AJTR Copyright © 2009-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 9, Number 8:3528-3866;2017
American Journal of Translational Research


Tao Han, Ming Chi, Yan Wang, Yabo Mei, Qiuping Li, Mengnan Yu, Qianqian Ma, Yuhan Chen, Zhichun Feng: Therapeutic effects of fibroblast growth factor-10 on hyperoxia-induced bronchopulmonary dysplasia in neonatal mice. Am J Transl Res 2017;9(8):3528-3540. (Full text, PDF).

Jian-Mei Wang, Bao-Hui Ju, Cai-Jun Pan, Yan Gu, Meng-Qi Li, Li Sun, Yan-Ying Xu, Li-Rong Yin: MiR-214 inhibits cell migration, invasion and promotes the drug sensitivity in human cervical cancer by targeting FOXM1. Am J Transl Res 2017;9(8):3541-3557. (Full text, PDF).

Qiaohua Zhu, Meihua Luo, Chengyu Zhou, Zhiwei Zhou, Zhixu He, Xinfa Yu, Shufeng Zhou: A proteomics-based investigation on the anticancer activity of alisertib, an Aurora kinase A inhibitor, in hepatocellular carcinoma Hep3B cells. Am J Transl Res 2017;9(8):3558-3572. (Full text, PDF).

Tomas Rajtik, Eva Goncalvesova, Zoltan V Varga, Przemyslaw Leszek, Mariusz Kusmierczyk, Michal Hulman, Jan Kyselovic, Peter Ferdinandy, Adriana Adameova: Posttranslational modifications of calcium/calmodulin-dependent protein kinase IIδ and its downstream signaling in human failing hearts. Am J Transl Res 2017;9(8):3573-3585. (Full text, PDF).

Rongfeng Qu, Yan Sun, Yarong Li, Chunmei Hu, Guang Shi, Yan Tang, Dongrui Guo: MicroRNA-130a-3p suppresses cell viability, proliferation and invasion in nasopharyngeal carcinoma by inhibiting CXCL12. Am J Transl Res 2017;9(8):3586-3598. (Full text, PDF).

Guanlin Wu, Jian Wang, Guojun Chen, Xing Zhao: microRNA-204 modulates chemosensitivity and apoptosis of prostate cancer cells by targeting zinc-finger E-box-binding homeobox 1 (ZEB1). Am J Transl Res 2017;9(8):3599-3610. (Full text, PDF).

Feng Liu, Linfeng Wu, Anping Wang, Yajun Xu, Xiaodong Luo, Xing Liu, Yi Hua, Deying Zhang, Shengde Wu, Tao Lin, Dawei He, Guanghui Wei, Shanwen Chen: MicroRNA-138 attenuates epithelial-to-mesenchymal transition by targeting SOX4 in clear cell renal cell carcinoma. Am J Transl Res 2017;9(8):3611-3622. (Full text, PDF).

Nannan Pang, Jianli Xu, Jianhua Qu, Xianlin Duan, Hailong Yuan, Gang Chen, Ming Jiang, Jianbing Ding: Peripheral blood Th9 cells reconstitution and its relationship with acute graft-versus-host disease after matched-sibling peripheral blood hematopoietic stem cell transplantation. Am J Transl Res 2017;9(8):3623-3632. (Full text, PDF).

Xiaofang Xu, Yuping Zhu: Curcumin inhibits human non-small cell lung cancer xenografts by targeting STAT3 pathway. Am J Transl Res 2017;9(8):3633-3641. (Full text, PDF).

Long Chen, Kailiang Zhou, Huanwen Chen, Shihen Li, Dingsheng Lin, Dongsheng Zhou: Calcitriol promotes survival of experimental random pattern flap via activation of autophagy. Am J Transl Res 2017;9(8):3642-3653. (Full text, PDF).

Hailing Yue, Bo Tang, Yongliang Zhao, Yanyang Niu, Peng Yin, Weijun Yang, Zhigang Zhang, Peiwu Yu: MIR-519d suppresses the gastric cancer epithelial-mesenchymal transition via Twist1 and inhibits Wnt/β-catenin signaling pathway. Am J Transl Res 2017;9(8):3654-3664. (Full text, PDF).

Yu Zhang, Yuanxing Liu, Hui Chen, Xiaoxiao Zheng, Shangzhi Xie, Wei Chen, Haofeng Ji, Shusen Zheng: TIM-1 attenuates the protection of ischemic preconditioning for ischemia reperfusion injury in liver transplantation. Am J Transl Res 2017;9(8):3665-3675. (Full text, PDF).

Jin Wang, Zhantao Liu, Dandan Zhang, Ranran Liu, Qian Lin, Jia Liu, Zhihong Yang, Qingxia Ma, Dantong Sun, Xin Zhou, Guohui Jiang: FL118, a novel survivin inhibitor, wins the battle against drug-resistant and metastatic lung cancers through inhibition of cancer stem cell-like properties. Am J Transl Res 2017;9(8):3676-3686. (Full text, PDF).

Jiaxiang Li, Baiyun Tang, Wenbo Zhang, Cuiping Wang, Song Yang, Bao Zhang, Xiuren Gao: Relationship and mechanism of Kv2.1 expression to ADH secretion in rats with heart failure. Am J Transl Res 2017;9(8):3687-3695. (Full text, PDF).

Jiaolin Zheng, Dan Yi, Yu Liu, Mingqiu Wang, Yulan Zhu, Huaizhang Shi: Long nonding RNA UCA1 regulates neural stem cell differentiation by controlling miR-1/Hes1 expression. Am J Transl Res 2017;9(8):3696-3704. (Full text, PDF).

Chunyang Li, Ping Duan, Jianguang Wang, Xiaosheng Lu, Jing Cheng: miR-320 inhibited ovarian cancer oncogenicity via targeting TWIST1 expression. Am J Transl Res 2017;9(8):3705-3713. (Full text, PDF).

Weidong Zhou, Shengsong Huang, Qiquan Jiang, Tao Yuan: Suppression of miR-4735-3p in androgen receptor-expressing prostate cancer cells increases cell death during chemotherapy. Am J Transl Res 2017;9(8):3714-3722. (Full text, PDF).

Xiao Li, Ying-Ying Chen, Xiu-Mei Wang, Kai Gao, Yun-Zhou Gao, Jian Cao, Zhuo-Li Zhang, Jing Lei, Zheng-Yu Jin, Yi-Ning Wang: Image-guided stem cells with functionalized self-assembling peptide nanofibers for treatment of acute myocardial infarction in a mouse model. Am J Transl Res 2017;9(8):3723-3731. (Full text, PDF).

Rui Zhang, Jinbo Li, Tao Huang, Xiuge Wang: Danggui buxue tang suppresses high glucose-induced proliferation and extracellular matrix accumulation of mesangial cells via inhibiting lncRNA PVT1. Am J Transl Res 2017;9(8):3732-3740. (Full text, PDF).

Linwei Li, Wenyu Wang, Xiaoyan Li, Tianhui Gao: Association of ECRG4 with PLK1, CDK4, PLOD1 and PLOD2 in esophageal squamous cell carcinoma. Am J Transl Res 2017;9(8):3741-3748. (Full text, PDF).

Hailong Hao, Lei Wang, Huiqing Chen, Liwu Xie, Tao Bai, Hongyu Liu, Dongwen Wang: YKL-40 promotes the migration and invasion of prostate cancer cells by regulating epithelial mesenchymal transition. Am J Transl Res 2017;9(8):3749-3757. (Full text, PDF).

Di Liu, Na Yuan, Guimei Yu, Ge Song, Yan Chen: Can rheumatoid arthritis ever cease to exist: a review of various therapeutic modalities to maintain drug-free remission? Am J Transl Res 2017;9(8):3758-3775. (Full text, PDF).

Zhi Li, Qin Li, Genguo Wang, Yi Huang, Xiaochun Mao, Yanfang Zhang, Xueyan Wang: Inhibition of Wnt/β-catenin by anthelmintic drug niclosamide effectively targets growth, survival, and angiogenesis of retinoblastoma. Am J Transl Res 2017;9(8):3776-3786. (Full text, PDF).

Shaojun Chen, Longsheng Wang, Chen Xu, Hui Chen, Bo Peng, Yunfei Xu, Xudong Yao, Lei Li, Junhua Zheng: Knockdown of REGγ inhibits proliferation by inducing apoptosis and cell cycle arrest in prostate cancer. Am J Transl Res 2017;9(8):3787-3795. (Full text, PDF).

Weisong Wang, Junjie Gao, Fangli Wang: MiR-663a/MiR-423-5p are involved in the pathogenesis of lupus nephritis via modulating the activation of NF-κB by targeting TNIP2. Am J Transl Res 2017;9(8):3796-3803. (Full text, PDF).

Qi-Qi Peng, Kun Wang, Ke-Jun Cheng, Hai-Gan Yang, Jian-Ge Qiu, Wen-Ji Zhang, Qi-Wei Jiang, Yang Yang, Di-Wei Zheng, Jia-Rong Huang, Meng-Ning Wei, Zhi Shi, Wei Wang: Caragaphenol a induces reactive oxygen species related apoptosis in human gastric cancer cells. Am J Transl Res 2017;9(8):3804-3815. (Full text, PDF).

Wenbin Kuang, Qiuchan Deng, Chuntao Deng, Wensheng Li, Shaowei Shu, Meirong Zhou: Hepatocyte growth factor induces breast cancer cell invasion via the PI3K/Akt and p38 MAPK signaling pathways to up-regulate the expression of COX2. Am J Transl Res 2017;9(8):3816-3826. (Full text, PDF).

Pao-Yuan Lin, Chih-Hung Chen, Christopher Glenn Wallace, Kuan-Hung Chen, Chia-Lo Chang, Hong-Hwa Chen, Pei-Hsun Sung, Kun-Chen Lin, Sheung-Fat Ko, Cheuk-Kwan Sun, Hsueh-Wen Chang, Pei-Lin Shao, Mel S Lee, Hon-Kan Yip: Therapeutic effect of rosuvastatin and propylthiouracil on ameliorating high-cholesterol diet-induced fatty liver disease, fibrosis and inflammation in rabbit. Am J Transl Res 2017;9(8):3827-3841. (Full text, PDF).

Wenqin Xiao, Weiliang Jiang, Kai Li, Yangyang Hu, Sisi Li, Li Zhou, Rong Wan: Protective effect of asiatic acid in an experimental cerulein-induced model of acute pancreatitis in mice. Am J Transl Res 2017;9(8):3842-3852. (Full text, PDF).

Nan Cai, Wei Zhou, Lan-Lan Ye, Jun Chen, Qiu-Ni Liang, Gang Chang, Jia-Jie Chen: The STAT3 inhibitor pimozide impedes cell proliferation and induces ROS generation in human osteosarcoma by suppressing catalase expression. Am J Transl Res 2017;9(8):3853-3866. (Full text, PDF).