AJTR Copyright © 2009-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 9, Number 6:2668-3147;2017
American Journal of Translational Research


Elise B Raney, Finosh G Thankam, Matthew F Dilisio, Devendra K Agrawal: Pain and the pathogenesis of biceps tendinopathy. Am J Transl Res 2017;9(6):2668-2683. (Full text, PDF).

Yi-Feng Zheng, Kun Li, Qing-Yong Cai, Lie Yang, Qun-You Tan, Wei Guo, Ru-Wen Wang: The effect of high Sox3 expression on lymphangiogenesis and lymph node metastasis in esophageal squamous cell carcinoma. Am J Transl Res 2017;9(6):2684-2693. (Full text, PDF).

Chong Zhong, Yong-Fa Zhang, Jun-Hai Huang, Zi-Yu Wang, Qiu-Yuan Chen, Li-Tian Su, Zhen-Tao Liu, Cheng-Ming Xiong, Zhi Tao, Rong-Ping Guo: The Chinese medicine, Jianpi Huayu Decoction, inhibits the epithelial mesenchymal transition via the regulation of the Smad3/Smad7 cascade. Am J Transl Res 2017;9(6):2694-2711. (Full text, PDF).

Yu-Lei Deng, Jun-Yan Zhao, Ji-Hua Yao, Qiang Tang, Le Zhang, Hong-Lian Zhou, Cun-Tai Zhang, Jia-Gao Lv, Xiao-Qing Quan: Verapamil suppresses cardiac alternans and ventricular arrhythmias in acute myocardial ischemia via ryanodine receptor inhibition. Am J Transl Res 2017;9(6):2712-2722. (Full text, PDF).

Erfei Song, James WS Jahng, Lisa P Chong, Hye K Sung, Meng Han, Cuiting Luo, Donghai Wu, Stellar Boo, Boris Hinz, Matthew A Cooper, Avril AB Robertson, Thorsten Berger, Tak W Mak, Isaac George, P Christian Schulze, Yu Wang, Aimin Xu, Gary Sweeney: Lipocalin-2 induces NLRP3 inflammasome activation via HMGB1 induced TLR4 signaling in heart tissue of mice under pressure overload challenge. Am J Transl Res 2017;9(6):2723-2735. (Full text, PDF).

Hong-Yan Zhang, Jian Zhang, Chen-Zhou Hao, Ying Zhou, Jian Wang, Mao-Sheng Cheng, Dong-Mei Zhao, Feng Li: LC-0882 targets PAK4 and inhibits PAK4-related signaling pathways to suppress the proliferation and invasion of gastric cancer cells. Am J Transl Res 2017;9(6):2736-2747. (Full text, PDF).

Zhen Cao, Chuan Liu, Yun Bai, Ce Dou, Jian-Mei Li, Duo-Wei Shi, Shi-Wu Dong, Qiang Xiang: Inhibitory effect of dihydroartemisinin on chondrogenic and hypertrophic differentiation of mesenchymal stem cells. Am J Transl Res 2017;9(6):2748-2759. (Full text, PDF).

Yan Xia Yu, Wen Chong Pan, Yu Feng Cheng: Silencing of advanced glycosylation and glycosylation and product-specific receptor (RAGE) inhibits the metastasis and growth of non-small cell lung cancer. Am J Transl Res 2017;9(6):2760-2774. (Full text, PDF).

Zhankui Zhao, Honglian Yu, Qingsheng Kong, Chuanxin Liu, Yanjun Tian, Xiaoli Zeng, Dandan Li: Effect of ERβ-regulated ERK1/2 signaling on biological behaviors of prostate cancer cells. Am J Transl Res 2017;9(6):2775-2787. (Full text, PDF).

Ming Bai, Wei Li, Nanze Yu, Hailin Zhang, Fei Long, Ang Zeng: The crosstalk between β-catenin signaling and type I, type II and type III interferons in lung cancer cells. Am J Transl Res 2017;9(6):2788-2797. (Full text, PDF).

Lei Gu, Jiaqiang Zhang, Minmin Shi, Chenghong Peng: The effects of miRNA-1180 on suppression of pancreatic cancer. Am J Transl Res 2017;9(6):2798-2806. (Full text, PDF).

Zuzana Bielčiková, Anna Jakabová, Michael Pinkas, Milada Zemanová, Katarína Kološtová, Vladimír Bobek: Circulating tumor cells: what we know, what do we want to know about them and are they ready to be used in clinics? Am J Transl Res 2017;9(6):2807-2823. (Full text, PDF).

Tingting Ren, Lili Zhu, Mingliang Cheng: CXCL10 accelerates EMT and metastasis by MMP-2 in hepatocellular carcinoma. Am J Transl Res 2017;9(6):2824-2837. (Full text, PDF).

Ming-Zhe Li, Jing-Jing Wang, Shi-Bin Yang, Wen-Feng Li, Long-Bin Xiao, Yu-Long He, Xin-Ming Song: ZEB2 promotes tumor metastasis and correlates with poor prognosis of human colorectal cancer. Am J Transl Res 2017;9(6):2838-2851. (Full text, PDF).

Ruina Kong, Jie Gao, Yanhui Si, Dongbao Zhao: Combination of circulating miR-19b-3p, miR-122-5p and miR-486-5p expressions correlates with risk and disease severity of knee osteoarthritis. Am J Transl Res 2017;9(6):2852-2864. (Full text, PDF).

Yin Li, Lin Xiong, Jianping Gong: Lyn kinase enhanced hepatic fibrosis by modulating the activation of hepatic stellate cells. Am J Transl Res 2017;9(6):2865-2877. (Full text, PDF).

Peng Xu, Junbin Zhang, Hui Wang, Guoliang Wang, Cong-Yi Wang, Jinxiang Zhang: CCR2 dependent neutrophil activation and mobilization rely on TLR4-p38 axis during liver ischemia-reperfusion injury. Am J Transl Res 2017;9(6):2878-2890. (Full text, PDF).

Tonggang Liu, Kai Zhu, Changkang Ke, Sanhu Yang, Feng Yang, Zongfang Li, Zhipei Zhang: Mesenchymal stem cells inhibited development of lung cancer induced by chemical carcinogens in a rat model. Am J Transl Res 2017;9(6):2891-2900. (Full text, PDF).

Yinuo Li, Shuhua Lu, Ying Xu, Chunping Qiu, Chengjuan Jin, Yuqiong Wang, Zhaojian Liu, Beihua Kong: Overexpression of CD47 predicts poor prognosis and promotes cancer cell invasion in high-grade serous ovarian carcinoma. Am J Transl Res 2017;9(6):2901-2910. (Full text, PDF).

Bin Wang, Liang Yang, Qian Zhao, Liping Zhu: Vasohibin 2 as a potential predictor of aggressive behavior of triple-negative breast cancer. Am J Transl Res 2017;9(6):2911-2919. (Full text, PDF).

Xiang Zhong, Yue Ju Tu, Yi Li, Ping Zhang, Wei Wang, Sha Sha Chen, Li Li, Arthur CK Chung, Hui Yao Lan, Hai Yong Chen, Gui Sen Li, Li Wang: Serum levels of WNT1-inducible signaling pathway protein-1 (WISP-1): a noninvasive biomarker of renal fibrosis in subjects with chronic kidney disease. Am J Transl Res 2017;9(6):2920-2932. (Full text, PDF).

Yaoting Ji, Yongxin Ke, Song Gao: Intermittent activation of notch signaling promotes bone formation. Am J Transl Res 2017;9(6):2933-2944. (Full text, PDF).

Jianlin Liang, Boshui Huang, Guiyi Yuan, Ying Chen, Fasheng Liang, Huayuan Zeng, Shaoxin Zheng, Liang Cao, Dengfeng Geng, Shuxian Zhou: Stretch-activated channel Piezo1 is up-regulated in failure heart and cardiomyocyte stimulated by AngII. Am J Transl Res 2017;9(6):2945-2955. (Full text, PDF).

Da-Peng Li, Juan Fan, Yong-Jun Wu, Yu-Feng Xie, Juan-Min Zha, Xiu-Min Zhou: MiR-155 up-regulated by TGF-β promotes epithelial-mesenchymal transition, invasion and metastasis of human hepatocellular carcinoma cells in vitro. Am J Transl Res 2017;9(6):2956-2965. (Full text, PDF).

Qifeng Luo, Heying Liu, Zhenyu Zhang, Shiva Basnet, Zhenling Dai, Shuping Li, Yuxiang Wang, Bin Xu, Haiyan Ge: A dual-regulated oncolytic adenovirus carrying TAp63 gene exerts potent antitumor effect on colorectal cancer cells. Am J Transl Res 2017;9(6):2966-2974. (Full text, PDF).

Jinling Fu, Jingxue Jiao, Kechao Weng, Dan Yu, Ruijun Li: Zebrafish methanol exposure causes patterning defects and suppressive cell proliferation in retina. Am J Transl Res 2017;9(6):2975-2983. (Full text, PDF).

Yu Ding, Bo-Hou Xia, Cai-Juan Zhang, Guang-Chao Zhuo: Mutations in mitochondrial tRNA genes may be related to insulin resistance in women with polycystic ovary syndrome. Am J Transl Res 2017;9(6):2984-2996. (Full text, PDF).

Yi Zhuang, Hanyi Jiang, Hui Li, Jinhong Dai, Yin Liu, Yan Li, Liyun Miao, Hourong Cai, Yonglong Xiao, Hongping Xia, Yongsheng Wang, Mingke Shi: Down-regulation of long non-coding RNA AFAP1-AS1 inhibits tumor cell growth and invasion in lung adenocarcinoma. Am J Transl Res 2017;9(6):2997-3005. (Full text, PDF).

Xuepei Tang, Sisi Yu, Yaohan Yu, Haibo Ren, Shuhao Li, Li Zhou, Zhen Yang, Hailong Wu, Wei Zhou, Lianggeng Gong: Left ventricular myocardial strain in ventricular arrhythmia without structural heart disease using cardiac magnetic resonance. Am J Transl Res 2017;9(6):3006-3016. (Full text, PDF).

Huijing Huang, Deguang Kong, Yu Liu, Qiuxia Cui, Kun Wang, Dan Zhang, Jinli Wang, Maocai Zhai, Jinhua Yan, Cuntai Zhang, Gaosong Wu: Sapylin promotes wound healing in mouse skin flaps. Am J Transl Res 2017;9(6):3017-3026. (Full text, PDF).

Pei Ma, Chong-Qi Sun, Yan-Fen Wang, Yu-Tian Pan, Qin-Nan Chen, Wei-Tao Liu, Jie Liu, Chen-Hui Zhao, Yong-Qian Shu, Wei Li: KLF16 promotes proliferation in gastric cancer cells via regulating p21 and CDK4. Am J Transl Res 2017;9(6):3027-3036. (Full text, PDF).

Zhonghai Xu, Huiqin Bian, Fei Zhang, Rui Mi, Qian Wang, Yaojuan Lu, Qiping Zheng, Junxia Gu: URI promotes the migration and invasion of human cervical cancer cells potentially via upregulation of vimentin expression. Am J Transl Res 2017;9(6):3037-3047. (Full text, PDF).

Jing Cheng, Xiaosheng Lu, Jianguang Wang, Huina Zhang, Ping Duan, Chunyang Li: Interactome analysis of gene expression profiles of cervical cancer reveals dysregulated mitotic gene clusters. Am J Transl Res 2017;9(6):3048-3059. (Full text, PDF).

Cuiping Fu, Huan Lu, Xu Wu, Jie Liu, Chengying Liu, Zilong Liu, Wei Yuan, Jian Zhou, Shanqun Li: Chronic intermittent hypoxia decreases pulmonary clearance of 99mTc-labelled particulate matter in mice. Am J Transl Res 2017;9(6):3060-3072. (Full text, PDF, Figure S1, S2, S3).

Dong Yan, Yuan-Yuan Wei, Xiu-Mei Li, Xiu-Chao Sun, Zhong Wang, Haji Akber Aisa: PFP alleviates nonalcoholic steatohepatitis fatty liver in both Apo E-/- mice and Changliver cell[S]. Am J Transl Res 2017;9(6):3073-3083. (Full text, PDF).

Joerg Herold, Steven Nowak, Sawa Kostin, Jan-Marcus Daniel, Alexander Francke, Saravanan Subramaniam, Ruediger C Braun-Dullaeus, Sandip M Kanse: Factor VII activating protease (FSAP) influences vascular remodeling in the mouse hind limb ischemia model. Am J Transl Res 2017;9(6):3084-3095. (Full text, PDF).

Chunyan Weng, Zhijie Shen, Xiaobo Li, Weihong Jiang, Liping Peng, Hong Yuan, Kan Yang, Jiangang Wang: Effects of chemerin/CMKLR1 in obesity-induced hypertension and potential mechanism. Am J Transl Res 2017;9(6):3096-3104. (Full text, PDF).

Er-Fei Zhang, Zuo-Xu Hou, Tian Shao, Wan-Wan Yang, Bin Hu, Xiao-Xia Wang, Ze-Xin Zhang, Yi Huang, Li-Ze Xiong, Li-Chao Hou: Combined administration of a sedative dose sevoflurane and 60% oxygen reduces inflammatory responses to sepsis in animals and in human PMBCs. Am J Transl Res 2017;9(6):3105-3119. (Full text, PDF).

Raghav Pandey, Sebastian Velasquez, Shazia Durrani, Min Jiang, Michelle Neiman, Jeffrey S Crocker, Joshua B Benoit, Jack Rubinstein, Arghya Paul, Rafeeq PH Ahmed: MicroRNA-1825 induces proliferation of adult cardiomyocytes and promotes cardiac regeneration post ischemic injury. Am J Transl Res 2017;9(6):3120-3137. (Full text, PDF).

Yan-Tao Fu, Hai-Bo Zheng, Le Zhou, Da-Qi Zhang, Xiao-Li Liu, Hui Sun: Valproic acid, targets papillary thyroid cancer through inhibition of c-Met signalling pathway. Am J Transl Res 2017;9(6):3138-3147. (Full text, PDF).