Li Ma, Xiaojun Xiao, Yihe Ma, Haiqiang Wu, Shuqi Qiu, Jing Li, Pingchang Yang, Zhigang Liu: Effect of activation of Toll-like receptor 7 in the inhibition of allergic asthma on a mouse model. Am J Transl Res 2017;9(5):2143-2152. (Full text, PDF).

Qiuxia Chen, Yiyun Cui, Guixia Ding, Zhanjun Jia, Yue Zhang, Aihua Zhang, Songming Huang: PEA3 protects against gentamicin nephrotoxicity: role of mitochondrial dysfunction. Am J Transl Res 2017;9(5):2153-2162. (Full text, PDF).

Zhenhua Song, Yunyun Pan, Gengqiang Ling, Shiyong Wang, Min Huang, Xiaodan Jiang, Yiquan Ke: Escape of U251 glioma cells from temozolomide-induced senescence was modulated by CDK1/survivin signaling. Am J Transl Res 2017;9(5):2163-2180. (Full text, PDF).

Qinghuai Li, Wei Shen, Xiaoyu Li, Linlei Zhang, Xiao Jin: The lncRNA n340790 accelerates carcinogenesis of thyroid cancer by regulating miR-1254. Am J Transl Res 2017;9(5):2181-2194. (Full text, PDF).

Bin Ke, Xiao Ke, Xuesi Wan, Yubin Yang, Yingjuan Huang, Jian Qin, Chengheng Hu, Lin Shi: Astragalus polysaccharides attenuates TNF-α-induced insulin resistance via suppression of miR-721 and activation of PPAR-γ and PI3K/AKT in 3T3-L1 adipocytes. Am J Transl Res 2017;9(5):2195-2206. (Full text, PDF).

Jia Yun Liu, Xiao Yu Wu, Guan Nan Wu, Fu-Kun Liu, Xue-Quan Yao: FOXQ1 promotes cancer metastasis by PI3K/AKT signaling regulation in colorectal carcinoma. Am J Transl Res 2017;9(5):2207-2218. (Full text, PDF).

Jiaxing Tian, Min Li, Jingbo Zhao, Junling Li, Guifang Liu, Zhong Zhen, Yang Cao, Hans Gregersen, Xiaolin Tong: Research on the traditional Chinese medicine treating gastrointestinal motility in diabetic rats by improving biomechanical remodeling and neuroendocrine regulation. Am J Transl Res 2017;9(5):2219-2230. (Full text, PDF).

Lei Zhang, Hong-Liang Guo, Hu-Qin Zhang, Tian-Qi Xu, Bing He, Zhen-Hai Wang, Yi-Peng Yang, Xiao-Dan Tang, Peng Zhang, Fang-E Liu: Melatonin prevents sleep deprivation-associated anxiety-like behavior in rats: role of oxidative stress and balance between GABAergic and glutamatergic transmission. Am J Transl Res 2017;9(5):2231-2242. (Full text, PDF).

Feihong Chen, Dan Wang: Inhibition of glioblastoma growth and invasion by 125I brachytherapy in rat glioma model. Am J Transl Res 2017;9(5):2243-2254. (Full text, PDF).

Liang Chen, Hengheng Ma, Hong Liu, Kangquan Shou, Xun Zheng, Quli Fan, Aixi Yu, Xiang Hu: Quantitative photoacoustic imaging for early detection of muscle ischemia injury. Am J Transl Res 2017;9(5):2255-2265. (Full text, PDF).

Yanqiu Lu, Jiyu Lou, Xiaojun Liu, Shengfeng Wang: Oxysophocarpine reduces oxygen-glucose deprivation-induced microglial activation and injury. Am J Transl Res 2017;9(5):2266-2275. (Full text, PDF).

Dengfeng Li, Jiashu Hu, Hongming Song, Hui Xu, Chengyang Wu, Bingkun Zhao, Dan Xie, Tianqi Wu, Junyong Zhao, Lin Fang: miR-143-3p targeting LIM domain kinase 1 suppresses the progression of triple-negative breast cancer cells. Am J Transl Res 2017;9(5):2276-2285. (Full text, PDF).

Shanghua Fan, Zheman Xiao, Fan Zhu, Xiaohua He, Zuneng Lu: A new comorbidity model and the common pathological mechanisms of migraine and epilepsy. Am J Transl Res 2017;9(5):2286-2295. (Full text, PDF).

Qin-Xiao Hu, Xue-Dong Li, Peng Xie, Chu-Cheng Wu, Gui-Zhou Zheng, Fei-Xiang Lin, Da Xie, Qi-Hao Zhang, De-Zhong Liu, Yun-Guo Wang, Bo Chang, Shi-Xin Du: All-trans-retinoic acid activates SDF-1/CXCR4/ROCK2 signaling pathway to inhibit chondrogenesis. Am J Transl Res 2017;9(5):2296-2305. (Full text, PDF).

Ahmet Ali Tuncer, Mehmet Fatih Bozkurt, Altınay Bayraktaroğlu, Halit Buğra Koca, Ismet Doğan, Salih Çetinkursun, Didem Baskın Embleton: Examination of histopathological changes of scalpel, monopolar, bipolar, and thermocautery applications in rat experimental circumcision model. Am J Transl Res 2017;9(5):2306-2313. (Full text, PDF).

Xue-Jing Yu, Li-Hui Zou, Jun-Hua Jin, Fei Xiao, Li Li, Nan Liu, Jie-Fu Yang, Tong Zou: Long noncoding RNAs and novel inflammatory genes determined by RNA sequencing in human lymphocytes are up-regulated in permanent atrial fibrillation. Am J Transl Res 2017;9(5):2314-2326. (Full text, PDF, Supplementary Data).

Xiao Wang, Peng Gao, Meng Wang, Jing Liu, Jiaxiang Lin, Shule Zhang, Yiwei Zhao, Jingwen Zhang, Wei Pan, Zeyu Sun, Feifei Sun, Weiming Zhao, Chenghao Guo, Qingwei Wang: Feedback between E2F1 and CIP2A regulated by human papillomavirus E7 in cervical cancer: implications for prognosis. Am J Transl Res 2017;9(5):2327-2339. (Full text, PDF).

Yuriko Takeuchi, Koji Ueno, Takahiro Mizoguchi, Makoto Samura, Takasuke Harada, Atsunori Oga, Tomoaki Murata, Tohru Hosoyama, Noriyasu Morikage, Kimikazu Hamano: Ulcer healing effect of autologous mixed sheets consisting of fibroblasts and peripheral blood mononuclear cells in rabbit ischemic hind limb. Am J Transl Res 2017;9(5):2340-2351. (Full text, PDF).

Xionglin Chen, Min Zhang, Xueer Wang, Yinghua Chen, Yuan Yan, Lu Zhang, Lin Zhang: Peptide-modified chitosan hydrogels promote skin wound healing by enhancing wound angiogenesis and inhibiting inflammation. Am J Transl Res 2017;9(5):2352-2362. (Full text, PDF).

Jian Zhang, Yun Zhang, Tao Xu, Sheng-Jing Pan, Gang Nie, Xiao-Yan Miao, Jun-Yu Qiu, Wen-Qiao Yu, Shao-Yang Zhang, Ting-Bo Liang: Severe traumatic hemorrhagic shock induces compromised immune barrier function of the mesenteric lymph node leading to an increase in intestinal bacterial translocation. Am J Transl Res 2017;9(5):2363-2373. (Full text, PDF).

Yanyun Jiang, Yanzhi Sang, Qinghua Qiu: microRNA-383 mediates high glucose-induced oxidative stress and apoptosis in retinal pigment epithelial cells by repressing peroxiredoxin 3. Am J Transl Res 2017;9(5):2374-2383. (Full text, PDF).

Lei Zhen, Xuewei Jiang, Yan Chen, Desheng Fan: MiR-31 is involved in the high glucose-suppressed osteogenic differentiation of human periodontal ligament stem cells by targeting Satb2. Am J Transl Res 2017;9(5):2384-2393. (Full text, PDF).

Lingqi Liu, Shuchao Liu, Qixin Duan, Liang Chen, Tianpeng Wu, Huijun Qian, Sixing Yang, Dianqi Xin, Zhisong He, Yinglu Guo: MicroRNA-142-5p promotes cell growth and migration in renal cell carcinoma by targeting BTG3. Am J Transl Res 2017;9(5):2394-2402. (Full text, PDF).

Zi Yin, Jianyu Huang, Tingting Ma, Dezhi Li, Zhongshi Wu, Baohua Hou, Zhixiang Jian: Macrophages activating chemokine (C-X-C motif) ligand 8/miR-17 cluster modulate hepatocellular carcinoma cell growth and metastasis. Am J Transl Res 2017;9(5):2403-2411. (Full text, PDF).

Lei Zhang, Yan Wang, Junjie Ma, Xingqiang Lai, Jiali Fang, Guanghui Li, Lu Xu, Guanghui Pan, Zheng Chen: Exogenous MSCs ameliorate hypoxia/reoxygenation injury in renal tubular epithelial cells through JAK/STAT signaling pathway-mediated regulation of HMGB1. Am J Transl Res 2017;9(5):2412-2420. (Full text, PDF).

Ranran Dai, Jia Liu, Songbai Cai, Chengxiao Zheng, Xin Zhou: Delivery of adipose-derived mesenchymal stem cells attenuates airway responsiveness and inflammation in a mouse model of ovalbumin-induced asthma. Am J Transl Res 2017;9(5):2421-2428. (Full text, PDF).

Song Wang, Shuhong Liang, Xiaoyu Zhao, Yujie He, Yuedong Qi: Propofol inhibits cell proliferation and invasion in rheumatoid arthritis fibroblast-like synoviocytes via the nuclear factor-κB pathway. Am J Transl Res 2017;9(5):2429-2436. (Full text, PDF).

Yue Zhao, Zhongshi Xie, Jie Lin, Peng Liu: MiR-144-3p inhibits cell proliferation and induces apoptosis in multiple myeloma by targeting c-Met. Am J Transl Res 2017;9(5):2437-2446. (Full text, PDF).

Yanqiu Xia, Pei Zhao, Hongli Huang, Yuan Xie, Rong Lu, Li Dong: Cryptotanshinone reverses reproductive disturbances in rats with dehydroepiandrosterone-induced polycystic ovary syndrome. Am J Transl Res 2017;9(5):2447-2456. (Full text, PDF).

Jinping Guan, Zimin Liu, Menjing Xiao, Fengyun Hao, Chenghong Wang, Yan Chen, Yingying Lu, Jun Liang: MicroRNA-199a-3p inhibits tumorigenesis of hepatocellular carcinoma cells by targeting ZHX1/PUMA signal. Am J Transl Res 2017;9(5):2457-2465. (Full text, PDF).

Wenjie Zeng, Qianqian Wang, Lifeng Chen, Lu Huang, Xiaofeng Zhao: Anticancer effect of PP31J isolated from Physalis pubescens L. in human cervical carcinoma cells. Am J Transl Res 2017;9(5):2466-2472. (Full text, PDF).

Xing Chen, Feng Long, Bin Cai, Xiaohong Chen, Gang Chen: A novel relationship for schizophrenia, bipolar and major depressive disorder Part 5: a hint from chromosome 5 high density association screen. Am J Transl Res 2017;9(5):2473-2491. (Full text, PDF, Supplementary Data).

Bingke Lv, Tian Hua, Feng Li, Jianbang Han, Jie Fang, Limin Xu, Chengmei Sun, Zhongfei Zhang, Zhiming Feng, Xiaodan Jiang: Hypoxia-inducible factor 1 α protects mesenchymal stem cells against oxygen-glucose deprivation-induced injury via autophagy induction and PI3K/AKT/mTOR signaling pathway. Am J Transl Res 2017;9(5):2492-2499. (Full text, PDF).

Xin Xie, Wenbin Rui, Wei He, Yuan Shao, Fukang Sun, Wenlong Zhou, Yuxuan Wu, Yu Zhu: Discoidin domain receptor 1 activity drives an aggressive phenotype in bladder cancer. Am J Transl Res 2017;9(5):2500-2507. (Full text, PDF).

Kai Quan, Xin Zhang, Kun Fan, Peixi Liu, Qi Yue, Bo Li, Jinfeng Wu, Baojun Liu, Yang Xu, Wei Hua, Wei Zhu: Icariside II induces cell cycle arrest and apoptosis in human glioblastoma cells through suppressing Akt activation and potentiating FOXO3a activity. Am J Transl Res 2017;9(5):2508-2519. (Full text, PDF).

Houyong Zhu, Yu Ding, Xiaoqun Xu, Meiya Li, Yangliang Fang, Beibei Gao, Hengyi Mao, Guoxin Tong, Liang Zhou, Jinyu Huang: Prostaglandin E1 protects coronary microvascular function via the glycogen synthase kinase 3β-mitochondrial permeability transition pore pathway in rat hearts subjected to sodium laurate-induced coronary microembolization. Am J Transl Res 2017;9(5):2520-2534. (Full text, PDF).

Zhen-Yu Gong, Zhi-Qiang Yuan, Zhi-Wei Dong, Yi-Zhi Peng: Glutamine with probiotics attenuates intestinal inflammation and oxidative stress in a rat burn injury model through altered iNOS gene aberrant methylation. Am J Transl Res 2017;9(5):2535-2547. (Full text, PDF).

Chih-Chao Yang, Hon-Kan Yip, Kuan-Hung Chen, Cheuk-Kwan Sun, Yen-Ta Chen, Han-Tan Chai, Pei-Hsun Sung, Hsin-Ju Chiang, Sheung-Fat Ko, Sheng-Ying Chung, Chih-Hung Chen, Kun-Chen Lin, Pao-Yuan Lin, Jiunn-Jye Sheu: Impact of impaired cardiac function on the progression of chronic kidney disease---role of pharmacomodulation of valsartan. Am J Transl Res 2017;9(5):2548-2566. (Full text, PDF).

Zhitao Han, Ting Wang, Shuai Han, Yuanming Chen, Tianrui Chen, Qi Jia, Bo Li, Binbin Li, Jing Wang, Guanghui Chen, Ge Liu, Haiyi Gong, Haifeng Wei, Wang Zhou, Tielong Liu, Jianru Xiao: Low-expression of TMEM100 is associated with poor prognosis in non-small-cell lung cancer. Am J Transl Res 2017;9(5):2567-2578. (Full text, PDF).

Lulu Chen, Yuqing Jin, Xiaonan Yang, Zhangyin Liu, Yang Wang, Gangyang Wang, Zuoliang Qi, Zunli Shen: Fat tissue, a potential Schwann cell reservoir: isolation and identification of adipose-derived Schwann cells. Am J Transl Res 2017;9(5):2579-2594. (Full text, PDF).

Li Zhang, Xiao-Yan Wang, Peng-Jun Zhou, Zhe He, Hai-Zhao Yan, Dan-Dan Xu, Ying Wang, Wu-Yu Fu, Bi-Bo Ruan, Sheng Wang, Hai-Xuan Chen, Qiu-Ying Liu, Yu-Xia Zhang, Zhong Liu, Yi-Fei Wang: Use of immune modulation by human adipose-derived mesenchymal stem cells to treat experimental arthritis in mice. Am J Transl Res 2017;9(5):2595-2607. (Full text, PDF).

Qing-Yun Zhou, Chao-Yong Tu, Chu-Xiao Shao, Wu-Ke Wang, Jing-De Zhu, Ying Cai, Jia-Yan Mao, Wei Chen: GC7 blocks epithelial-mesenchymal transition and reverses hypoxia-induced chemotherapy resistance in hepatocellular carcinoma cells. Am J Transl Res 2017;9(5):2608-2617. (Full text, PDF).

Peiheng He, Xing Li, Shuai Huang, Minghao Liu, Weizhi Chen, Dongliang Xu: Analysis of different bicruciate-retaining tibial prosthesis design using a three dimension finite element model. Am J Transl Res 2017;9(5):2618-2628. (Full text, PDF).

Yong-Da Liu, Zhi-Bin Wang, Guang Han, Ping Zhao: Hyperbaric oxygen treatment attenuates neuropathic pain by elevating autophagy flux via inhibiting mTOR pathway. Am J Transl Res 2017;9(5):2629-2638. (Full text, PDF).

Long-Jiang Zhang, Zhe Su, Xia Liu, Li Wang, Qin Zhang: Peutz-Jeghers syndrome with early onset of pre-adolescent gynecomastia: a predigree case report and clinical and molecular genetic analysis. Am J Transl Res 2017;9(5):2639-2644. (Full text, PDF).

Zheng Cai, Yongxiang Zou, Hongkang Hu, Chengyin Lu, Wei Sun, Lei Jiang, Guohan Hu: RIZ1 negatively regulates ubiquitin-conjugating enzyme E2C/UbcH10 via targeting c-Myc in meningioma. Am J Transl Res 2017;9(5):2645-2655. (Full text, PDF).

Yiming Wang, Jifei Chen, Wenshuai Fan, Jing Zhang, Bingxuan Hua, Bolin Sun, Liang Zhu, Xinhao Niu, Zuoqin Yan, Changan Guo: Stromal cell-derived factor-1α and transforming growth factor-β1 synergistically facilitate migration and chondrogenesis of synovium-derived stem cells through MAPK pathways. Am J Transl Res 2017;9(5):2656-2667. (Full text, PDF).