AJTR Copyright © 2009-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 8, Number 12:5125-5783;2016
American Journal of Translational Research


Ding-Sheng Jiang, Xin Yi, Xue-Hai Zhu, Xiang Wei: Experimental in vivo and ex vivo models for the study of human
aortic dissection: promises and challenges. Am J Transl Res 2016;8(12):5125-5140. (
Full text, PDF).

Guoxing Ma, Mingqing Tang, Yaqing Wu, Xiaoming Xu, Feng Pan, Ruian Xu: LncRNAs and miRNAs: potential
biomarkers and therapeutic targets for prostate cancer. Am J Transl Res 2016;8(12):5141-5150. (
Full text, PDF).

Tien-Hung Huang, Sheng-Ying Chung, Sarah Chua, Han-Tan Chai, Jiunn-Jye Sheu, Yi-Ling Chen, Chih-Hung
Chen, Hsueh-Wen Chang, Meng-Shen Tong, Pei-Hsun Sung, Cheuk-Kwan Sun, Hung-I Lu, Hon-Kan Yip:
Effect of
early administration of lower dose versus high dose of fresh mitochondria on reducing monocrotaline-induced
pulmonary artery hypertension in rat. Am J Transl Res 2016;8(12):5151-5168. (
Full text, PDF).

Xinyu Liu, Zhangjie Yu, Xian Huang, Yi Gao, Xiuzhi Wang, Jianmin Gu, Song Xue: Peroxisome proliferator-
activated receptor γ (PPARγ) mediates the protective effect of quercetin against myocardial ischemia-reperfusion
injury via suppressing the NF-κB pathway. Am J Transl Res 2016;8(12):5169-5186. (
Full text, PDF).

Shu-Min Ge, Dong-Ling Zhan, Shu-Hua Zhang, Li-Qiang Song, Wei-Wei Han: Reverse screening approach to
identify potential anti-cancer targets of dipyridamole. Am J Transl Res 2016;8(12):5187-5198. (
Full text, PDF).

Jiefang Zhang, Meihui Wang, Zhengwei Li, Xukun Bi, Jiale Song, Shaoxiang Weng, Guosheng Fu: NADPH
oxidase activation played a critical role in the oxidative stress process in stable coronary artery disease. Am J
Transl Res 2016;8(12):5199-5210. (
Full text, PDF).

Liang Yu, Zhendong Zhong, Hongbin Sun, Linxia Yan, Baomin He, Supin Li, Shuai Ma, Lili Yang, Yulan Huang:
Effect of pterostilbene on glioma cells and related mechanisms. Am J Transl Res 2016;8(12):5211-5218. (
Full
text, PDF).

Lina Wang, Yani Lin, Hui Meng, Chunyan Liu, Jing Xue, Qi Zhang, Chaoyang Li, Pengju Zhang, Fuai Cui, Weiwen
Chen, Anli Jiang:
Long non-coding RNA LOC283070 mediates the transition of LNCaP cells into androgen-
independent cells possibly via CAMK1D. Am J Transl Res 2016;8(12):5219-5234. (
Full text, PDF).

Yueying Ma, Weiwei Guo, Haijin Yi, Lili Ren, Lidong Zhao, Yue Zhang, Shuolong Yuan, Riyuan Liu, Liangwei Xu,
Tao Cong, Oghagbon EK, Suoqiang Zhai, Shiming Yang:
Transplantation of human umbilical cord mesenchymal
stem cells in cochlea to repair sensorineural hearing. Am J Transl Res 2016;8(12):5235-5245. (
Full text, PDF).

Min Ho Lee, Yoonjung Cho, Do Hyun Kim, Hyun Jun Woo, Ji Yeong Yang, Hye Jin Kwon, Min Ji Yeon, Min Park,
Sa-Hyun Kim, Cheol Moon, Nagendran Tharmalingam, Tae Ue Kim, Jong-Bae Kim:
Menadione induces G2/M
arrest in gastric cancer cells by down-regulation of CDC25C and proteasome mediated degradation of CDK1 and
cyclin B1. Am J Transl Res 2016;8(12):5246-5255. (
Full text, PDF).

Jun Liu, Feng-Hong Chen, Shu-Qi Qiu, Li-Tao Yang, Huan-Ping Zhang, Jiang-Qi Liu, Xiao-Rui Geng, Gui Yang, Zhi-
Qiang Liu, Jing Li, Zhi-Gang Liu, Hua-Bin Li, Ping-Chang Yang:
Probiotics enhance the effect of allergy
immunotherapy on regulating antigen specific B cell activity in asthma patients. Am J Transl Res 2016;8(12):5256-
5270. (
Full text, PDF).

Sanrong Wang, Yingqiang Qi, Lehua Yu, Lei Zhang, Fenglei Chao, Wei Huang, Rongzhong Huang, Hongxu Li,
Yanming Luo, Yun Xiu, Yong Tang:
Endogenous nitric oxide regulates blood vessel growth factors, capillaries in
the cortex, and memory retention in Sprague-Dawley rats. Am J Transl Res 2016;8(12):5271-5285. (
Full text, PDF).

Yu-Hao Zhang, Jun Fu, Zhi-Jin Zhang, Cui-Cui Ge, Yi Yi: LncRNA-LINC00152 down-regulated by miR-376c-3p
restricts viability and promotes apoptosis of colorectal cancer cells. Am J Transl Res 2016;8(12):5286-5297. (
Full
text, PDF).

Jun Yang, Xiaoyang Yuan, Caixia Lv, Rong Bai, Le Zhang, Lei Ruang, Cuntai Zhang, Xiao-Qing Quan: Methylation
of the FOXP3 upstream enhancer as a clinical indicator of defective regulatory T cells in patients with acute
coronary syndrome. Am J Transl Res 2016;8(12):5298-5308. (
Full text, PDF).

Le Zhang, Kalavathi Dasuri, Sun-Ok Fernandez-Kim, Annadora J Bruce-Keller, Jeffrey N Keller: Adipose-
specific ablation of Nrf2 transiently delayed high-fat diet-induced obesity by altering glucose, lipid and energy
metabolism of male mice. Am J Transl Res 2016;8(12):5309-5319. (
Full text, PDF).

Hui Wang, Wei Hu, Zhiling Liang, Lu zeng, Jianjie Li, Hao Yan, Pingchang Yang, Zhigang Liu, Lianglu Wang: Thiol
peroxiredoxin, a novel allergen from Bombyx mori, modulates functions of macrophages and dendritic cells. Am J
Transl Res 2016;8(12):5320-5329. (
Full text, PDF).

Jin Xu, Ren Ding, Yaozeng Xu: Effects of long non-coding RNA SPRY4-IT1 on osteosarcoma cell biological
behavior. Am J Transl Res 2016;8(12):5330-5337. (
Full text, PDF).

Chien-Sung Tsai, Chun-Yao Huang, Chien-Ho Chen, Yi-Wen Lin, Chun-Ming Shih, Nai-Wen Tsao, Kuang-Hsing
Chiang, Chi-Yuan Lee, Hellen Jeng, Feng-Yen Lin:
Eotaxin-2 increased toll-like receptor 4 expression in
endothelial cells in vitro and exacerbates high-cholesterol diet-induced atherogenesis in vivo. Am J Transl Res
2016;8(12):5338-5353. (
Full text, PDF).

Jie Zhou, Yun Hu, Yang Chen, Lan Yang, Jinlin Song, Yuying Tang, Feng Deng, Leilei Zheng: Dicer-dependent
pathway contribute to the osteogenesis mediated by regulation of Runx2. Am J Transl Res 2016;8(12):5354-5369.
(
Full text, PDF).

Pengcheng Li, Xun Zheng, Kangquan Shou, Yahui Niu, Chao Jian, Yong Zhao, Wanrong Yi, Xiang Hu, Aixi Yu:
The iron chelator Dp44mT suppresses osteosarcoma’s proliferation, invasion and migration: in vitro and in vivo.
Am J Transl Res 2016;8(12):5370-5385. (
Full text, PDF).

Zhengwei Li, Zhida Shen, Lailing Du, Jialin He, Shengyu Chen, Jiefang Zhang, Yi Luan, Guosheng Fu: Fn14 is
regulated via the RhoA pathway and mediates nuclear factor-kappaB activation by Angiotensin II. Am J Transl Res
2016;8(12):5386-5398. (
Full text, PDF).

Dongwei Luo, Zhonghai Xu, Xiaoxia Hu, Fei Zhang, Huiqin Bian, Na Li, Qian Wang, Yaojuan Lu, Qiping Zheng,
Junxia Gu:
URI prevents potassium dichromate-induced oxidative stress and cell death in gastric cancer cells.
Am J Transl Res 2016;8(12):5399-5409. (
Full text, PDF).

Yixun Chen, Jian Weng, Duanyang Han, Bo Chen, Mingtai Ma, Youlai Yu, Ming Li, Zhongdi Liu, Peixun Zhang,
Baoguo Jiang:
GSK3β inhibition accelerates axon debris clearance and new axon remyelination. Am J Transl Res
2016;8(12):5410-5420. (
Full text, PDF).

Weihong Xu, Bin Xu, Yiting Yao, Xiaoling Yu, Hua Cao, Jun Zhang, Jie Liu, Huiming Sheng: Overexpression and
biological function of IQGAP3 in human pancreatic cancer. Am J Transl Res 2016;8(12):5421-5432. (
Full text,
PDF).

Songyan Wu, Xiangfeng He, Miao Li, Fangfang Shi, Di Wu, Meng Pan, Mei Guo, Rong Zhang, Shouhua Luo, Ning
Gu, Jun Dou:
MiRNA-34a overexpression inhibits multiple myeloma cancer stem cell growth in mice by
suppressing TGIF2. Am J Transl Res 2016;8(12):5433-5443. (
Full text, PDF).

Qiuyun Yu, Xinfeng Zhou, Qing Xia, Jia Shen, Jia Yan, Jiuting Zhu, Xiang Li, Ming Shu: Long non-coding RNA
CCAT1 that can be activated by c-Myc promotes pancreatic cancer cell proliferation and migration. Am J Transl
Res 2016;8(12):5444-5454. (
Full text, PDF).

Lei Zhang, Yu-Hua Jia, Xiao-Shan Zhao, Feng-Hua Zhou, Yun-Yun Pan, Qiang Wan, Xiao-Bing Cui, Xue-Gang
Sun, Yu-Yao Chen, Yu Zhang, Sai-Bo Cheng:
Trichosanatine alleviates oxidized low-density lipoprotein induced
endothelial cells injury via inhibiting the LOX-1/p38 MAPK pathway. Am J Transl Res 2016;8(12):5455-5464. (
Full
text, PDF).

Feifei Li, Rui Mi, Chuling Fan, Ping Zhang, Ting Zhu, Qian Wang, Yaojuan Lu, Junxia Gu, Qiping Zheng: Runx2-
interacting genes identified by yeast two-hybrid screening of libraries generated from hypertrophic chondrocytes.
Am J Transl Res 2016;8(12):5465-5474. (
Full text, PDF).

Bai Li, Zhongshi Xie, Zhihong Li, Si Chen, Bo Li: MicroRNA-613 targets FMNL2 and suppresses progression of
colorectal cancer. Am J Transl Res 2016;8(12):5475-5484. (
Full text, PDF).

Fangjiu Yang, Xiaoming Zhang, Xiadan Xie, Shengbo Yang, Yan Xu, Peng Xie: Intramuscular nerve distribution
patterns of anterior forearm muscles in children: a guide for botulinum toxin injection. Am J Transl Res 2016;8(12):
5485-5493. (
Full text, PDF).

Haijin Yi, Weiwei Guo, Wei Chen, Lei Chen, Jingying Ye, Shiming Yang: Miniature pigs: a large animal model of
cochlear implantation. Am J Transl Res 2016;8(12):5494-5502. (
Full text, PDF).

Li-Tao Yang, Xiao-Xi Li, Shu-Qi Qiu, Lu Zeng, Lin-Jing Li, Bai-Sui Feng, Peng-Yuan Zheng, Zhi-Gang Liu, Ping-
Chang Yang:
Micro RNA-19a suppresses thrombospondin-1 in CD35+ B cells in the intestine of mice with food
allergy. Am J Transl Res 2016;8(12):5503-5511. (
Full text, PDF).

Zongyu Li, Jinfang Cai, Xuecheng Cao: MiR-19 suppresses fibroblast-like synoviocytes cytokine release by
targeting toll like receptor 2 in rheumatoid arthritis. Am J Transl Res 2016;8(12):5512-5518. (
Full text, PDF).

Ying Huang, Miao Zhou, Chengbao Li, Yuanli Chen, Wei Fang, Guo Xu, Xueyin Shi: Picroside II protects against
sepsis via suppressing inflammation in mice. Am J Transl Res 2016;8(12):5519-5531. (
Full text, PDF).

Yida Wang, Wei Fang, Liang Wu, Xueya Yao, Suzhen Wu, Jie Wang, Zhen Xu, Fubo Tian, Zhenzhou He, Bin
Dong:
Neuroprotective effect of picroside II in brain injury in mice. Am J Transl Res 2016;8(12):5532-5544. (Full
text, PDF).

Zhijie Shen, Yingjie Wang, Wei Guo, Yili Yao, Xiaolong Wang: Potential herb-drug interaction of shexiang baoxin
pill in vitro based on drug metabolism/transporter. Am J Transl Res 2016;8(12):5545-5556. (
Full text, PDF).

Chengbao Li, Ying Huang, Xueya Yao, Baoji Hu, Suzhen Wu, Guannan Chen, Xin Lv, Fubo Tian: Lugrandoside
attenuates LPS-induced acute respiratory distress syndrome by anti-inflammation and anti-apoptosis in mice. Am
J Transl Res 2016;8(12):5557-5568. (
Full text, PDF).

Jie Zhu, Peng Wang, Zhimin Yu, Wei Lai, Yi Cao, Pinbo Huang, Qiaodong Xu, Menglei Yu, Junyao Xu, Zitong
Huang, Bing Zeng:
Advanced glycosylation end product promotes forkhead box O1 and inhibits Wnt pathway to
suppress capacities of epidermal stem cells. Am J Transl Res 2016;8(12):5569-5579. (
Full text, PDF).

Ming-Xian Chen, Yu Chen, Rui Fu, Sai-Yue Liu, Qin-Qin Yang, Tang-Biao Shen: Activation of 5-HT and NR2B
contributes to visceral hypersensitivity in irritable bowel syndrome in rats. Am J Transl Res 2016;8(12):5580-5590.
(
Full text, PDF).

Fanrong Ai, Shreya Goel, Yonghua Zhan, Hector F Valdovinos, Feng Chen, Todd E Barnhart, Weibo Cai:
Intrinsically 89Zr-labeled Gd2O2S:Eu nanophosphors with high in vivo stability for dual-modality imaging. Am J
Transl Res 2016;8(12):5591-5600. (
Full text, PDF).

Jinman Zhong, Weiwei Zhao, Fang Ren, Shun Qi, Xifu Wang, Tianchu Lv, Zhanliang Su, Hong Yin, Jing Ren, Yi
Huan:
Lymph node metastasis in patients with gastric cancer: a multi-modality, morphologic and functional
imaging study. Am J Transl Res 2016;8(12):5601-5609. (
Full text, PDF).

Xuhong Zhou, Fei Zhuang, Hong Li, Kun Zheng, Ze Hong, Weijing Feng, Wendi Zhou, Jian Chen: Calmodulin
regulates KCNQ2 function in epilepsy. Am J Transl Res 2016;8(12):5610-5618. (
Full text, PDF).

Yongwei Li, Lu Chen, Chunxia Wang, Jianshe Chen, Xiaoqian Zhang, Yue Hu, Xiaobin Niu, Dongxu Pei, Zhiqiang
He, Yongyi Bi:
Extracellular matrix metalloproteinase inducer enhances host resistance against pseudomonas
aeruginosa infection through MAPK signaling pathway. Am J Transl Res 2016;8(12):5619-5627. (
Full text, PDF).

Ning Zhao, Yanjuan Liu, Hongfeng Liang, Xuejun Jiang: Bone marrow-derived mesenchymal stem cells reduce
immune reaction in a mouse model of allergic rhinitis. Am J Transl Res 2016;8(12):5628-5636. (
Full text, PDF).

An-Chen Guo, Takho Chu, Xu-Qing Liu, Huan-Xing Su, Wu-Tian Wu: Reactivated astrocytes as a possible source
of oligodendrocyte precursors for remyelination in remitting phase of experimental autoimmune
encephalomyelitis rats. Am J Transl Res 2016;8(12):5637-5645. (
Full text, PDF).

Ka Wu, Chao Guo, Xiuli Lu, Xinmou Wu, Hongmei Pan, Min Su: Impact of perinatal exposure to acetaminophen
on hepatocellular metabolic function in offspring. Am J Transl Res 2016;8(12):5646-5652. (
Full text, PDF).

Nengwang Yu, Shuai Fu, Junwen Hao, Aimin Zhang, Zhihou Fu: Combined thermosensitive in situ gel with
AMD3100 in sutureless technique improves the survival and function of kidney transplants in mice. Am J Transl
Res 2016;8(12):5653-5658. (
Full text, PDF).

Hongrong Xie, Hui Hu, Ming Chang, Dongya Huang, Xiaobo Gu, Xinli Xiong, Ran Xiong, Linsen Hu, Gang Li:
Identification of chaperones in a MPP+-induced and ATRA/TPA-differentiated SH-SY5Y cell PD model. Am J Transl
Res 2016;8(12):5659-5671. (
Full text, PDF).

Isabel Moreno-Indias, Lidia Sánchez-Alcoholado, Eduardo García-Fuentes, Fernando Cardona, Maria Isabel
Queipo-Ortuño, Francisco J Tinahones:
Insulin resistance is associated with specific gut microbiota in appendix
samples from morbidly obese patients. Am J Transl Res 2016;8(12):5672-5684. (
Full text, PDF).

Yuan-Li Chen, Guo Xu, Xiao Liang, Juan Wei Jing Luo, Guan-Nan Chen, Xiao-Di Yan, Xue-Ping Wen, Ming Zhong,
Xin Lv:
Inhibition of hepatic cells pyroptosis attenuates CLP-induced acute liver injury. Am J Transl Res 2016;8
(12):5685-5695. (
Full text, PDF).

Xin-Yu Ge, Shang-Ping Fang, Miao Zhou, Jing Luo, Juan Wei, Xue-Ping Wen, Xiao-Di Yan, Zui Zou: TLR4-
dependent internalization of CX3CR1 aggravates sepsis-induced immunoparalysis. Am J Transl Res 2016;8(12):
5696-5705. (
Full text, PDF).

Markus Winny, Lavinia Maegel, Leonie Victoria Grethe, Danny Jonigk, Paul Borchert, Alexander Kaltenborn,
Harald Schrem, Juergen Klempnauer, Daniel Poehnert:
Treatment of de-peritonealized intestine with 4DryField®
PH prevents adhesions between non-resorbable intra-peritoneal hernia mesh and bowel. Am J Transl Res 2016;
8(12):5706-5714. (
Full text, PDF).

Zhen-Shi Ye, Li-Na Fan, Lin Wang, Bin Yang, Li-Feng Wang, Yuan-Sheng Liu, Su-Na Ji, Hong-Zhi Xu, Chuan-Xing
Xiao:
Immunoglobulin E induces colon cancer cell apoptosis via enhancing cyp27b1 expression. Am J Transl
Res 2016;8(12):5715-5722. (
Full text, PDF).

Ken Zhao, Zhen Chen, Xu-Dong Lv, Gang Dong, Huan Xia: Inhibitory effect of miR-145 on RPE cell proliferation.
Am J Transl Res 2016;8(12):5723-5728. (
Full text, PDF).

Jianzhong Wu, Shuchun Li, Rong Ma, Ashok Sharma, Shan Bai, Boying Dun, Haixia Cao, Changwen Jing,
Jinxiong She, Jifeng Feng:
Tumor profiling of co-regulated receptor tyrosine kinase and chemoresistant genes
reveal different targeting options for lung and gastroesophageal cancers. Am J Transl Res 2016;8(12):5729-
5740. (
Full text, PDF).

Yong Dai, Jinbo Jiang, Yanlei Wang, Zutao Jin, Sanyuan Hu: The correlation and clinical implication of VEGF-C
expression in microvascular density and lymph node metastasis of gastric carcinoma. Am J Transl Res 2016;8
(12):5741-5747. (
Full text, PDF).

Jiapeng Liu, Wei Dong, Tao Wang, Liang Liu, Long Zhan, Yifei Shi, Jiange Han: Effects of etomidate and propofol
on immune function in patients with lung adenocarcinoma. Am J Transl Res 2016;8(12):5748-5755. (
Full text,
PDF).

Patrycja Sosińska, Ewa Baum, Beata Maćkowiak, Ryszard Staniszewski, Tomasz Jasinski, Kazuo Umezawa,
Andrzej Bręborowicz:
Inhibition of NF-kappaB with Dehydroxymethylepoxyquinomicin modifies the function of
human peritoneal mesothelial cells. Am J Transl Res 2016;8(12):5756-5765. (
Full text, PDF).

Xiang-Qian Luo, Shao-Bo Yang, Shu-Qi Qiu, Rui-Di Xie, Li-Tao Yang, Yu-Xing Ke, Hong-Xia Zhao, Xiao-Rui Geng,
Gui Yang, Zhi-Qiang Liu, Jiang-Qi Liu, Shuai Wang, Da-Bo Liu, Jun Liu:
Post-transcriptional regulation of
interleukin-10 in peripheral B cells of airway allergy patients. Am J Transl Res 2016;8(12):5766-5772. (
Full text,
PDF).

Xiao-Fei Li, Yan Wang, Dong-Dong Zheng, Hai-Xia Xu, Teng Wang, Min Pan, Jia-Hai Shi, Jian-Hua Zhu: M1
macrophages promote aortic valve calcification mediated by microRNA-214/TWIST1 pathway in valvular interstitial
cells. Am J Transl Res 2016;8(12):5773-5783. (
Full text, PDF).